Forumet - hur kan man vilja att vapen ska vara olagligt?

hur kan man vilja att vapen ska vara olagligt?

1683 1 105
varför vill du låta någon annan ha makten över dig? varför tycker du att stater ska ha ensamrätt inte bara att tillgripa våld, utan också att inneha redskap för våld och eventuellt skäligt försvar? finns det ett egenvärde i att någon har mycket makt?

tror du att dödligt gängvåld beror på vapen eller på fattigdom och förtryck?

Spana också in:

Handlar väl inte så mycket om makt och våldsmonopol som om att en myndighet (eller privat organisation - det är inte uteslutet, även om jag själv inte tror att det är en bra lösning...) som kan skydda och försvara vanliga människor är ett nödvändigt ont. Det är orimligt att förutsätta att alla ska ha viljan och förmågan att försvara sig själva. Jag har inget principiellt emot att människor har makt över mig, så länge denna makt är i mitt eget intresse och inte missbrukas. Jag föredrar att en utbildad kirurg opererar mig framför att operera mig själv.

Det handlar inte bara om de socioekonomiska orsakerna bakom kriminalitet, även om man genom att försöka komma till rätta med dem också kommer att minska det dödliga våldet.  Svenska (eller för den delen amerikanska eller mexikanska) gäng hade inte skjutit på öppen gata om de inte enkelt kunde få tag i vapen. Ett samhälle måste med alla till buds stående medel förhindra att vapen kommer i orätta händer och då är det en bra början att ha hyfsat hårda vapenlagar. Vad är det med det här som är så konstigt?


player one: jag får väl inte mer makt för att folk i min närhet bär vapen. klart, ibland är det väl aktuellt med en väpnad revolt, men i vardagen så ser jag inte varför fler vapen skulle leda till något gott i sig.

frågan är hur förbud motiveras, inte om man i någon mening "ska ha vapen i samhället" eller inte. ditt resonemang verkar snarast utgå från det senare.

ibland är det aktuełlt att äta chips med hallonbåtar, men i vardagen ser jag inte varför fler av dessa till försäljning skulle leda till något gott i sig.sinnessjuk uns: man kan väl sakna erfarenhet av att leva i "otrygghet", men ändå ha någon av de övriga åsikterna i pollen? 
ja, pollen är inte avsedd för datainsamling.

adaq: Om ingen har vapen så behöver ingen ha vapen i försvar...

och att vapen är förbjudet i lag är inte i närheten av samma sak som att ingen har vapen. för att se till att ingen har vapen måste man gå mycket längre än att förbjuda. man måste satsa enorma resurser på att upprätthålla den lagen, samt eliminera friheter vi åtnjuter idag. all mänsklig interaktion och alla ägor måste detaljkontrolleras löpande.

Ruttenfisk: Jag litar hellre på enbart staten än på både staten och varenda enskild medborgare. 

är du villig att stå för detta generellt, eller gäller det bara vapen? 

jag tror inte att människor i medelklassområden hade börjat skjuta varandra bara för att vapen blev lagligt. tycker heller inte att det verkar som att förbud som hjälper till mot gängvåld i ghettofierade områden där alla inblandade lever kriminellt hur som helst.
för allas trevnad och för att reda ut eventuella oklarheter vill jag poängtera att jag pratar om ett samhälle där man får ha vapen om man vill, inte "ett samhälle där alla måste ha till vapen för att känna sig trygga". det finns inte mycket som tyder på att det ena leder till det andra, men ändå ser man ofta att dessa båda åsikter blandas ihop av motståndare.

ekivok ekvilibrist: Handlar väl inte så mycket om makt och våldsmonopol som om att en myndighet (eller privat organisation - det är inte uteslutet, även om jag själv inte tror att det är en bra lösning...) som kan skydda och försvara vanliga människor är ett nödvändigt ont. Det är orimligt att förutsätta att alla ska ha viljan och förmågan att försvara sig själva. Jag har inget principiellt emot att människor har makt över mig, så länge denna makt är i mitt eget intresse och inte missbrukas. Jag föredrar att en utbildad kirurg opererar mig framför att operera mig själv.

Det handlar inte bara om de socioekonomiska orsakerna bakom kriminalitet, även om man genom att försöka komma till rätta med dem också kommer att minska det dödliga våldet.  Svenska (eller för den delen amerikanska eller mexikanska) gäng hade inte skjutit på öppen gata om de inte enkelt kunde få tag i vapen. Ett samhälle måste med alla till buds stående medel förhindra att vapen kommer i orätta händer och då är det en bra början att ha hyfsat hårda vapenlagar. Vad är det med det här som är så konstigt?

1. jag förstår inte varför myndigheter som skyddar vanliga människor försvinner av att vanliga människor ges rätt att bära vapen?

2. jag pratar om att tillåta vapen, inte att tvångsbeväpna alla invånare.

3. orimligheten i att ett samhälle "måste göra allt som står till buds" för någonting är enligt mig självklar. letar du efter extremt dödliga saker att förklara nolltolerans och moraliskt krig mot så tror jag dessutom att handeldvapen är en rätt liten post i statistiken. att förbjida animaliska livsmedel är t.ex. enligt mig rimligare än att förbjuda vapen, just eftersom det är något som faktiskt, bevisligen och direkt, leder till enormt mycket lidande, död och förluster.

vapen behövs inte för att döda. vapen effektiviserar bara dödandet. dödande sker av socioekonomiska skäl, huvudsakligen i sammanhang där systematisk kriminalitet råder och respekten för lagen hursomhelst är minimal. det är väldigt få människor som har en obetingad lust att döda. statskassan är inte oändlig, så ett förbud kan aldrig tas för en garanti.

vad betyder detta?
Känns bättre när 17åringar som hatar sina föräldrar och inte har någon att hänga med på rasterna i skolan inte har tillgång till pickadoller.

Är väl sådär härligt lagom svårt att få tag på skjutvapen i Sverige idag. Passar nog rätt bra med de restriktioner som finns i nuvarande läge.