Aviseringar
Rensa alla

I ett allt mer polariserat politiskt läge, hur ska ungdomar göra för att bidra till ett varmare debattklimat?


Ämnesstartare

Dels online, men även i debatter utanför datorn.
Hur gör du för att debattera på ett respektfullt sätt, och vad kan du ge för tips till andra?
Hade vart gött med tips från alla håll och kanter! Tumme upp


   
Citera

Tala sakligt och skippa smutskastning


   
SvaraCitera

Det går inte lmao, riksdagen är ett bra exempel 😉


   
SvaraCitera

Undvik debatter och var schysst mot folk istället


   
SvaraCitera
evene

Undvik påhopp, håll dig till sakliga bevis och fakta. Brusa inte upp och var trevligt, simpelt


   
SvaraCitera

Vi måste släppa lös...barbarerna inom oss.


   
SvaraCitera

Som flera andra har sagt, tala sakligt och håll en god ton - även om den du pratar med själv skulle vara otrevlig eller vägra lyssna. Läs på fakta (gärna rapporter av mer vetenskaplig karaktär och inte bara det som andra skriver) så du har substans till dina argument.

Sen är ett tips att själv försöka föregå med gott exempel också, att själv göra vad du kan för att minska din klimatpåverkan. Exempelvis genom att minimera flygande och bilresande, ta hand om och sortera sopor korrekt, ät mindre rött kött etc.


   
SvaraCitera

Flyg är smidigt och kött är gott. Det moderna samhället är en komplott.

jag tycket såhär,  jag är inget troll, ni kan inte banna mig bara för att jag är höger


   
SvaraCitera

Knurra: Flyg är smidigt och kött är gott.

Det har väl ingen sagt emot? Men likväl är båda sakerna stora klimatbovar

Knurra: jag tycket såhär,  jag är inget troll, ni kan inte banna mig bara för att jag är höger

Ingen kommer banna dig för att du har en åsikt, du kan ta det lugnt


   
SvaraCitera

Debatter hjälper inte någon tyvärr. Alla är redan säkra på vad de tycker. Det är bara bullshit alltihop. 


   
SvaraCitera

Människor har olika åsikter baserat på vad de varit med om i livet/erfarenhet, vid vilka olika tankeriktningar och funderingar de lagt ner mer eller mindre fokus, begrundar sig grundare eller djupare i olika ämnen och intressen.
Därav har olika individer bildat sig olika uppfattningar och värderingar osv.
Individer antyder därför att deras uppfattning är riktig och sann och när det uppstår en tankekonflikt individer emellan så bildas en debatt? Meningen med en sådan är ett utbyte av de inblandade individernas olika synsätt som rör det specifika ämnet ifråga men som människa håller man gärna hårt i just sin tro som man så länge levt med, därför mottages de andras uppfattningar endast en aning och istället för att skjuta sin uppfattning åt sidan för att bringa rum för att få en inblick i den andra partens uppfattning så uppstår emellertid istället konflikt, i vilken grad konflikten sedan urartar sig i baseras rätt mycket på hur stor åsiktsskillnaden är om ämnet parterna emellan. Ibland till en mildare grad och ibland en våldsammare konflikt, antingen verbal, skriftlig eller en fysisk sådan.

Mer vardagliga uppfattningar tolereras mer, subjektiva åsikter eller de olika sinnen som behandlar smak hos saker;
smakperception, auditiv smak, visuell smak... som olika musiksmak, matsmak, konstsmak, klädsmak, favoritfärg osv... Dessa tolereras mycket mer då alla bildar sig olika personliga uppfattningar kring dessa med sina sinnen.
Däremot när det kommer till levnad, samhälle, gemenskap osv... så bildas det många gånger olikheter i tankar. Människor växer upp i olika miljöer och attraherar sig redan sedan födseln alla de olika influenser ifrån olika håll. Man tolkar och tar enkelt efter de värderingar beteenden och uppfattningar som den gemenskap man växer upp i har. Därför märks skillnad mellan exempelvis olika samhällsklasser, olika geografiska områden osv... I den gemenskap man vuxit upp i kan någonting ses helt normalt medans detsamma ses helt annorlunda hos en annan gemenskap, ett extremare exempel som kannibalism kan verka helt normalt i ett visst samhälle men ses hos andra helt otänkbart.

Men ja... kortfattat så har olika människor olika synsätt på allt möjligt som rör denna värld.
Någon som begrundat sig i ett visst ämne kan dock ha en beredare förståelse kring ämnet än någon som endast berört ämnet på ytan. I sådana frågor kan man antyda att den lärda individen har en djupare förståelse och har vägt för och nackdelar, tillvägagångssätt, etik och moral, hjärta, historik och huruvida en teoretiskt planerad framtid utspelar sig kring ämnet om man väljer att anta ett eller annat synsätt.
Men det är alltid svårt, vad som är rätt och vad som är fel är inte objektivt satt i sten, det är upp till var och en att bilda sig sina egna uppfattningar kring alla livets frågor. Många frågor har ändå tagit en liknande form igenom historien för att bilda en viss trygghet och fungerande gemenskap.
Nästan alla har gått med på att skada någon är fel, psykiskt och fysiskt, fel att stjäla, fel att inte visa respekt osv...
Dessa kan såklart inte alltid hållas även om de flesta har gått med på det.
Saker som att uppnå någon typ av självvinst, hämnd, avvikelse i det som anses som normalt mentalt tillstånd hos allmänheten (påverkad av droger, sjukdom osv) kan vara avvikande faktorer att följa dessa "bestämmelser". Men nu svävar jag bort igen...

Det är som sagt svårt att ha olika synsätt ibland men det är ändå det som gör oss till människor, även om man gärna söker sig vänner med liknande värderingar och synsätt för trygghet så bidrar olikheter till en intressantare värld. Det är bra att diskutera och få ett utbyte av varandras känslor och tankar kring allt möjligt men man bör då hålla sig öppen och mottaglig till vad motparten har att säga med sina känslor, argument och resonemang och inte fylla sitt huvud med enbart sin tro, man måste ge rum och försöka att förstå den andra och vice versa. Det kan vara svårt när oerhörda olikheter visar sig men man får ändå eftersträva att försöka få det hela att fungera trots allt, annars blir det ohållbart.

Kan ingenting om debatt så jag googlade, där står att man typ ska kämpa och slå sönder motståndarens argument. För mig känns det onödigt att med psykologiska knep, personlighetsegenskaper och erfarenhet övervinna motparten. Därav kommer väl politiker och ledare, de får ut vad de vill ha sagt på ett mäktigare vis och därför vinner de andra individers uppmärksamhet till sina övertygelser istället för att med förnuft och redogörelse visa opartiskt hur de tänker kring ett ämne för att komma fram till den allra bästa slutsats som gemenskapen då och där kan nå.
Nog för att det är spännande och intressant med debatt men osäker på om det är något särskilt bra sätt att nå fram till det vettigaste som har att sägas.


   
SvaraCitera