Forumet - Hur kan dessa mediciner med dessa biverkningar ges till folk?

Hur kan dessa mediciner med dessa biverkningar ges till folk?

3330 0 22
Någon med dåligt självförtroende, en annan som har fobi, en som skiljt sig, en som förlorat jobb, någon som precis fått barn och fått förlossningsdepression, en annan som är utbränd efter långvarig stress. Man går till läkare, berättar om det kan känner, och vips får man en jätte mild medicin: SSRI som ej ska ha allvarliga biverkningar och visst förlitar man sig på det.

Sertralin, "den mildaste medicinen" har den här listan:
 
Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 patient av 10):

sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, illamående, muntorrhet, utebliven utlösning, trötthet.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 100):

halsont, anorexi, ökad aptit, depression, känna sig konstig, mardrömmar, ångest, upprördhet, oro, minskat sexuellt intresse, tandagnisslan, domningar och stickningar, skakningar, muskelsträckning, onormal smak, bristande uppmärksamhet, synstörningar, öronringningar, hjärtklappning, värmevallningar, gäspningar, magont, kräkningar, förstoppning, orolig mage, gaser, utslag, ökade svettningar, muskelvärk, sexuella störningar, potensproblem, smärta i bröstkorgen.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 1 000):

luftrörskatarr, rinnande näsa, hallucinationer, kraftig lyckokänsla, likgiltighet, onormala tankar, kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar, onormal koordination, inte kunna vara still, minnesförlust, minskade känslor, talsvårigheter, yrsel när man ställer sig upp, migrän, öronont, snabba hjärtslag, högt blodtryck, vallningar, andningssvårigheter (eventuellt med väsljud), andfåddhet, näsblod, problem i matstrupen, svårigheter att svälja, hemorrojder, ökad salivavsöndring, störningar i tungrörelserna, rapningar, ögonsvullnad, mörklila fläckar i huden, håravfall, kallsvettning, torr hud, nässelfeber, inflammation i led och ben, muskelsvaghet, ryggont, muskelryckningar, behov att kissa på natten, oförmåga att kissa, ökad urinmängd, behöva kissa oftare, problem med att kissa, vaginal blödning, sexuella problem hos kvinnor, sjukdomskänsla, frossa, feber, svaghet, törst, viktnedgång, viktuppgång.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 patienter av 10 000):

tarmproblem, öroninfektion, cancer, svullna körtlar, högt kolesterolvärde, lågt blodsocker, fysiska symtom på grund av stress eller sinnesrörelse, läkemedelsberoende, psykotisk störning, aggression, förföljelsemani, självmordstankar och beteende, sömngång, för tidig utlösning, koma, onormala rörelser, svårigheter att röra sig, ökad sinnesförnimmelse, störd sinnesförnimmelse, grön starr, problem med tårflödet, fläckar framför ögonen, dubbelseende, ljuset sticker i ögonen, ögonblödning, förstorade pupiller, hjärtattack, långsamma hjärtslag, hjärtproblem, dålig cirkulation i armar och ben, täppt i halsen, snabb andning, långsam andning, talsvårigheter, hicka, blod i avföringen, ont i munnen, sår på tungan, tandproblem, tungproblem, munsår, problem med leverfunktionen, hudproblem med blåsor, utslag i hårbotten, onormal hårstruktur, onormal hudlukt, bensjukdom, minskad urinmängd, urininkontinens, svårigheter att kissa, kraftig vaginal blödning, torr vagina, rodnad och smärta i penis och förhud, underlivsflytning, förlängd erektion, utsöndring från brösten, bråck, minskad läkemedelstolerans, gångsvårigheter, onormala laboratorievärden, onormal sperma, skada,
kärlutvidgningsoperation.

Efter marknadsföringen av sertralin har följande biverkningar rapporterats:

minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, lågt värde av sköldkörtelhormon, endokrina problem, diabetes, högt blodsocker, låga blodsalter, hemska onormala drömmar, plötsligt svår huvudvärk (som kan vara ett tecken på allvarligt tillstånd kallat reversibel cerebral vasokonstriktionssyndrom (RCVS), problem med muskelrörelserna (som att röra sig mycket, muskelsträckning och gångsvårigheter), svimningsanfall, onormal syn, olika stora pupiller, problem med blödningar (t.ex. näsblod, magblödning eller blod i urinen), lungsjukdom, inflammation i bukspottkörteln, allvarliga problem med leverfunktionen, gulsot, hudödem, hudreaktion mot solen, klåda, ledvärk, muskelkramp, bröstförstoring, oregelbundna menstruationer, bensvullnad, problem med koagulationen och allvarlig allergisk reaktion.
Källa: FASS
Hur kan en sådan medicin ges till friska unga människor? Varför ger man dessa "mediciner" hur lätt som helst? Jag menar, det finns så mycket man kan göra för att å bättre, beprövade metoder som kbt, mindfulness, ljusterapi, vitaminer och mineralen mm.

Hur kan dessa mediciner kallas för milda?

Spana också in:

Till att börja med; listan över biverkningar är alltid enorm för alla mediciner, det finns ingen garanti att man drabbas av någon av dem och det är ett riktigt kasst argument mot ssri

Istället så bör det påpekas att det inte finns något vetenskapligt stöd för att ssri och liknande någonsin har hjälpt någon, faktum är att de flesta studier kommit fram till att de flesta mår sämre och blir mer suicidala av behandlingen.
Gick på en väldigt hög dos ssri under några år där min panikångest var rätt extrem. Hade gått under utan den och ev biverkningar vägde upp allt annat. Men visst skrivs det ut lättvindigt och ska kombineras med terapi och annat, men det är ju en annan fråga. Så mycket lättare att öka dosen än att gå till botten med problem etc. Minns att min fostermorsa lobbade mycket för, och fick mycket gehör av från läkare, att jag behövde bearbeta grejer men först behövde kunna leva stabilt och därför var endast medicin av intresse. De ba great här har vi ngn vi inte behöver lägga så jättemycket krut på utan bara behöver slita ut våra fingrar på datamaskinen på.

Blivande_japan: läs på ppiller, de har också festliga biverkningar.

käkar sertralin, mår bättre av det och har inga biverkningar med undantag för muntorrhet.
är ju inte en medicin man ska käka hela livet direkt.
Och p piller en naturlig medicin menar du och därför nämner du den i jämförelse??  P piller är allmänt känt en farlig piller som kan förstöra kvinnor. Men inte ens p piller har lika mycket biverkningar:
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humörförändringar, illamående, magsmärta, ömhet i brösten, bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Vätskeretention (ansamling av vätska i kroppen), migrän, minskad sexuell lust, måttlig blodtryckshöjning, kräkningar, diarré, hudutslag, nässelutslag, utebliven menstruationsblödning och bröstförstoring.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, sänkt glukostolerans, förhöjt blodsocker, ökat insulinbehov, viktminskning, ökad sexuell lust, minskat tårflöde, svårighet att bära kontaktlinser, leverpåverkan, klåda, gulsot, gallsten och kloasma (brunpigmenterade fläckar i ansiktet), hudreaktioner, vätskeutsöndring från brösten och förändrade flytningar från slidan, farliga blodproppar i en ven eller en artär vilket inkluderar hjärtinfarkt, stroke, blodpropp i ett ben eller en fot, i lungorna.


Du skriver att du ej har biverkningar, du borde skriva istället att du ej känner någon biverkning. För hur vet du om du har minskad antal blodkroppar? Har du testat blodtryck? Puls? Ögontryck? testosteronnivåer? Prolaktin? dopaminnivåer? Blodprov på ev pankreatit (ej ovanlig biverkning) mm?

Din argument är som "jag forstätter äta onyttigt för jag känner inga biverkning av det"mens: Gick på en väldigt hög dos ssri under några år där min panikångest var rätt extrem. Hade gått under utan den och ev biverkningar vägde upp allt annat. Men visst skrivs det ut lättvindigt och ska kombineras med terapi och annat, men det är ju en annan fråga. Så mycket lättare att öka dosen än att gå till botten med problem etc. Minns att min fostermorsa lobbade mycket för, och fick mycket gehör av från läkare, att jag behövde bearbeta grejer men först behövde kunna leva stabilt och därför var endast medicin av intresse. De ba great här har vi ngn vi inte behöver lägga så jättemycket krut på utan bara behöver slita ut våra fingrar på datamaskinen på.
Det är vad du tror, att det var den som var din räddning
Vet du varför du hade panikångest attacker? Var det något som hänt? Hade du testat dina nivåer av d-vitamin,magnesium och järn? Kollat ifall du hade någon inflammation (som bla gör att man får högre andrenalinnivåer=ångest)?

Ångest är en naturlig kroppsmekanism som är ej sjuklig. Finns ingen oegentlig ångest, finns alltid orsak, antigen något som man vet om eller något i undermedvetandet eller något kroppsligt som sätter igång det. Inget fel i huvudet alltså.

Jungman: Till att börja med; listan över biverkningar är alltid enorm för alla mediciner, det finns ingen garanti att man drabbas av någon av dem och det är ett riktigt kasst argument mot ssri

Istället så bör det påpekas att det inte finns något vetenskapligt stöd för att ssri och liknande någonsin har hjälpt någon, faktum är att de flesta studier kommit fram till att de flesta mår sämre och blir mer suicidala av behandlingen.
Stort NEJ. Det är en vanlig missuppfattning att alla mediciner har enorma biverkningar.
Om vi tar en vanlig exempel som folk brukar nämna är alvedon "även alvedon har biverkningar".  Alvedon, som många tror är farlig och inte ska användas i onödan har dessa biverknigar:
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000 användare):

Angioödem:
Allergiska reaktioner
Leverpåverkan

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

minskat antal vita blodkroppar och blodplättar
Allvarliga andningssvårigheter
Njurbiverkningar
Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist
allvarliga hudreaktioner
Anafylaksi

9 rapporterade biverkningar som är sällsynta eller mycket sällsynta.  Stor skillnad mellan antalet biverkningar och frekvens mellan alvedon och sertralin. sen är det så också att biverkningschansen ökar ju längre man tar det, alvedon brukar man endast ta ibland, ssri brukar man ta i flera år.

thenewlife:
Det är vad du tror, att det var den som var din räddning
Vet du varför du hade panikångest attacker? Var det något som hänt? Hade du testat dina nivåer av d-vitamin,magnesium och järn? Kollat ifall du hade någon inflammation (som bla gör att man får högre andrenalinnivåer=ångest)?

Ångest är en naturlig kroppsmekanism som är ej sjuklig. Finns ingen oegentlig ångest, finns alltid orsak, antigen något som man vet om eller något i undermedvetandet eller något kroppsligt som sätter igång det. Inget fel i huvudet alltså.
nu är du väldigt fel ute. hoppas dock att du aldrig behöver uppleva riktig ångest och traumatiska upplevelser.

thenewlife:
Och p piller en naturlig medicin menar du och därför nämner du den i jämförelse??  P piller är allmänt känt en farlig piller som kan förstöra kvinnor. Men inte ens p piller har lika mycket biverkningar:
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Viktökning, huvudvärk, nedstämdhet, humörförändringar, illamående, magsmärta, ömhet i brösten, bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Vätskeretention (ansamling av vätska i kroppen), migrän, minskad sexuell lust, måttlig blodtryckshöjning, kräkningar, diarré, hudutslag, nässelutslag, utebliven menstruationsblödning och bröstförstoring.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktion, sänkt glukostolerans, förhöjt blodsocker, ökat insulinbehov, viktminskning, ökad sexuell lust, minskat tårflöde, svårighet att bära kontaktlinser, leverpåverkan, klåda, gulsot, gallsten och kloasma (brunpigmenterade fläckar i ansiktet), hudreaktioner, vätskeutsöndring från brösten och förändrade flytningar från slidan, farliga blodproppar i en ven eller en artär vilket inkluderar hjärtinfarkt, stroke, blodpropp i ett ben eller en fot, i lungorna.


