Forumet - Hur gick det med "Döda havs-rullarna"

Hur gick det med "Döda havs-rullarna"

978 0 22
Mig veterligt har hemligheten inte släppts ut. Eller? Det här hittade jag på nätet:
http://personal.inet.fi/private/tor.wahrn/bok.htm
Citat ur materialet:
"Men innan vi går vidare måste vi göra ett hopp ända fram till våra dagar. År 1947 gjordes, enligt forskarna, ett av de största arkeologiska fynden under detta århundrade, nämligen rullarna i Qumrangrottorna vid Döda Havet. Rullarna hade troligtvis gömts ca år 30 och legat orörda i sina grottor sedan tiden för kristendomens förmenta uppkomst och således, liksom de sumeriska lertavlorna, skyddats från senare tiders ändringar, tillägg och missuppfattningar. Många frågar sig om dessa texter, som har sitt ursprung så nära "källan", och till skillnad från Nya Testamentet aldrig redigerats eller manipulerats, kan kasta nytt ljus över kristendomens upprinnelse, om "den tidigare kyrkan" i Jerusalem och kanske rentav över Jesus själv? Via olika vägar omhändertogs huvudparten av rullarna mycket snabbt av en institution i Jerusalem vid namn Ecole Biblique, där en begränsad grupp av forskare fick till uppgift att studera och tolka de omfattande fynden. Men idag, 50 år efter upptäckten, har tillsvidare ingenting sipprat ut om vad rullarna verkligen innehåller. Trots kraftiga påtryckningar av både andra forskningsgrupper och den Israeliska staten har man avvisat alla förslag om att andra obundna forskare skulle få ta del av rullarna. Inte ens fotografiska kopior av texterna har delats ut. Senare undersökningar har visat att samtliga forskare inom Ecole Biblique har starka band till den romersk-katolska kyrkan som i sin tur medfört att Vatikanen, ända från tidpunkten för fynden, strängt övervakar publiceringen eller rättare sagt, att ingenting publiceras. Forskare över hela världen frågar med all rätt: Vad är det som den romersk-katolska kyrkan försöker dölja?"

dödahavsrullarna.jpg

Spana också in: