Forumet - Industriella revolutionen

Industriella revolutionen

3756 0 21
Själva begreppet ”industriella revolutionen” är ett etablerat begrepp som används överallt. Men är det verkligen ett rättvisande begrepp? Kan vi jämföra den industriella revolutionen med den franska revolutionen? Finns det andra begrepp eller benämningar som passar bättre?
Nationalencyklopedin definierar ordet ”revolution” såhär: ”revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.”

Det jag vill veta är om den industriella revolutionen verkligen var en revolution, eller bara en ”vanlig” förändring av samhället.
broesbefore:

Vad var det med den samhällsförändringen som var så ”genomgripande” att ordet revolution är användbart?


jag vet inte, men jag tycker att gå från bondesamhälle till kapitalism, massproduktion, total omfördelning av den geografiska spridningen av befolkningen, dvs. större stadsbildningar och allt som detta medförde är en ganska genomgripande samhällsförändring.

Spana också in:

broesbefore:

Vad får dig att tro att det är en läxa? Man kan undra du vet? Eller så är du bara dum i huvudet.


För att det är typiska frågor som brukar komma upp som skoluppgifter.broesbefore:

Kan man jämföra industriella revolutionen med franska, amerikanska eller andra revolutioner förutom att det hände över en natt?


Ja.

Tips: Jag har skrivit om exakt detta i tidigare trådar, se så, sök and you shall find.
broesbefore:

Det jag vill veta är om den industriella revolutionen verkligen var en revolution, eller bara en ”vanlig” förändring av samhället.


Jag tycker definitivt att det var fråga om en revolution. Det var ingen gradvis förändring utan ett explosivt språng. Dessutom innebar den industriella revolutionen en revolutionär omdaning av hela samhället, ingenting blev längre sig likt.
Spartakus:

Dessutom innebar den industriella revolutionen en revolutionär omdaning av hela samhället, ingenting blev längre sig likt.


Ett exempel på det är att det var då folk började överge landsbygden och flytta in till städerna, ofta på grund av de i princip alltid falska ryktena om hur otroligt mycket bättre storstan var. Låter det bekant? (Utvandringen till Amerika). Dock så är det först nu som det bor fler i städerna än på landsbygden, tror jag?
Starsky:

Ett exempel på det är att det var då folk började överge landsbygden och flytta in till städerna, ofta på grund av de i princip alltid falska ryktena om hur otroligt mycket bättre storstan var.


Ska också sägas att många bönder faktiskt fördrevs från sin jord, genom framförallt arrendehöjningar och inhägnadssystem. Denna utveckling tog fart redan under 1500-talet då den brittiska bönderna led ett förkrossade nederlag i seklets hårda klasstrider.

Således kom jorden att koncentrerats till godsägare som ofta arrenderade ut sina egendomar till kapitalistiska storarrendatorer vilka i sin tur anställde lönearbetare för att bruka jorden. Det feodala jordbruket med en småskalig och självförsörjande produktion omvandlades därmed till ett storskaligt, kapitaliserat och marknadsinriktat jordbruk med en enormt förbättrad produktivitet genom fyrskiftesbruk och diverse tekniska innovationer.

Denna massa av människor som genom jordbrukets omvandling skiljts från sin mark och sina produktionsmedel växte snabbare än vad den expanderande manufakturen kunde sysselsätta, de blev lösdrivare och som sådana föremål för en rent terroristisk lagstiftning. Sålunda skapades den klass av "fria" egendomslösa (sk. proletärer) vars existens var en viktig förutsättning för den industriella revolutionen.

I Frankrike t.ex. där bönderna klarade sig bättre i 1500-talets klasstrider så skedde inte samma utveckling, därför var det mindre sannolikt att den industriella revolutionen skulle inträffa där. Men viktigast för att den skedde där den skedde var nog ändå att den brittiska industrin genom det brittiska imperiet, framförallt då kronjuvelen Indien, hade tillgång till en näst intill oändlig exportmarknad.Starsky:

Dock så är det först nu som det bor fler i städerna än på landsbygden, tror jag?


Ja, tror städerna gick om förra året eller något sådant.