Forumet - immaterialrätt ja eller nej?

immaterialrätt ja eller nej?

2292 0 28
immaterialrätt är t.ex patent och copyright.

tycker du att det är något som staten och lagen bör hjälpa till att vidmakthålla?

varför/varför inte? diskutera.

thl*kt N.: ja
det finns tydligen en del som tyder på att patent faktiskt fyller en funktion för att främja innovationskraft. för att försvara sitt patent på ett sätt som inte gynnar redan besuttna än mer än i dag kommer någon form av rättslig instans behövas. en sådan är inte per definition statlig, men sannolikt statlig.

sedan behöver stora delar av immaterialrätten ses över. den är baserad på föråldrade produktions- och distributionsförutsättningar och gynnar redan existerande giganter utan att det är säkert att det är till någon annan än deras fördel. syftet med patent och copyright bör just vara att främja innovation. inget annat. all hänvisning till någon form av naturrätt, så som en gudagiven oinskränkt rätt till "sin uppfinning", är bara perverst.

Spana också in:

Så som vårt nuvarande samhälles ekonomiska system ser ut känns det nödvändigt. 

Jag håller inte med om att ekonomiska incitament behövs som motivering för innovationskraft. Jag skriver skönlitteratur, och jag vet att det saknar ekonomisk drivkraft: jag gör det för att inspirationen tvingar mig, punkt - jag tycker knappt om det ibland, men drivkraften finns där oavsett om jag kan ge ut det eller inte, oavsett om det blir läst eller inte, oavsett, om det är lönsamt eller inte. 

Däremot krävs det tid för skapande. Det är bra att kunna tjäna pengar på det man skapar, därför att pengar ger tid att skapa. Det har man inte tid till när man samtidigt måste plugga/jobba för att försörja sig medan man skapar. I nuvarande ekonomiska system krävs att man tjänar pengar på det man skapar för att slippa ägna sig åt ett försörjningsjobb samtidigt som man skapar. Därför blir svaret ändå: 

thl*kt N.: ja
... för mig motiveras det alltså snarare av "pengar ger tid", än: "pengar ger motivation". 

Håller dock också med om att: 

iosib: sedan behöver stora delar av immaterialrätten ses över. den är baserad på föråldrade produktions- och distributionsförutsättningar och gynnar redan existerande giganter utan att det är säkert att det är till någon annan än deras fördel. syftet med patent och copyright bör just vara att främja innovation. inget annat. all hänvisning till någon form av naturrätt, så som en gudagiven oinskränkt rätt till "sin uppfinning", är bara perverst.
... den behöver ses över av någon med mer koll på ekonomi än jag motiveras till att ha. 

I ett samhälle med ett annat ekonomiskt system, som till exempel ett med medborgarlön som du har talat för, Brkg, löser sig det hela från min synpunkt sett och jag kunde då ha valt alternativet "Nej". 

thl*kt N.: nej
Jag anser att intellektuell egendom är en grund för de monopol som förhindrar andra att utföra produktivt arbete. Detta produktiva arbete från andra, än den som de facto skapade något först, kan en skapare förhindra genom att enkelt hävda sin rätt till intellektuell egendom. I det större perspektivet innebär detta, precis som jag tidigare skrev, att en skapare kan hindra uppkomsten av en annans arbete och detta anser jag är en inskränkning av en individs frihet. Det innebär att man kan äga skapelser i huvudet om man bara lyckas få ned dem på papper eller i någon annan tolkningsform, vilket torde leda vidare till att man kan äga idéer som i princip alla människor kan få till i huvudet. Jag ifrågasätter inte det unika i vad en enskild människa kan skapa, jag ifrågasätter varför denna enskilda människa ska ha rätten att begränsa någon annan.

presidente:
Utan någon copyright så kan ju stora företag sno ens idéer och massproducera det utan att upphovsmannen får någon kompensation. Hur ska det då bli någon rättvis konkurrens när alla stora företag med medel till massproduktion kan ta ens idéer utan rättsliga påföljder?
Rättvis konkurrens blir det inte om någon förhindrar någon annan. Rättvis konkurrens blir det om företag konkurrerar under samma förutsättningar. Utan upphovsrätt är det kompetensen, och inte förmågan att förhindra andra, som avgör vilka det är som håller sig kvar på marknaden.

Scenic World:
Rättvis konkurrens blir det inte om någon förhindrar någon annan. Rättvis konkurrens blir det om företag konkurrerar under samma förutsättningar. Utan upphovsrätt är det kompetensen, och inte förmågan att förhindra andra, som avgör vilka det är som håller sig kvar på marknaden.
Vad har kompetens med saken att göra om man har ett litet företag på tio pers som ska konkurrera mot ett multinationellt företag med fabriker i kina?

presidente:
Vad har kompetens med saken att göra om man har ett litet företag på tio pers som ska konkurrera mot ett multinationellt företag med fabriker i kina?
Kompetens har väldigt mycket med saken att göra om de överhuvudtaget ska lyckas konkurrera med ett stort företag. Situationen du nämner har ingen anknytning till immaterialrätt.

