Forumet - Hur man kan veta att Gud finns!

Hur man kan veta att Gud finns!

2165 0 50

Spana också in:

Hela gud grejen verkar ju leva på att alltid förbli okänd, därför blir den så mäktig. man kan ju inte veta om det finns en gud, det är ju därför man säger tro. egentligen begiper jag inte riktigt varför människor är så besatta av att ta reda på om gud finns eller inte. Han existerar, men bara i folks huvuden. Jag är inte troende, jag kommer nog aldrig bli det. Men varför kan man inte bara låta gud vara okänd. Det är väl bra om vissa får leva i med att tro om dom känner att det ger livet mening, . egentligen varför kan man inte få låta dom som tror tro och dom mår bra av det. Men idag känns det som att det inte finns något mellanvärde. Man ska tro eller inte tro. jag är lite irriterad på religoner dock, de kan skapa en hel del problem, och visst det kan vara sjukt läskigt att folk tror sig veta att det finns en gud. (vad är det jag skriver, förlåt, jag är jättetrött och bara svamlar en massa)
Ni är roliga. Okej jag kan förstå varför judar eller kristna säger att de tror på Gud. Men muslimer däremot vet med total säkerhet att Gud finns. Varför ? Jo, Koranen är beviset. I Koranen står det om Bigbang, universum, månen, solen, bergen, haven, fosterutvecklingen och mera. Och det står inte på ett sätt att man kan tolka de olika , det står klart och tydligt fakta om de nämna ting, vilket är exakt samma som dagens vetenskap säger om dessa ting. Detta är ett av alla bevis på att Gud existerar, att Koranen är Guds ord nedskrivna för 1400 år sedan, inte en mans påhitt. Och det finns gamla Koraner från den tiden, den har ej blivit ändrad sedan den blev nedskriven.

Om ni själva läser om det, så kan ni inget annat än att hålla med om det jag sagt stämmer. Om man lär sig om Islam och sedan nekar Guds existens är det som att neka att man ska dö överhuvudtaget.
Greger_EFG:

Var isf? Citera.


Koranen presenterar i två verser en kort synopsis av universums skapelse, Sura 21 vers 30:

"Har då de, som är otrogna, ej lagt märke till att himlarna och jorden var tillslutna, och att vi öppnade dem och frambragte allt levande genom vattnet? Skulle de då ej tro? "

Sura 41, vers 11: "Gud beordrar Profeten att yttra sig efter att Han erbjöd Honom att fundera på jordens skapelse: Sedan vände Han sig till himmelen, som var rök, och sade till den och till jorden.... "

a) Påståendet av existensen av en gaslik massa som innehåller fina partiklar, vilket är hur ordet rök (dukan på arabiska) ska tolkas.

b) Referensen till avskiljningsprocess av en enda massa, vars element i början var sammansmälta. Lägg märke till att ordet fatq betyder brytning, uppdelning, och ratq betyder fusion eller bindning av element för att skapa en homogen helhet.

källa : http://www.islamguiden.com/skapa.shtml och Koranen.Greger_EFG:

Ja dom ser ju inte en 4-åring med ögon.


Här är vad som står i Koranen om Solen, Bergen och Haven.

Först om haven och kretsloppet

Sura 27, vers 61:

"Han, som skapat jorden och nedsänt vatten åt er och satt fast bergen, Han har frambragt hinder mellan haven. Finns det någon gud jämte Gud? Nej, de flesta människor är ovetande."

Här är en hänvisning till den allmänna stadigheten hos jordskorpan. Det är välkänt att på ett tidigt stadium, innan jordskorpan kallnade, var den ostadig.

Sura 67, vers 15:

"Han är den, som gjort jorden er underdånig; stigen på hennes skuldror och äten av hans håvor! Till honom leder uppståndelsen."

Sura 79, verserna 30 till 33:

"Och jorden har han brett ut efter detta; han har frambragt vatten och bete ur den, och bergen har han satt fast till fromma för er och era hjordar."

I många sådana verser betonas betydelsen av vatten och resultat av vatten i marken dvs markens fruktbarhet.

Det är ingen tvekan att i öknen är vatten det mest betydelsefulla elementet för att bibehålla liv. Men Koranens text går ett steg längre än dessa geografiska detaljer.

Enligt vetenskapen är jordens vattenhaltighet unik när det gäller solsystemet. Detta betonas av Koranen och vattenkretsloppet beskrivs mycket omfattande.

Om vi undersöker olika begrepp som människor hade i gamla tider blir det tydligt att Koranen inte innehåller ideer från mytologi som fanns under uppenbarelsens tid.

Dessa utvecklades mer enligt filosofiska spekulationer än observerade fenomen. Teorin att regnvatten var ansvarigt för att återställa grundvattnets nivå, som framfördes av Vitruvius Polio Marcus år 100 BC ansågs som ett undantag. I Encyclopaedia Universalis skriver två specialister: år 700 BC framförde Thales av Miletus teorin att vinderna blåste havets vatten över land och vatten sipprade genom marken och blev grundvatten. Många, bland andra Plato och Descartes, hade samma tankar. Aristoteles trodde att ånga från marken kondenserade till underjordiska sjöar. Den första tydliga förklaringen av vattencykeln kom från Bernard Palissy år 1580 som påstod att grundvattnet kom från regnvatten som trängde genom marken.

