Forumet - Hur ser religion ut i framtiden?

Hur ser religion ut i framtiden?

3415 0 6
Under 1900-talets slut ökade religiositet drastiskt i världen. Inte minst i dom forna öststaterna i och med att järnridån föll. Vi kan dock se idag att folk fortfarande blir mer och mer religiösa i världen, samtidigt som den börjar minska drastiskt i hela världen.

Ett exempel är i USA där antalet religiösa minskar med 2 % varje år och kan redan 2050 vara i majoritet. Samt att om 100 mår så kan cirka 40-50 av världens befolkning vara icke-religiösa. Men detta är inte 100 % säkerställt och mycket kan hända på 100 år så här är frågan till er.

Hur kommer världens religioner handskas med att deras trosuppfattning kommer inte ha någon/ eller redan inte har någon vetenskapligt baserad fakta som forskare presentera i och med att nya bevis kommer fram.

Är religionerna på väg att dö ut, eller är dom bara nere för tillfället? Kan dom också bli som Svenska Kyrkan är idag bara svammel om att ta vara på sig att dom håller på att bli moraliska saker. Te.x att dom inte längre har något med religion att göra.
Jag tror att efter hand som länder blir mer och mer civiliserade och mer och mer utvecklade kommer religionen dö ut mer och mer.
Människor i väst behöver inte direkt trösten en religion kan ge, samtidigt som vi blir allt mer välutbildade och förmodligen själv kan bilda en egen uppfattning.
Om religion ska överleva i väst krävs nog starkare bevis för att det man tror på är riktigt.

Spana också in:

Capelon:

Är religionerna på väg att dö ut, eller är dom bara nere för tillfället?


Jag tror inte religion kan dö ut, eftersom att religion handlar om något större en människan och många VILL tro på något högre, man vill ha svar. Men däremot tror jag att de dominerande religionerna idag kommer minska kraftigt eftersom att människor blir mer och mer välutbildade och ist bildar en egen uppfattning. Jag tror att new age kommer vara den dominerande religionen i framtiden, just för att man bildar sin egen uppfattning där och det inte handlar om något specifikt.