Forumet - ignorans och kunskapsillusionen - va tkr ni?

ignorans och kunskapsillusionen - va tkr ni?

4581 1 108

Spana också in:


honolulu: ignorans är brist på kunskap, tycker det skiljer sig från illusion av kunskap. hur tänker du?
Vårt sinne accepterar inte kunskapsluckor, erkänner dem inte. Istället repareras de med tillgänglig information. Jämförbart med hur ett vittnesmål inte är särskilt tillförlitligt eftersom hjärnan hittar på information som saknas, för att binda ihop. Innehar man inte tillbörlig information ersätts pusselbitar med påhittad dylik och leder till rasism, sexism et cetera,.

Nachac: Vårt sinne accepterar inte kunskapsluckor, erkänner dem inte. Istället repareras de med tillgänglig information. Jämförbart med hur ett vittnesmål inte är särskilt tillförlitligt eftersom hjärnan hittar på information som saknas, för att binda ihop. Innehar man inte tillbörlig information ersätts pusselbitar med påhittad dylik och leder till rasism, sexism et cetera,.
Jo, absolut. Den principen gäller ju alla, även kunniga personer. Alla är ju okunniga i viss mån dessutom.


Men tänk dig att du har (tillräckligt) god kunskap om ett ämne och inleder en diskussion med en okunnig person å ena sidan och å andra sidan en person som må vara okunnig, men som anser sig kunna mycket om ett ämne och faktiskt är övertygad om det själv.

Någon som är övertygad om att denne har tillräcklig kunskap kommer ju inte anse att hen behöver lära sig mer eller korrigera sin kunskapsbas. Medan en person som är okunnig/ignorant i ämnet antingen skiter i att ta reda på mer eller studerar ämnet. I det här fallet tänker jag att det är ganska tydligt vilken av personerna som är ett hot mot kunskap/vetenskap/(personlig) utveckling etc.

Javisst. Okunnighet innebär en brist på information, men behöver inte innebära att man tror sig veta något man inte vet. Man är helt enkelt oinformerad. Sedan kan okunnighet sammanfalla med exempelvis inskränkthet och intellektuell arrogans, men jag tror inte de två - okunnighet och trångsynthet - bör tolkas som ekvivalenta, just för att de beskriver två skilda fenomen.

Därför blir okunnighet inför världen inte kunskapens största fiende, utan det är de krafter vars existens och verkan, påverkar huruvida vi kan ta till oss sanning och information, som blir fiende nummer ett. Arrogans, fördomsfullhet, nonchalans, brist på kritiska ögon etc, är krafter som potentiellt stryper tillförseln av kunskap till människan.

Vi behöver hela tiden ifrågasätta vad det är vi faktiskt vet. Det är så väldigt lätt att villra bort sig bland alla de påståenden som utger sig vara "fakta" - något som gör det ännu mer aktuellt för oss att tänka efter en gång till; var skeptisk, ifrågasätt och var intresserad av att nå förståelse. Även de mest fundamentala sanningarna behöver sys i sömmarna. En gång i tiden var jorden platt och inte fan var det vi som snurrade runt solen. Det är nyfikna, intresserade och kunskapstörstande människor som stuckit hål på dessa falska sanningar, och vi behöver fler människor som kan hjälpa till vår jakt på informationen om Alltets beskaffenhet.

Vad vet du egentligen?


honolulu: Men tänk dig att du har (tillräckligt) god kunskap om ett ämne och inleder en diskussion med en okunnig person å ena sidan och å andra sidan en person som må vara okunnig, men som anser sig kunna mycket om ett ämne och faktiskt är övertygad om det själv.
Det skadliga här ligger ju inte i huruvida man tror sig veta något eller inte, utan hur man förhåller sig till övrig information. Hur inskränkt och arrogant man är, helt enkelt. Spelar ingen roll vad man tror att man vet ifall man är öppen för att påverkas i annan riktning.

Sedan kan man fråga sig vad som är farligast; den, om du ursäktar uttrycket, okunniga pöbeln eller den fantatiske individen.

Nachac: Sedan kan man fråga sig vad som är farligast; den, om du ursäktar uttrycket, okunniga pöbeln eller den fantatiske individen.
det beror kanske på vad fanatikern/den okunnige tror och är beredd att göra för det den tror. alla tror och tänker ju någonting, oavsett hur lite eller mycket kunskap man har. så det är lite som du säger i ditt första stycke.

honolulu: det beror kanske på vad fanatikern/den okunnige tror och är beredd att göra för det den tror.
Skillnaden på fanatikern och den okunniga folkmassan är att den förre är enkelriktad och därmed relativt förutsägbar, medan pöbeln är en kärnstridsspets utan givet mål. Det är ju inte som att en stor del av Sveriges befolkning spunnit runt på en femöring och blivit rasister på sista tiden, utan det är samma personer som tidigare blev förförda av sossarna och andra (inget ont om gamla sossarna.)

Anura:
eller SD eller Svenskarnas parti. 
Nja, påståendet stämmer nog snarare överens med typiska vänstermänniskor som tror att deras världsbild är den rätta utan att någonsin ifrågasätta sina egna åsikter. Som tror att de själva och deras egna åsikter är de goda medan alla som tycker annorlunda är onda och hemska. Allt detta visar sig när många vänstermänniskor argumenterar.