Forumet - hur mycket får man slå den andre om man blir nerslagen?

hur mycket får man slå den andre om man blir nerslagen?

3775 0 93
som topic lyder, hur mycket får man slå den andre om man blir nerslagen?¨

ponera att man ät ute på stan, plötsligt kommer det fram nogån som hoppar på dig, börjar slå och sparka. hur mycket får man då slå honom? vart går gränsen för självförsvar?

Spana också in:

Du har egentligen ingen rätt att slå den alls. Men självklart ska det inte hindra dig från att göra det. Det är ren idioti att bara ligga och vänta på att det ska ta slut. Får man chansen ska man ta den. Så länge du inte plockar fram baseballträ och pucklar på honom med lär du inte åka i fängelse för det i alla fall. Och vad det än blir för straff är det troligen bättre än att vara död eller ligga på sjukhus i 4 månader med 57 brutna ben.

Har själv blivit frikänd från anklagelser om misshandel efter en sån händelse. Det motsatta parten hävdade att jag brukade mer våld än vad situationen krävde men då han som överföll mig tidigare erkänt att han skulle jagat efter mig om han haft chansen blev det inge av med det. Då ansåg de att jag hade rätt att ta i så pass att han inte kunde göra det.

Men förhoppningsvis slipper du hamna i såna situationer. Skulle du göra så försök springa därifrån, det riskerar du inget straff för i alla fall. :)
Nödvärn
Brottsbalken ( BrB 24:1 )


Gärning som någon begår i nödvärn skall icke medföra ansvar.

I nödvärn handlar den som söker:


- Avvärja ett påbörjat eller överhängande angrepp på person eller egendom.
- Betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning.
- Hindrar någon att olovligen intränga i rum, hus, gård eller fartyg, eller från rum, hus, gård eller fartyg avlägsna någon, som inträngt olovligen eller om det är en bostad, eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna.

Allt såvitt ej handlingen med hänsyn till angreppets beskaffenhet och det angripnas betydelse är uppenbart oförsvarligt.
Man kan indela de fall då man får använda nödvärn i fem olika typsituationer.

1. Avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person.

- Ärekränkning genom fysisk påverkan ( våld är ej nödvändigt ).
- Våld eller hot om våld mot person ( misshandel eller betvingande ).
- Våld eller hot om våld riktat mot annans person.

2. Avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på egendom.

Angrepp på det allmännas intressen är borttagna från nödvärnsområdet. Reglerna om nöd kan i stället komma ifråga. Statligt eller kommunalt anställda får emellertid använda nödvärn för att skydda allmän egendom som han har att vaka över. Detsamma gäller bevakningsman som arbetar på uppdrag av kommunal eller statlig myndighet.


3. Betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning.

Stulen egendom får återtagas på bar gärning. Nödvärnsrätt inträder även om angriparen på annat sätt än genom våld hindrar återtagande, till exempel mot en tjuv som vägrar att stanna på tillrop och har det stulna med sig.
4. Hindra någon att olovligen intränga i rum, hus, gård eller fartyg.

Detta gäller alla slag av olovliga intränganden i angivna platser. Till gård räknas även trädgård och området närmst aktuell byggnad. Brandplats, upplag etc.


5. Från rum, hus, gård eller fartyg avlägsna någon som inträngt olovligen eller om det är en bostad, eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna.
vitbil:

elr så kör man bara med självförsvarsspray och skippar våld (Y) >.<


Det här med att lyckas pilla fram en liten burk santidigt som någon överfaller en. För att sedan spray färg i ansiktet på någon idiot... Inte för att tala om man nu har pepparspray, så kan det kännas betydligt mycket värre än ett slag i ansiktet.