Forumet - Hur fungerar posthemligheten?

Hur fungerar posthemligheten?

224 0 2
8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

-----------

Hur fungerar detta med e-postservrar och dylikt där serverägarna kan läsa användarnas meddelanden (t.ex. google)? Vad jag kan se här görs det ingen skillnad på om man äger mediet där breven skickas eller ägaren för förvaringsplatsen; posten ab har ingen rätt att läsa meddelanden bara för att de äger brevlådor och dylikt, lika lite har en hyresvärd rätt att läsa brev som ligger i huset.

EDIT: I det hela lär det väl vara avgörande om man kan anta att breven faktiskt är på "tu man hand" utan utomstående läsare; om Google säger "allt du skickar här är öppna meddelanden som mottagaren, avsändaren, vi, och vilka helst vi vill kan läsa" så är det ju uppenbart att det inte är ett lagbrott.
qazedctgb:

ska du planera terrordåd är det nog säkrast att skicka vanliga brev :P


Alltså, att googles användares e-post inte är säkra är jag redan medveten om, det jag undrar är hur lagen ställer sig i sådana lägen. Nu vet jag inte vart på jorden google svarar juridiskt, men hypotetiskt alltså