Du skriver att du ej har biverkningar, du borde skriva istället att du ej känner någon biverkning. För hur vet du om du har minskad antal blodkroppar? Har du testat blodtryck? Puls? Ögontryck? testosteronnivåer? Prolaktin? dopaminnivåer? Blodprov på ev pankreatit (ej ovanlig biverkning) mm?

Din argument är som "jag forstätter äta onyttigt för jag känner inga biverkning av det"


Galen
nej mitt argument är: jag får önskad effekt så jag fortsätter äta detta
finns betydligt farligare saker jag utsätter mig för på regelbunden basis och som inte alls har en lika positiv långsiktig verkan på mitt liv

thenewlife: Stort NEJ. Det är en vanlig missuppfattning att alla mediciner har enorma biverkningar.
Nej det är ingen missuppfattning, jag äter bland annat vanliga blodtryckssänkande som har plötslig död, kärlkramp, stroke och hjärtinfarkt listat bland de oändligt många möjliga biverkningarna, det är fortfarande ett kasst argument jämfört med hur ineffektiva antidepressiva mediciner är.
SSRI suger, men inte för att det har en lång lista biverkningar (det har alla receptbelagda mediciner)
Klistrar in en av de mest intressanta kommentarerna:

"Roger Lindmark, vi läkare har också ett stort ansvar. Vi måste bli betydligt bättre på att rapportera in biverkningar av läkemedel. Jag har själv syndat, skrev min första anmälan om detta till Läkemedelsverket för ett år sedan, trots att jag arbetat som överläkare i många år och sett en hel del biverkningar. Jag är inte ensam om denna underlåtelse, det finns studier som tyder på att mindre än 10% av alla biverkningar anmäls. Det är enormt viktigt att vi blir bättre på detta, eftersom läkemedelsstudierna sker på patienter som knappt finns i den kliniska vardagen och för att det inte finns långtidsstudier när ett läkemedel lanseras. Läkemedlet jag anmälde första gången hade gett en mycket negativ biverkan: en 15-årig flicka hade på en ganska modest dos olanzapin, 7,5 mg, på 2 mån ökat i vikt från 46 till 69 kg. Viktökningen hade potentierats av samtidig användning av p-piller. Olanzapin är f ö ett av de preparat som omnämns i Gøetzches bok. Läkemedelsföretaget vidgade felaktigt indikationen till bland annat äldre patienter. De fick betala miljarder i skadestånd. Enligt Gøtzche är det särskilt vanligt att läkemedelsföretagen försöker prångla ut psykofarmaka på ett otillbörligt sätt.
Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, Bup"

"Jag har börjat läsa den svenska översättningen av Gøtzsches bok. Tonläget är väldigt högt, författaren larmar i varenda mening, och det blir lite tröttsamt. Han drar även väl långtgående slutsatser ibland. Men budskapet är oerhört viktigt, och hans argumentation är väl underbyggd, han är en rutinerad forskare vilket gör att han har förmågan att genomskåda studiers eventuella svagheter. Han går särskilt hårt åt psykofarmaka, anser att psykiatrin är läkemedelsföretagens paradis. I ett avsnitt berörs medicinen jag nämnde i mitt senaste inlägg, olanzapin (vanligaste varumärket Zyprexa). Det är chockerande läsning. Läkemedelsföretaget Lilly försökte i USA vidga indikationerna till alzheimer, depression och demens, och sålde särskilt hårt in läkemedlet till barn och äldre. Lilly fick 2009 betala hela 1,4 miljarder för otillbörlig marknadsföring. Det kanske rent av ingick i kalkylen, läkemedlet inbringade 1996-2009 närmare 40 miljarder dollar. Författaren gör en uppskattning över hur många patienter som dödats av olanzapin. Han kommer fram till den häpnadsväckande siffran 200 000!
Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP"


reben: kass läkare

ännu värre när de ej nämner hur beroendeframkallande vissa preparat är.
Exakt!! Och världs av allt att de ger dessa preparat till minderåriga trots att det fass står att man inte ska göra då man inte vet(eller vill veta) hur dessa påverkar puberteten och tillväxten. Gör man det ska man noggrant övervaka tillväxten, men hur många gör det?? Närmare 0 tyvärr.

