Forumet - Hur ska man bära sig åt för att få bukt på viktiga problem?

Hur ska man bära sig åt för att få bukt på viktiga problem?

980 0 3
Vi har fått en uppgift i engelskan vilken går ut på att vi ska skriva en stor uppsats där vi redogör för ett världsproblem, förklarar varför det är ett problem, underbyggande statistik och till sist kommer med en utförlig lösning på problemet som i sig inte ska bidra till fler problem.

Först tänkte jag stort och kom med idéer som världsfattigdomen, men insåg ganska snabbt att det blir bättre om man specificerar sig något mer, så nu har jag istället börjat spåna på ämnen som:

-Fattigdomen i Sverige
-Arbetslösheten
-Integrationsproblem (främst Sverige)
-Överstatlighet
-Israel-Palestina-konflikten

Vad är era tankar om dessa ämnen? Jag tar tacksamt emot nya förslag på ämnen eller idéer kring hur man kan resonera kring dem ämnena jag redan valt. Anledningen till att jag vänder mig till um är framförallt för att jag söker fler inputs.

Tack!
överstatlighet tycker jag är ett jättebra världsproblem. de andra är väl inte världsproblem.

finns mycket att skriva om varför statlig kontroll är ekonomiskt ineffektivt, tillväxt- och utvecklingshämmande etc.

en grej man kan rikta in sig på är behovsprövade bidrag och sociala myndigheter kontra medborgarlön/negativ inkomstskatt.