Forumet - Hur väl känner UM:aren över dig som person på skalan 1-10?

Hur väl känner UM:aren över dig som person på skalan 1-10?

12445 3 268

Definitionen på "känner" är densamme som i spegelleken: känner = hur väl man är bekant med vederbörandes personlighet/beteendemönster, värderingar + åsikter och livsstil/livssituation/personlig information. Denna gången är syftet dock att man skall ranka hur väl man tror att personen ovanför känner en. 

Spana också in: