Aviseringar
Rensa alla

Hur väl känner UM:aren över dig som person på skalan 1-10?


Ämnesstartare

Definitionen på "känner" är densamme som i spegelleken: känner = hur väl man är bekant med vederbörandes personlighet/beteendemönster, värderingar + åsikter och livsstil/livssituation/personlig information. Denna gången är syftet dock att man skall ranka hur väl man tror att personen ovanför känner en. 


   
Citera

wii får va först i en forumlek, äntligen! 

Svårt att säga hmm :/ 

5 kanske? räknar med att denne vet att jag är cuzIcan XP 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

4-6 typ ?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

3-5!


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

6  


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

1-2


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Tre, kanske - sex, kanske. Beror lite på hur mycket/lite hon har läst vad jag skrivit på UM. 


   
SvaraCitera
mynona

Ännu en utmärkt meta-lek. 

Ja, 5 låter bra, hn har gett en del korrekta omdömen, men mig analyserar man inte alltför lätt


   
SvaraCitera

Noll.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

0      


   
SvaraCitera
mynona

2-3  möjligen


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

1          

  


   
SvaraCitera

en 1, vet hur hen ser ut och att hen e snäll liksom, det borde klassas som minst ettRodnar


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

3-4 skulle jag kunna tänka mig 


   
SvaraCitera
penja

0-1

0


   
SvaraCitera