Forumet - Hur skapades Mannen och Kvinnan och könsorganen?

Hur skapades Mannen och Kvinnan och könsorganen?

6443 0 367
Ja, hur kom Mannnen och Kvinnan till? [cool]

Och vad är ursprunget till könsorganen? [cool]

Frågor som evolutions-flummarna ryggar tillbaka inför, då de inte har den blekaste aning:

http://www.trueorigin.org/sex01.asp

Varför inte bara ACCEPTERA att det MÅSTE vara en INTELLIGENT DESIGNER (givetvis icke könlös) som ligger bakom skapandet av Mannen och Kvinnan och könsorganen... [y]

Det som finns i verkan måste ju GIVETVIS även finnas i Orsaken...alltså måste SKAPAREN av könen själv också ha kön... [y]

Logiskt, naturligt och fullt självklart! [y]

[y]

Gud, vår Skapare, gjorde dessutom, mycket intelligent nog, själva akten LUSTFYLLD, för att på så sätt försäkra sig om att reproduktionen skulle gå vidare... [y]

Hur i Herrens Namn skulle SEXUAL-ORGANEN ha kunnat evolvera fram stegvis, med tanke på att fortplantningen måste kunna pågå under tiden? [cool]

Inte undra på att ingen seriös människa kan ta evolutions-myten på allvar... [n]

Att tro att mikroorganismer (myten om Herr Amöba) skulle vara ursprunget till MÄNNISKAN och KÖNSORGANEN är ju närmast att IDIOTFÖRKLARA sig... [badgrin]

Snacka om SJUKT VRICKAT!!! [shake]

Spana också in:

Roadkill:

Och vem skapade gud?


Ateisten: VEM SKAPADE GUD?

Lika dumt som att fråga vad som kommer före A i alfabetet... [n]

Skaparen kan ju inte vara skapad, för då vore Han ju inte Skaparen! [cool]

Gud har aldrig skapats, eftersom Han inte består av materia!

Gud är andlig och därmed evig (precis som alla vi själar, minigudar) och har alltså aldrig skapats!

Konstigt nog frågar sig aldrig ateisten på samma sätt, vem som skulle ha skapat den påstådda singulariteten (Big Bang-myten), trots att han vet att den inte kan ha någon evig existens, eftersom den då borde finnas även idag...

Att tro att den allsmäktige Gud har skapats innebär att man samtidigt måste tro att Gud har ett dödsdatum (allt skapat förintas också), vilket är SJUKT VRICKAT! [shake][shake][shake]

UNIVERSUM MÅSTE HA EN URSPRUNGLIG ORSAK!

Det måste ned nödvändighet finnas en 1:a ursprunglig Orsak, annars skulle universum överhuvudtaget inte kunna existera, eftersom materia kräver en alstrare; energi kräver en energialstrare, verkan kan inte existera utan en orsak.

Materia kan inte vara den 1:a orsaken, eller ha skapat sig själv, eftersom Liv, medvetande och intelligens omöjligen kan ploppa fram ur livlös materia!

Materia kan heller inte ha skapat sig själv; att tro att den materiella naturen är den ursprungliga orsaken till universum, är detsamma som att tro att leran är orsaken till lerkrukan. Av praktisk erfarenhet vet vi att det inte finns någonting som kan skapas av sig själv, med andra ord bara flummiga fabler som bara en ateist kan tro på...

Att inte tro på en ursprunglig 1:a Orsak till vårt skapade universum, är lika dumt som att tro att något av allt det skapade vi ser i vår omvärld skulle ha kommit till utan orsak...

Materia/energi måste av nödvändighet ha en levande intelligent orsak, eftersom livet och intelligensen i världen inte kan ha uppstått ur livlös intelligensbefriad materia!

[y]
Dödsguden:

Det har Han fortfarande...och den är ANDLIG...förgås med andra ord inte... [y]


Hur ser en andlig kuk ut?

Dödsguden:

Som sagt, ALLT som är skapat måste av nödvändighet förintas också!


Nej, det byter bara form. Eldar du upp ett vedträ så har du inte förintat det, du har bara gjort om det till aska.
Vi var apor först.. med kön. Jag tror knappast gud har skapat oss, ur en ren vetenskaplig punkt skulle jag säga att; precis som träd har rötter för att suga upp näring och frön för att sprida (fortplanta) sig, har vi kön..för att kunna fortplanta oss.

Roadkill:

Hur ser en andlig kuk ut?