Forumet - Hur påvärkar kärnkraftverk oss ?

Hur påvärkar kärnkraftverk oss ?

1051 0 8

Spana också in:

Överallt omkring oss finns det strålning. Vi utsätts hela tiden för små mängder från tex. berggrunden, rymden och till och med från den egna kroppen ( ca 5 millisievert ( mSv ) per svensk varje år ). ”Millisievert” är ett yttryck för hur stor biologisk påverkan strålningen har på kroppen, men denna mängd utgör ingen fara.
Man skiljer mellan icke-joniserande och joniserande strålning. Det är den joniserande som är farlig och får man för stor dos kan de celler som finns i människor, djur och växter skadas. Det finns tre olika sorters joniserande strålning: 
Alfastrålning består av positivt laddade partiklar, två protoner och två neutroner i varje partikel. Alfastrålning når endast 10 cm i luft och kommer den i kontakt med kroppens vävnader når den bara 0.1 mm. För att alfastrålning ska kunna skada oss måste vi få i oss den via ett sår, andningsluften eller från maten vi äter.
Betastrålning når ungefär 10-20 m i luften och består av negativt laddade elektroner. Den tar sig 1cm in i kroppsvävnaden och stora doser mot huden kan ge bestående skador.
Gammastrålning är den enda av dessa tre som inte består av partiklar, gammastrålning är elektromagnetiska vågor. Vågorna tar sig hundratals meter i luften, men man kan stoppa dem med bly, betong eller vatten. Denna strålning är den farligaste och man kan dö vid för höga doser.


gunar1234567890: Överallt omkring oss finns det strålning. Vi utsätts hela tiden för små mängder från tex. berggrunden, rymden och till och med från den egna kroppen ( ca 5 millisievert ( mSv ) per svensk varje år ). ”Millisievert” är ett yttryck för hur stor biologisk påverkan strålningen har på kroppen, men denna mängd utgör ingen fara.
Man skiljer mellan icke-joniserande och joniserande strålning. Det är den joniserande som är farlig och får man för stor dos kan de celler som finns i människor, djur och växter skadas. Det finns tre olika sorters joniserande strålning: 
Alfastrålning består av positivt laddade partiklar, två protoner och två neutroner i varje partikel. Alfastrålning når endast 10 cm i luft och kommer den i kontakt med kroppens vävnader når den bara 0.1 mm. För att alfastrålning ska kunna skada oss måste vi få i oss den via ett sår, andningsluften eller från maten vi äter.
Betastrålning når ungefär 10-20 m i luften och består av negativt laddade elektroner. Den tar sig 1cm in i kroppsvävnaden och stora doser mot huden kan ge bestående skador.
Gammastrålning är den enda av dessa tre som inte består av partiklar, gammastrålning är elektromagnetiska vågor. Vågorna tar sig hundratals meter i luften, men man kan stoppa dem med bly, betong eller vatten. Denna strålning är den farligaste och man kan dö vid för höga doser.
Tack för ett riktigt toppen svar