Forumet - Hur långt är vanligast att det hamnar?

Hur långt är vanligast att det hamnar?

981 0 12
När jag kommer så sprutar jag drygt 10-15 cm. Är det vanligast?


Senast ändrad 4 Mar 2020, 12:08 av time

Spana också in:


Toffe: men hur fan mäter du det
Vi börjar med att tänka; vad behöver vi för att ha ett jämförbart standardvärde? Jo vi behöver grundregler som definierar upprepbara metoder för en för samma individ möjligt konstant värde, en konstant längd s, detta för att möjliggöra jämförelser av värden med samma grund. Eftersom högre värde, se längre uppmätt längd, kan anses mer meriterande, bör även metoden förhindra manipulering av reglerna i syftet att få högre värde.

Hur mäter vi då längden? För att börja så är enheten för enkelhetens skull si-enheten meter. Från vilka punkter mäter man då? Den här frågeställningen är lite mer komplex. Eftersom man när vi pratar om "att skjuta" brukar anta urinrörets ände som startpunkt så kommer vi ha det som referenspunkt och startvärde, dvs. s0 = 0. Detta eliminerar även frågan om huruvida individer med abnormalt långa penisar skulle få ett försprång på upp till så mycket som 34cm (34cm - lim(X->0)Xcm, delta penisextremer). (Detta förutsätter dock att trycket samt farten hålls konstant medan sädesvätskan är innuti urinröret, resulterande i konstant utgångsfartoch energi, vilket möjligen kan vara ett fel antagande.)

Eftersom en positiv höjdskillnad mellan startpunkten, urinrörets ände, och slutpunkten innebär en ökad utgångsenergi enligt formeln Ep = mgh där E är energi i joule, m massa i kilogram, g jordens tyngdaccelerationskonstant på ca 9,82 m/s^2, och h höjden i meter, så innebär detta att man för en jämförbar mätning bör ha utgångpunkten urinrörets ände på samma vertikala höjd som ytan man tänkt träffa. Eftersom detta är opraktiskt bör den vertikala startpositionen vara konstant och samma för alla som testar sig. Då världens nu officiellt längsta penis är 34cm fullt erekt bör denna konstsnta utgånghöjd vara summan av penislängden och tjockleken på personen vid fästet av penis rot. Detta för att tillåta alla penisbärare en chans att bli längdskytte #1. Denna summa kan uppskattas till 60cm vilket alltid får vara den konstanta vertikala startpositionen för urinrörets ände.

Vart (i riktning) ska man då sikta för korrekt jämförbart värde? Eftersom syftet med denna metod bygger på förhindring av regelmanipulation i syftet att få högre värde bör därför utgångsvinkeln vara optimal för längsta möjliga distans. Dels för att det för individen mentalt är mest belönande, men även för att förhindra fusk genom regelbrytning. Detta innebär att vinkeln mellan penis och markplanet måste vara optimal ur synen att få högst längd, högst värde på s. Optimal vinkel får vi räkna ut genom analys av kastparabeln.
Screenshot_2020-03-08-14-45-24-61.jpg
Vi är ute efter s, alltså längden, och vi har sambanden h=Vy*t-(g/2)t^2 och s=Vx*t. För att till slut få längd s i förhållande till enbart vinkel θ så byter vi ut Vx mot cosθ * v och Vy mot sinθ * v genom komposantutbrytning med sinus och cosinus definition. När vi nu har sambanden h=sinθ *v*t-(g/2)t och s=cosθ *v*t så kan vi enkelt bryta ut t ur höjdfunktionen med pq-formeln vilket gör att vi får t=(2vsinθ)/g. Detta stoppar vi sen in i sträckaformeln och får efter mycket förenkling att s=(v^2sin2θ)/g. Deriverar vi detta får vi då s'=(2v^2cos2θ)/g vilket har första nollpunkten vid x=45°. Detta innebär att sträckaformeln har sin första maxpunkt när hastigheten, det vill säga urinrörets ände är riktad 45° vertikalt. Detta antar då att h0 = 0, vilket det enligt reglerna inte får vara. Gör vi om beräkningarna fast med h0 som 60cm=0,6m får vi s=(v^2sinθcosθ+vcosθsqrt(v^2sin^2θ+2gh))/g. Derivatan av detta blir 0 där θ är ca 44,9°, v=50, dock beror detta på v, vilket blir mer komplext än det borde. Därför antar vi att delta s när h0=0 och h0=0,6 är försumbar.

Så för att sammanfatta ska du ligga på markplanet på en höjd som tillåter urinrörets ände att vara 60cm från marken, med en vinkel mellan penis och markplan på 45°. Efter skottlossning mäter du helt enkelt avståndet mellan urinrörets ände och första träffpunkt med tumstock.