Tennsoldat: Klistrar in en av de mest intressanta kommentarerna:

"Roger Lindmark, vi läkare har också ett stort ansvar. Vi måste bli betydligt bättre på att rapportera in biverkningar av läkemedel. Jag har själv syndat, skrev min första anmälan om detta till Läkemedelsverket för ett år sedan, trots att jag arbetat som överläkare i många år och sett en hel del biverkningar. Jag är inte ensam om denna underlåtelse, det finns studier som tyder på att mindre än 10% av alla biverkningar anmäls. Det är enormt viktigt att vi blir bättre på detta, eftersom läkemedelsstudierna sker på patienter som knappt finns i den kliniska vardagen och för att det inte finns långtidsstudier när ett läkemedel lanseras. Läkemedlet jag anmälde första gången hade gett en mycket negativ biverkan: en 15-årig flicka hade på en ganska modest dos olanzapin, 7,5 mg, på 2 mån ökat i vikt från 46 till 69 kg. Viktökningen hade potentierats av samtidig användning av p-piller. Olanzapin är f ö ett av de preparat som omnämns i Gøetzches bok. Läkemedelsföretaget vidgade felaktigt indikationen till bland annat äldre patienter. De fick betala miljarder i skadestånd. Enligt Gøtzche är det särskilt vanligt att läkemedelsföretagen försöker prångla ut psykofarmaka på ett otillbörligt sätt.
Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, Bup"

"Jag har börjat läsa den svenska översättningen av Gøtzsches bok. Tonläget är väldigt högt, författaren larmar i varenda mening, och det blir lite tröttsamt. Han drar även väl långtgående slutsatser ibland. Men budskapet är oerhört viktigt, och hans argumentation är väl underbyggd, han är en rutinerad forskare vilket gör att han har förmågan att genomskåda studiers eventuella svagheter. Han går särskilt hårt åt psykofarmaka, anser att psykiatrin är läkemedelsföretagens paradis. I ett avsnitt berörs medicinen jag nämnde i mitt senaste inlägg, olanzapin (vanligaste varumärket Zyprexa). Det är chockerande läsning. Läkemedelsföretaget Lilly försökte i USA vidga indikationerna till alzheimer, depression och demens, och sålde särskilt hårt in läkemedlet till barn och äldre. Lilly fick 2009 betala hela 1,4 miljarder för otillbörlig marknadsföring. Det kanske rent av ingick i kalkylen, läkemedlet inbringade 1996-2009 närmare 40 miljarder dollar. Författaren gör en uppskattning över hur många patienter som dödats av olanzapin. Han kommer fram till den häpnadsväckande siffran 200 000!
Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP"

Mycket intressant bok och recension, tack för länken!
Kommentarerna i artikelnär hoppingivande då de flesta stödjer bokens påstående.


citerar en annan kommentar av läkare
" Hur skall jag någonsin kunna titta en patient i ögonen och uppriktigt kunna rekommendera en av de mer moderna medicinerna efter detta? Att falla till föga för den korrumperande situationen med en krävande patient som vill ha omedelbar lindring och erbjuda en "quick fix" med en tablett som i sig är framtagen med korrumperande metoder är uppenbarligen den tid vi lever i och den vardag som många av oss läkare befinner sig i. En djupt oetisk situation. Boken och denna artikels slutsatser är hisnande. Vad gör vi nu? Världsrevolution?"