Forumet - Inte helt viktiga språkregler/inslag

Inte helt viktiga språkregler/inslag

1221 0 19
... som jag ändå följer till pricka:

* "Han gick ..." i stället för "Han gick..."
* ?! i stället för !?
* I dag/ i stället i stället för idag/istället
* Internet i stället för internet
* King for a Day i stället för King For A Day
* PM i stället för pm

m.m.

Hur petiga är ni?

Spana också in:

Maxwinner:

T


Tre punkter efter varandra (...) används som uteslutningstecken. Mellanrum skrivs inte ut mellan punkterna. Däremot ska mellanrum användas omedelbart före den första punkten, om punkterna markerar att ett eller flera hela ord har tagits bort:

– Då berättade landsfiskalen ...
Däremot används inget mellanrum om punkterna markerar att bara en del av ett ord uteslutits:

– Då berättade lands...
Om meningen avslutas med ett uteslutningstecken används ingen extra punkt i slutet av meningen. Däremot kan andra skiljetecken som frågetecken eller utropstecken skrivas ut. Punkt används också för att markera meningens slut om meningen avslutas med ett citat som i sin tur avslutas med ett uteslutningstecken:

Landsfiskalen sluddrade något om "den där förgrymmade ...".
Punkten skrivs däremot inte ut om citatet utgör en fullständig mening:

Landsfiskalen sluddrade otydligt. "Den där förgrymmade ..."
I moderna ordbehandlingsprogram kan tre punkter skrivas som ett enda tecken, och kallas då ibland ellips. I Microsoft Word infogas en ellips med tangentbordskombinationen AltGr+. (punkt).


http://sv.wikipedia.org/wiki/Punkt_%28tecken%29