Forumet - Inkomstskillnader mellan könen

Inkomstskillnader mellan könen

1368 1 44

Spana också in:

Tobbish:

Vet att det är skillnader och sådär. Men det står inte varifrån uppgifterna kommer, och det är väldigt lätt att visa statistik på ett sätt som kan vara missvisande.

Ser mer ut som en matematikuppgift.


Grafen visar inkomstutvecklingen för kvinnor och män före samt efter första barnets födelse, svensk registerdata 1985-2008, 2008 års prisnivå.
kulturmarxisten:

Vad tycker ni om detta?


Finns det någon som gillar orättvisor i sig?

Frågan är om orättivsor av det slaget bäst motarbetas genom att öka eller minska den offentliga sektorn? Kan vi bli mer jämställda på en oreglerad marknad? Är det okej att använda kvotering, ett medel som i sig inte är jämställt?
Czar:

Men dödsolyckor drabbar i hög utsträckning mest män, enligt statistik.


Ja. Mest byggbranschen förmodar jag, den kan vara jävlig med sånt. Trillar ner från en ställning. Får en balk i huvudet. En vägg över sig.

Men generellt tror jag inte att män löper större risk för skador i arbetet än kvinnor, tvärt om. Däremot tror jag att män har mycket större chans att få skadan klassad som an arbetsskada. Försäkringskassan har blivit jävligt sträng med att dela ut försäkringar för arbetsskador, hyfsat starka fack som ex. IF Metall och Bygg kan ändå driva igenom sina medlemmars rättigheter, men de som jobbar inom Kommunal blir ofta överkörda o får klara sig utan ersättning.

Men jämför t.ex. industrin med ett äldreboende. På industrin finns liftanordnar för allting numer. Det är knappt några tunga lyft ö.h.t. Absolut ingenting som kan jämföras med ex. 60kg tanter på äldreboende som ska lyfta och stötta tunga gubbar osv.
För dem som ojar sig kan jag meddela att statistiken inte är viktad. Dvs, den tar inte hänsyn till din kompetens, hur långa arbetsdagar eller vilka tider du tar, eller inom vilken sektor du jobbar.

Den egentliga löneskillnaden män och kvinnor emellan i Sverige är som högst ett par procent när man tagit med alla nödvändiga variabler. Inte runt 30% som den grafen visar, för de som nu trodde det.

Möjlig förklaring; Män är äldre, bättre utbildade och tjänar mer pengar - det är naturligt att de är dem som får börja jobba även efter det att barnet vuxit till sig. Kvinnor väljer på så vis sin partner "icke-jämställt". Pengar luktar.

Mer frågetecken;
1)Stannar en familjebildning vid ett barn? Tar statistiken hänsyn till om fler barn föds under perioden om 15 år?
2) Är medelvärde det säkraste måttet att beräkna lönedifferensen i det här fallet? Statistiken vill ge sken av att det är en dimension mellan män och kvinnor. Hur många pappor har 35k att röra sig med egentligen?
Czar:

Kulturmarxisten, nu gav du en grumlig bild om lönen.


Som jag sagt, så har detta inte med lön utan med inkomst totalt sätt. Inklusive bidrag och avdrag, kapitalinkomst ect ect. Sedan är det inte det relevanta här lika lön för lika arbete, utan att en typ av arbete inte klassas som värt något, eller lika mycket. Vår bild av vad som är en del av nationalekonomin och vad som inte är en del av nationalekonomin. Om någon inte var hemma och tog hand om barn, lagade mat, städade ect så skulle inte männen kunna jobba så mycket som de gör.
Vehnk:

Den egentliga löneskillnaden män och kvinnor emellan i Sverige är som högst ett par procent när man tagit med alla nödvändiga variabler. Inte runt 30% som den grafen visar, för de som nu trodde det.


Jag har inte pratat om löneskillnader alls, utan om inkomstskillnader. Varför värderas saker som är traditionellt manligt som mer produktivt än det som kvinnor traditionellt gör? Vi har en sida av ekonomin, som ekonomer inte ens tittar på.
Vehnk:

Är medelvärde det säkraste måttet att beräkna lönedifferensen i det här fallet? Statistiken vill ge sken av att det är en dimension mellan män och kvinnor. Hur många pappor har 35k att röra sig med egentligen?


Är ser vi effekten av föräldrarskap på barnledighet (antar jag) i Europa.

Image