Forumet - Hur mycket fel kan man ha med bibehållen trovärdighet?

Hur mycket fel kan man ha med bibehållen trovärdighet?

669 1 8
Här har vi bara några av alla förutsägelser om att jorden ska gå under ett speciellt datum som publicerats i Jehovas vittnens tidskrift Vakttornet. Hur många gånger kan man ha fel och ändå behålla ansiktet och fortsätta att göra nya utfästelser om jordens undergång?

1907: Harmagedon kommer att kulminera år 1914.
1917: 1918 skulle Gud börja förkasta falska kyrkor ”i stor skala” och dess medlemmar i miljontal.
1922–1923: De dödas återuppståndelse skulle inträffa 1925. Som förberedelse för det förutsagda datumet 1925, införskaffade Vakttornssällskapet en egendom i Kalifornien och byggde ett gods på det. Huset skulle härbärgera sådana personer som Abraham, Moses, David och Samuel, vilka förmodades skulle återuppstå från de döda år 1925.
1938: 1938, var Harmagedon alltför nära i tiden för att man skulle gifta sig eller skaffa barn.
1941: Detta år var det bara ”månader” kvar till Harmagedon.
1942: Harmagedon var ”omedelbart förestående”.
1969: Mänsklig existens skulle inte komma att fortgå länge nog för att dåtidens unga skulle hinna bli äldre; världssystemet skulle upphöra ”inom några år”. Unga Vittnen uppmanades att inte bry sig om högre utbildning av detta skäl.
1969: Kristi tusenårsrike skulle börja år 1975. Vissa påstår att det fanns omfattande liknande spekulationer i Vakttornets publikationer under decenniet före 1975.
1984: Det fanns ”många indikationer” på att ”slutet” var närmre än slutet på 1900-talet.
Gasolinerainbow:

Här har vi bara några av alla förutsägelser om att jorden ska gå under ett speciellt datum som publicerats i Jehovas vittnens tidskrift Vakttornet. Hur många gånger kan man ha fel och ändå behålla ansiktet och fortsätta att göra nya utfästelser om jordens undergång?


För det första är det inte jorden som kommer att gå under, utan människorna;

2 Petrus 3:7
”Men genom samma ord är de himlar och den jord som nu finns sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas”

Sedan kan du börja med att verifiera att det står om dessa år att jorden ska gå under.

Se sedan på hur tillståndet är i världen om inte detta leder till värt kollektiva självmord.

Spana också in:

Barnet:

Sedan kan du börja med att verifiera att det står om dessa år att jorden ska gå under.


Jag håller med om att man ska kolla upp att informationen man presenterar är korrekt. Dock är det här information som presenterats massor av gånger och som vad jag kan se inte motsägs av Jehonas vittnen. Dom har för många gånger gjort uttalande i denna stil offentligt att det ter sig mindre sannorlikt att det inte skulle stämma.


Barnet:

Se sedan på hur tillståndet är i världen om inte detta leder till värt kollektiva självmord.


Vad är det du syftar på då? Jämför med hur det såg ut för några decennier sedan med kalla kriget, kapprustning, krig i nästan varje afrikanskt land.
Gasolinerainbow:

att det ter sig mindre sannorlikt att det inte skulle stämma.


Läs Matt kap 24 och fundera sedan på vad som nu sker i världen!?


Gasolinerainbow:

Jämför med hur det såg ut för några decennier sedan med kalla kriget, kapprustning, krig i nästan varje afrikanskt land.


