Forumet - Hur mycket skatt går till fängelse?

Hur mycket skatt går till fängelse?

2244 0 7

Spana också in:

3.4 Budget och planeringsförutsättningar
Verksamheten vid Kriminalvården finansieras huvudsakligen med ett ramanslag som för år
2012 uppgår till ca 7 530 miljoner kronor. Investeringar finansieras genom lån i
Riksgäldskontoret. Låneramen för investeringar är 1 500 miljoner kronor.