Forumet - Hur många Noskapin tabletter?

Hur många Noskapin tabletter?

4541 0 42

Spana också in:

DU KANSKE KOMMAER ATT MÅ DÅLIGT OM ETT TAG

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Vanliga: Huvudvärk, dåsighet.
Mindre vanliga: Yrsel, bröstsmärtor, illamående, kräkningar, buksmärtor, hudutslag.
Sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, andnöd, snuva, hallucinationer, inflammation i ögats yttre hinna.
Hos vissa personer kan noskapin ge upphov till intensiva buk/bröstsmärtor ½-4 timmar efter intag. Smärtorna går över av sig själv efter 1-3 timmar.
från fass:

4.9 Överdosering

Toxicitet: 100-175 mg till småbarn gav ingen – lindrig, 250-400 mg gav efter koltillförsel lindrig, 400 mg till 13-åring samt 750-1000 mg till vuxna gav lindrig intoxikation.

Symtom: Huvudvärk, yrsel, slöhet, somnolens, illamående, kräkningar.Varför överdoserar du? Det ger inte bättre effekt mot din hosta att ta en överdos.
toshiba:

Jag har hört att ta ganska långa promenader med musik i öronen hjälper mycket (ämnen bildas i kroppen o hjärnan som får dig att må bra)


ne det får mig bara att bli deprimerad

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

framtidskon:

Det ger inte bättre effekt mot din hosta att ta en överdos.


kanske det