Detta:
Terrorhandlingar, Kolera, Svår torka, Oljekatastrofer, Nanopartiklar, Övergödningen, översvämningar, bristen på biologisk mångfald, den globala uppvärmningen. Terorister, övergödningen, brist på biologisk mångfald, Lepra, ESBL, EHEC, TBE -bakterien, SARS, Kol, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ökade psykfallsfrekvens, svininfluensa, Ebola-viruset, fågelinfluensan/spanska sjukan som numera bevisligen smittas människor emellan i Pakistan - , nyare aidsvirus som också är resistent., globala uppvärmningen.
Temperaturhöjningen vid artisk och i djuphaven, sunami, 90% av de stora fiskarna är utdöda, Partiklar som höjer värmen från solent, orkaner, terrorism, fiskdöden och havsbottendöden, det sura regnet, övergödningen, träddöden, svält, kärlekslösheten, omoralen, söndrade hem, Hjärt och kärlsjukdomar, pandemier som t ex hiv, Trali, Hepatit A, B, & C eller söndrade familjer, fetma håller på att bli en global epidemi, giftiga havsbakterien - Vibrio vulnificus, den stora politiska instabiliteten, värmebölje, flera kvälsrter, flira bakterier i mat och dricksvatten, nya sjukdomar, som badsårsfeber, mer algblomling, e t c.

I infektionssjukdomar dör mer än 160 gånger per år än i naturkatastrofer.
Istäcket i Arktis krymper för 4 året i rad.
Världshaven stiger, stormarna blir kraftigare och jordens medeltemperatur ökar. Alpernas glaciärer har förlorat mer än halva sin ismassa sedan 1950-talet.
Naturliga klimatvariationer har alltid funnits, men nu pågår en klimatförändring utöver det normala.

Jordens temperatur och atmosfärens halter av koldioxid följs åt.
Isprover från Antarktis, med värden 650 000 år bakåt i tiden, bevisar detta. Isen avslöjar även att dagens koldioxidhalt är cirka 30 procent högre och ökar 200 gånger snabbare än någonsin tidigare under mätperioden.
Genom användning av fossila bränslen som bensin och andra icke förnyelsebara bränslen orsakar människan stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Detta ändrar förutsättningarna för liv på jorden.
I Sverige motsvarar utsläppen sex ton koldioxid per person och år.
Trafiken står för stora delar av detta och ökar dessutom stadigt.
Oroväckande klimatförändring - Källa: Rapporter från FN:s klimatpanel IPCC.
De senaste 90 åren har det dött 100 människor i timmen dygnet runt, i krig, hur många har inte stor sorg efter dem som i onödan lemlästats eller dödats. Och hur många dör inte till följd av epidemier p g a naturkatastrofer och krigen och mördade ledare i landet..
Som exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

Även kalkbrist (eller rättare sagt, den sjunker djupt i jorden bl.a. p.g.a. sura utsläpp och gör att pH-värdet sänks t.o.m. i världshaven!

BE WORRIED, BE VERY WORRIED.
Alltså: ?
VAR OROLIG, VAR MYCKET OROLIG?
Det skulle ta allt för stor plats att redovisa det som TIME för fram som grund för sin framsidesrubrik, den lyfter nämligen fram ett flertal exempel på hur vår planet nu kommit in i ett kristillstånd. Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.
Fetma håller på att bli en global epidemi, giftiga havsbakterien - Vibrio vulnificus, den stora politiska instabiliteten, värmebölje, flera kvälsrter, flira bakterier i mat och dricksvatten, nya sjukdomar, som badsårsfeber, mer algblomling, e t c.

Det talas om att man förutser att havets vattennivå kan komma att höjas med otroliga sex meter! Det innebär nästan en ny ”syndaflod,” i alla fall en katastrof över hela världen. Forskare har ju varnat för att den kurs som jorden är inne på, är ödesdiger. Det är bara det att på senare tid har det gått mycket snabbare än förväntat. Bill Chameides, en framstående vetenskapsman, citeras i TIME: ?Saker händer mycket snabbare än någon förutsett.?
Källa:
http://www.time.com/time/covers/0,16641,20060403,00.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1176980,00.html
http://www.climateark.org/blog/2006/03/be-worried-be-very-worried.asp
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13062295.ab


# Wall Street-kraschen 24 oktober 1929, ca -40 % på en månad
# Svarta måndagen 19 oktober 1987, DJIA ca -22 % på en dag
# IT-kraschen mars 2000 - oktober 2002, ca -73 % på två år
# Finanskrisen 2008 juni 2007 - ?, ca -50 % på ett år
(wikipedia.org)
E t c