Scenic World:
Kompetens har väldigt mycket med saken att göra om de överhuvudtaget ska lyckas konkurrera med ett stort företag. Situationen du nämner har ingen anknytning till immaterialrätt.
På vilket sätt har det inte det?
Om jag uppfinner en uppfinning vart ska jag vända mig? Jag kan ju inte sälja den till något annat företag och om jag börjar producera den själv så är ju risken stor att vilket företag som helst som har råd att massproducera kan bara ta min idé utan att ge mig något. Hur ska nya företag kunna uppstå då? Den enda konkurrensen som uppstår är i mellan dem som redan är stenrika.

Det finns tillfällen där IKEA har snott möbel designar ifrån småföretag och gjort minimala ändringar och sedan tjänat storkosing på det på upphovsmannens bekostnad. Tänk när alla industrier gör det och de behöver inte ens göra minimala ändringar. 
intellektuell egendom är väl som all annan egendom ett bristfälligt koncept som bäst. jag tror inte att utveckling främjas av patentlagstiftningen som råder, det enda den bidrar till är att (ibland) ge ekonomiska incitament som (ibland) är nödvändiga för att ge avkastning på arbete givet rådande ekonomiska system. jag står inte bakom rådande ekonomiska system, så fuck that shit. 

sen bidrar ju även immaterialrätt till att hämma utvecklingen på alla övriga plan genom att göra innovation till vadande genom ett träsk av lagstiftning och patenttrollande, där de som har råd med flest jurister är de som sätter spelreglerna. en baksida som dock inte har lika starka ekonomiska och politiska intressen bakom sig, då rådande makthavare (politiska och ekonomiska) sällan tjänar på utveckling.

presidente:
Jag kan ju inte sälja den till något annat företag och om jag börjar producera den själv så är ju risken stor att vilket företag som helst som har råd att massproducera kan bara ta min idé utan att ge mig något. 

presidente:
Det finns tillfällen där IKEA har snott möbel designar ifrån småföretag och gjort minimala ändringar och sedan tjänat storkosing på det på upphovsmannens bekostnad. 
Jag tycker de har rätt att göra detta. 

Jag tycker vidare att det är intressant att du tar upp just denna situation. Den omvända situationen tror jag däremot är vanligare och vad just stora företag som inte gillar konkurrens vill akta sig för. Det är den situation där enskilda individer skulle kunna gå samman och på samma sätt ta del av andras arbete och bygga upp ett konkurrerande alternativ. Samarbete är nyckeln till bra konkurrens.

Jag hävdar alltså: Att vara för immaterialrätt är att stå på den sida för de företag som blomstrar av makt och ogillar konkurrens, och jag hävdar att ett avskaffande av ett sådant typ av osunt ägande leder till att de som ska ha makten, d. v. s. folket, får den.


Scenic World:

Jag tycker de har rätt att göra detta. 

Jag tycker vidare att det är intressant att du tar upp just denna situation. Den omvända situationen tror jag däremot är vanligare och vad just stora företag som inte gillar konkurrens vill akta sig för. Det är den situation där enskilda individer skulle kunna gå samman och på samma sätt ta del av andras arbete och bygga upp ett konkurrerande alternativ. Samarbete är nyckeln till bra konkurrens.

Jag hävdar alltså: Att vara för immaterialrätt är att stå på den sida för de företag som blomstrar av makt och ogillar konkurrens, och jag hävdar att ett avskaffande av ett sådant typ av osunt ägande leder till att de som ska ha makten, d. v. s. folket, får den.

Du har ju allt bakvänt. Nu har mindre företag möjlighet att konkurrera med hjälp av innovation. Utan patent finns det inget som stoppar stora etablerade företag att köra över de mindre hur helst de önskar. 


En intressantare diskussion är f.ö. rätten till användardata och hur det hämmar konkurrens.
jag tror som du Scenic World att immaterialrätt främst gynnar storföretag och stärker monopol. det är statens sätt att hålla dessa om ryggen och vårda relationerna med dem. här blir det också lite underligt att notera hur många socialister betraktar staten som en garant mot kapitalismens förödande dominans, när staten i själva verket hjälper till att vidmakthålla den mest extrema formen av kapitalism. staten är ju själv också ett enormt kapitalstarkt företag med närmast absolut monopolställning på flera områden. 

ni som är för immaterialrätt med hänvisning till att man måste kunna få betalt för sitt intellektuella arbete: det finns ingen mänsklig rättighet att kunna ta betalt för vad man gör. marknader och nischer försvinner och uppstår i och med att de teknologiska förutsättningarna förändras. hantverk blir så småningom obsoleta, yrkesgrupper står ibland relativt plötsligt utan jobbmöjligheter. det går inte att skydda människor mot detta. frågan blir alltså egentligen om incitamenten till innovation kommer att bestå utan immaterialrätt. jag tror att de kommer att göra det, men under andra mer flexibla och mångskiftande former som är mindre beroende av enorma kapitalansamlingar. innovation kan ske mer modulärt. open source är ett föredöme. att hålla företagshemligheter behöver heller inte vara uteslutet bara för att man inte har uppbackning av polisen.