Forumet - hur många olika gudar finns enligt Yahweh?

hur många olika gudar finns enligt Yahweh?

2413 0 35
2) Thou shalt have no other gods before Me.
Ifrån Yahweh's egna mun, jag tycker personligen att det låter som att den kristna guden Yahweh föreslår att det finns mer gudar än honom, och man bör inte ifrågasätta den stora Yahweh om du frågar mig..

Men vad tycker ni?
Menar han att det finns mer gudar?

Spana också in:

JoElite:

men han sa inte avgudar, han sa gudar, eller ljuger han x)?


Om Gud sade: "Du skall icke hava andra avgudar jämte mig." Så skulle ju Gud ha sagt att han är en avgud - vilket han inte är. Jag tror att för oss människor så blir en gud vid sidan av Gud en avgud - men för Gud som är Gud och ingen Avgud så är de gudar. Förstår du hur jag menar här?
JoElite:

Menar han att det finns mer gudar?


Man tror att Judendomen utvecklats ur monolatri till att bli monoteism. Man förklarar sålunda det textstycket och andra liknande med att Judendomen då de skrevs fortfarande var monolatri och alltså erkände andra gudars existens men såg Javeh som den största och förnämsta (och ensam värdig vördnad).
Knarko:

avgudar ja.


vill minnas att det finns något stycke i torah där andra gudars existens i klarspråk faktiskt redogörs för, mer eller mindre. minns dock inte vilket, och fästmö sover, så jag kan inte fråga henne. detta är, om jag inte minns fel, från bibeln 2000. men det är rätt uppenbart att den tidiga judendomen inte var monoteistisk i ordets strikta bemärkelse. annars kan man kolla på en sån sak som mose och egyptierna, där framställs inte den abrahamitiska guden som den enda, bara som den mäktigaste.

reservation för att jag är full.
Leijonsparf:

men det är rätt uppenbart att den tidiga judendomen inte var monoteistisk i ordets strikta bemärkelse. annars kan man kolla på en sån sak som mose och egyptierna, där framställs inte den abrahamitiska guden som den enda, bara som den mäktigaste.


Jag tror personligen att det beror på att vissa människor tillbad avgudar. Om de tillbad avgudar - så fanns de på sätt och vis - även om dessa avgudar var döda och inte kunde frälsa. Israels Gud kallas i Bibeln för Den levande Guden. Han lever och han finns. Medans avgudarna var döda ting som tex, guldkalven som Aron skapade och så vidare.
Dan_the_ironman:

haha, nu trollar du väl?


Nej, Faktiskt inte!:) Det finns endast en Kyrka enligt Bibeln och det är Kristi Kropp! Bibel bevis för mitt påstående!:)

Kol 1:24

"Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan."

Ef 5:29

"ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan -"
Dan_the_ironman:

Eller ännu klarare, vilken kyrka går du till?


Korskyrkan! Gillar egentligen inte att det heter "Korskyrkan" för jag tycker att det förringar Kyrkan! Jag tror att Kyrkan är större än så - men att människor vill skapa ett namn för olika församlingar. Detta skapar förvirring och då blir det liksom att folk säger "kyrkor" när det egentligen endast finns en Kyrka! Det finns En Kristi kropp - inte flera Kristi Kroppar, liksom!:) Förstår du hur jag menar här?[smile]
AllForChrist:

Jag tror personligen att det beror på att vissa människor tillbad avgudar. Om de tillbad avgudar - så fanns de på sätt och vis - även om dessa avgudar var döda och inte kunde frälsa.


frälsa, visst. judendomen på det stora hela handlar ju om tron på en enda gud, i likhet med rena monoteistiska religioner. men döda ser jag som en märklig beskrivning, som jag inte känner igen från något faktiskt torahcitat.

exodus 20, 1-5

Detta är vad Gud sade: 2Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 3Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig

gott om plats att hävda att andra gudar är oriktiga sådana. som jag ser det så var judendomen vid denna tidpunkt helt enkelt inte monoteistisk i bemärkelsen att endast en gud ansågs existera, snarare att endast en gud ansågs vara den rätta. en annan sak.

AllForChrist:

Israels Gud kallas i Bibeln för Den levande Guden. Han lever och han finns. Medans avgudarna var döda ting som tex, guldkalven som Aron skapade och så vidare.


jag anser att avgudadyrkan (i bemärkelsen guldkalven) och dyrkan av en gud som ansågs ha något inflytande på världen som något annat.
AllForChrist:

Svar baptist!


Ok, hoppas att jag inte går OT när jag frågar hur du ser på den enda guden. Tror judarna på samma gud enligt dig, och tror muslimerna på samma tror du?

Dessutom undrar jag hur du ser på de olika evangeliernas skillnad, och hur du ser på tex att Judasevangeliet nämner att Jesus talar på andra gudar än Gud? Att det inte endast finns en gud, utan att han dyrkar kärlekens Gud. (om jag inte missminner mig totalt)
Hejsan Leijonsparf!

Leijonsparf:

frälsa, visst. judendomen på det stora hela handlar ju om tron på en enda gud, i likhet med rena monoteistiska religioner. men döda ser jag som en märklig beskrivning, som jag inte känner igen från något faktiskt torahcitat.


Att avgudarna är döda - eller okey - att avgudarna inte finns - kommer från Paulus i 1 kor 8:4

"När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende."

Och sedan så är ju faktiskt avgudarna i sig döda ting. Guldkalven som Aron gjorde - var ju inte direkt levande - men den fanns där som en avgud därför att folket trodde och såg kalven som en gud.Leijonsparf:

gott om plats att hävda att andra gudar är oriktiga sådana. som jag ser det så var judendomen vid denna tidpunkt helt enkelt inte monoteistisk i bemärkelsen att endast en gud ansågs existera, snarare att endast en gud ansågs vara den rätta. en annan sak.


Min uppfattning är mer den jag tidigare sade. Att det blev en gud om folket gjorde den till en gud. Gud säger tex. såhär:

"Ni skall inte göra er några avgudar, inte resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert land för att tillbe vid den, ty jag är Herren, er Gud."

När folket gjorde en avgud så blev det en avgud - eftersom folket såg det som en gud. Om jag väljer att göra en sten till en gud - och jag börjar tillbe den. Så blir det en gud för mig - och på samma sätt var det för Israel. De ville tillbe det skapade istället för Skaparen. Men det skapade som de tillbad var ju inte en levande gud - utan endast något som de gjorde till gud vid sidan av den Levande Guden.

Så uppfattar jag texten!
AllForChrist:

Att avgudarna är döda - eller okey - att avgudarna inte finns - kommer från Paulus i 1 kor 8:4


fast det är en text från nt. den är knappast applicerbar på judendomen.

AllForChrist:

Och sedan så är ju faktiskt avgudarna i sig döda ting. Guldkalven som Aron gjorde - var ju inte direkt levande - men den fanns där som en avgud därför att folket trodde och såg kalven som en gud.


visst, men då pratar man om avgudar i en rätt snäv bemärkelse, närmare bestämt att dyrka ett fysiskt objekt. idoldyrkan. det är inte riktigt samma sak som att, inom ett judiskt ramverk, dyrka en annan gud än den judiska. såvitt jag vet så förekommer detta bland judar i torah.