Forumet - Ideologier

Ideologier

1563 0 39
Vilken utav de tre stora ideologierna föredrar du och varför?

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?

Hur ser du på centrala begrepp som frihet, jämlikhet och medborgarskap?

Vilken ideologi föredrar du?

Spartakus:

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?


Sakfrågor.Spartakus:

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?


Tycker att det verkar gå emot en allt tydligare vänster-höger-polarisering.

Spartakus:

Hur ser du på centrala begrepp som frihet, jämlikhet och medborgarskap?


Vet inte riktigt, tycker alla är viktiga och bra såklart. Orkar inte formulera något mer avancerat.

Spana också in:

Spartakus:

Socialismen (Du röstade på detta alternativ)


Spartakus:

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?


En kombination. Dock är jag väl mer för sakfrågor än ideologier som så.

Spartakus:

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?


Tror att de har varit på väg att dö ganska länge, men att det börjar bli en förändring på det nu. Folk blir mer radikala och tydliga i vad de vill.
Spartakus:

Vilken utav de tre stora ideologierna föredrar du och varför?


Liberalismen utan tvekan, frihet är oerhört viktigt för mig, betydligt viktigare än min egen vinning.

Spartakus:

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?


Ideologierna.

Spartakus:

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?


Det känns om att dessa är på väg utför. Tittar vi tex på dagens Sverige så verkar är alla riksdagspartierna mer eller mindre inom socialismen även om inget av dem är renodlade socialister och de flesta har inslag av liberalism i enskillda sakfrågor.

Så om alla åtminstone delvist är socialister men inget är renlärigt socialistiskt och inget parti finns i riksdagen som representerar liberalismen eller konservatismen (även om KD har en del av den senare) så känns det tyvärr som att ideologierna om inte är utdöende så åtminstone inte spelar någon enorm roll i dagens samhälle.

Spartakus:

Hur ser du på centrala begrepp som frihet, jämlikhet och medborgarskap?


Frihet:
Är grunden för det samhälle jag vill leva i.

Jämlikhet:
Människor är olika. Rätten till jämlikhet ska inte vara större än rätten till frihet. Alltså ska också folk ha rätt att diskriminera varandra (blanda dock inte ihop detta med tex mobbing eller förtal, dessa saker är jag helt emot). Men samma rätt som butiksinnehavaren ska ha att enbart tex anställa kvinnor, samma rätt har jag då att bojkotta den butiken om jag inte gillar deras policy.

Medborgarskap:
Jag är för en helt fri invandring (möjligtvis undantaget dömda brottslingar där risken att de fortsätter begå brott här bedöms som stor). Men då jag inte vill avskaffa staten så tror jag på någon form av medborgarskap.
Spartakus:

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?


Jag anser att tillhörigheten till en ideologi kan krympa ens tankevärld till att bli en stereotyp av gamla värderingar, vilka kanske varit till hjälp för andra, men som kanske inte stämmer ihop med mina betraktelser av världen. Man kan stirra sig blind på hur andra definierar ett visst betraktelsesätt, men dessa kan omöjligt varit med om mina upplevelser och betraktelser, och därigenom blir en sådan definition ogiltig. Detta eftersom det är upplevelserna som formar dig och dina personliga idéer. Det är genom idéerna du förklarar omgivningen och samhället, och de ger dig ett förhållningssätt till andra ståndpunkter.
Visst kan jag känna igen mina åsikter i ideologier, men jag skulle inte dra det så långt att jag kallar mig socialist, liberal eller moderat. Skulle jag göra det skulle det vara lätt att "svälja hela paketet" vad gäller förklaringar av samhällsproblem.
På så sätt ser jag endast i sakfrågor.

Spartakus:

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?


Människan har alltid haft ett behov av att känna grupptillhörighet.
Ideologier kan väl erbjuda en sådan känsla av tillhörighet. Då iedologierna är så dominerande vad gäller politik och samhället i övrigt tycker jag att de sannerligen lever. Ett exempel är ju de benhårda normer som gäller svensk riksdag där man ej "får" rösta emot sitt partis åsikt. Men jag har en känsla av att det har sett ut så här länge, och att dessa ideologier är tämligen beständiga.
Spartakus:

Socialismen (Du röstade på detta alternativ)


Vilken utav de tre stora ideologierna föredrar du och varför?
Socialismen

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?eftersom marxismen ger mig en analys av historien, dessa sakfrågors natur och varför frågorna i fråga blivit så centrala. så svarar jag ideologin.
Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?
partipolitiken förlorar den lilla ideologiska prägel den haft men jag har ett deterministisk syn på framtiden och kan därav inte döma ut socialismen.

liberalismen blir ju inte heller inaktuell eftersom den står i motsättning till föregående ideologi.

har inte tillräckligt med kunskaper om vad som gör konservatismen till en ideologi och hur den konservativa politiken utformas för att kunna ge ett svar för den.
Hur ser du på centrala begrepp som frihet, jämlikhet och medborgarskap?
frihet ser jag som grundläggande positivt även om jag tycker att det missbrukas för att krossa samhälleliga rättigheter, jämnlikhet ser jag som centralt och medborgarskap kan jag inte uttala mig om
Spartakus:

Vilken utav de tre stora ideologierna föredrar du och varför?


Liberalismen helt klart. Liberalismen är en god ideologi med tro och respekt för den enskilda invididen.

Spartakus:

Bryr du dig om ideologier eller ser du endast i sakfrågor?


Jag bryr mig givetvis om ideologier. Tycker det är intressant och ger, eller åtminstonde borde ge, en bra bild av hur olika frågor hanteras beroende på politisk åsikt. Ideologierna utgör väl mer den principiella grund som ens åsikter i olika sakfrågor bygger på. Dessa, har jag märkt, tenderar väldigt ofta att vara väldigt olika. Vissa påstår sig tex. vara liberala när de i själva verket inte alls har någon liberal åsikt i många frågor som just är ganska givna när det gäller ideologins grundprinciper.

Spartakus:

Är ideologierna på väg att dö som vissa menar, eller är de tvärt om på väg att vitaliseras?


Jag skulle inte vilja säga att de är utdöende men faktum är att ideologiernas ramar inte har sådant stort värde utan sakfrågorna är väl primära, vilket i sig inte är något fel. I Sverige till exempel är alla riksdagspartierna mer eller mindre socialistiska, även om vissa av dom säger sig vara "liberala" etcetera.Spartakus:

Hur ser du på centrala begrepp som frihet, jämlikhet och medborgarskap?


Frihet är allt. Frihet är grunden till allt lyckligt. Friheten är det viktigaste vi har och bör respekteras mer än vad det gör idag. Jag har en god tro på människan och tycker att den enskilda individens kritiska tänkande är otroligt viktigt. Just därför ogillar jag lagar och regler som kränker individens rättigheter och tycker dessa är onödiga.

Jämlikhet är en grundprincip. Däremot anser jag inte att man kan på något sätt reglera jämstäldheten med lagar och regler. Istället bör alla ha samma förutsättningar och jag tror att den fria marknaden stödjer jämnlikhet mellan kvinnor och män.

Medborgarskapet är för mig inte super väsentligt. Rörelsefriheten är otroligt viktig och så länge du befinner dig inom statens areal så är statens uppgift att skydda dina negativa rättigheter. Däremot tror jag personligen på ett slags medborgarskap som bör vara fritt. Staten skall inte avskaffas och därför inte medborgarskapet.