I de följande verserna finns det ingenting av de falska begrepp som fanns på Muhammeds tid:

Sura 50, verserna 9 till 11:

"Vi har också nedsänt ett välsignat vatten från himlen och därmed frambragt trädgårdar och säd att skörda, och resliga palmer med blomhölster över varandra, till näring åt tjänare, och vi har därmed givit liv åt ett land försänkt i dvala. Sådan varder uppståndelsen."

Sura 23, vers 18-19:

"Och vi har från himlen nedsänt vatten efter mått och låtit det kvarstanna i jorden, men vi har sannerligen makt att låta det försvinna. Och därigenom frambragte vi trädgårdar åt er med palmer och druvor, innehållande rikliga frukter, så att ni kan äta."

Sura 15, vers 22:

"Vi har också utsänt befruktande vindar och nedsänt vatten från himlen; vi har givit er det att dricka, och det är ej ni, som har det i förvar."

Sura 35, vers 9:

"Gud är också den, som sänder vindarna, så att de driva upp moln och vi föra dem till en öde nejd och därmed giva jorden liv efter hennes dvala; sådan varder uppståndelsen. "

Sura 30, vers 48:

"Gud är den som utsänder vindarna, så att de driva upp moln, och som sprider dessa över himlen, som han vill, och skiljer dem åt, så att du ser regndropparna sippra fram ur dem. När han därmed når vem han vill bland sina tjänare, då fröjda de sig."

Sura 7, vers 57:

"Han är också den, som sänder vindarna som budbärare före sin barmhärtighet, så att de driva upp tunga moln och vi föra dem till en öde trakt och därmed nedsända vatten och därmed frambringa alla slags frukter. Så ska vi också uppväcka de döda, för den händelse ni må komma ihåg. "

Ett annat faktum angående havet märks på grund av sin ovanliga natur; tre verser refererar till vissa drag som är gemensamma för stora floder när de når havet.

Koranen refererar till vad som tros är flodmynningen av Tigris och Eufrat där de kombineras till ett ‘hav’ över 160 kilometer långt, Shatt Al Arab. Vid de inre delarna av halvön åstadkommer tidvattnet ett återflöde av sötvatten som förser de torra inre delarna med vatten. För att förstå texten måste man veta att ordet för hav (bahr) används för att beskriva havet och floder t. ex Nilen, Tigris.

Tre verser som beskriver detta är:

Sura 25, vers 53:

"Han är också den, som givit de båda haven fritt lopp; det ena är sött och uppfriskande och det andra salt och bittert, och mellan dem båda har han satt en gräns och ett oöverstigligt hinder."

Sura 35, vers 12:

"Icke heller är de båda haven lika; det ena är sött, uppfriskande och behagligt att dricka, det andra salt och bittert, men från båda får ni äta färskt kött och ni hämtar prydnader därifrån att bära."

Sura 55, vers 19, 20, 22:

"Han har givit de båda haven fritt lopp, så att de mötas. Ehuru det är en gräns mellan dem, som de icke få överskrida. Ur båda kommer pärlor, stora och små."

Förutom beskrivningar av huvudämnet görs referenser till det som kan hämtas från flöder och hav t. ex fisk, koraller och pärlor. Att färskvatten inte blandar sig med saltvatten redan vid mynningen är typiskt inte bara för Nilen och Tigris utan gäller alla stora flöder typ Mississippi och Yangtze.

OM Bergen.

Sura 78, verserna 6-7:

"Har vi ej gjort jorden till en bädd

Och bergen till stödjepelare?"

Moderna geologer beskriver hur bergen härstammar från vecken på jordskorpan med dimensioner från cirka 1 till 15 kilometer. Jordens stabilitet kommer från detta veckningsfenomen.

Sura 79, vers 32:

"Och bergen har han satt fast"

Sura 31, vers 10:

"Gud har satt bergmassor på jorden, för att den ej skall vackla under er"

Detsamma upprepas i sura 16, vers 15; och samma idé nästan oförändrad i sura 21, vers 31:

"Han har också satt bergmassor på jorden, för att den ej skall vackla under er"

Dessa verser beskriver hur bergen läggs ut för att garantera stabiliteten och detta överensstämmer med geologiska data.
http://www.islamguiden.com/jorden.shtml

Om solen kan du läsa om på denna sidan -> http://www.islamguiden.com/astronomi.shtml
Orkar inte klistra in o massa mer.. xD

Men iallafall, så är dessa jag tagit upp bara få av allt som står i Koranen om universum, jorden och djurlivet. Inget i Koranen har felaktiga påståenden eller sådant som ej stämmer med dagens vetenskap. Det är pågrund av att Koranen är Guds Ord nedskrivna! [love]
ApgBlogg:

Här är en hänvisning till den allmänna stadigheten hos jordskorpan. Det är välkänt att på ett tidigt stadium, innan jordskorpan kallnade, var den ostadig.


ApgBlogg:

"Har vi ej gjort jorden till en bädd

Och bergen till stödjepelare?"

Moderna geologer beskriver hur bergen härstammar från vecken på jordskorpan med dimensioner från cirka 1 till 15 kilometer. Jordens stabilitet kommer från detta veckningsfenomen.


Då har koranen fel. Bergen är inte stödpelare.
:

Om det ligger kamelskit på marken, är det beviset på att en kamel varit där


:

Om det är ett fotavtryck i sanden, det beviset på att beviset på att en människa varit där


:

Jorden och alla andra planeter är beviset på att samma någon eller någonting har placerat dem där


De första två resonemangen kan jag förstå, men hur fan kommer han fram till det tredje?!
Han lyckas ju på något sätt dra en parallell mellan alla tre men hur?!