Forumet - Invandrare - Förstör de landet?

Invandrare - Förstör de landet?

11944 2 66

I Storbritannien förs till skillnad från Sverige debatten om positiva respektive negativa aspekter av invandring. En mycket negativ aspekt som dessutom avspeglar sig både i Storbritannien och i Sverige, är den typ av värderingar som invandrare tar med sig till Sverige och den typ av värderingar som de låter deras barn växa upp med.

Många invandrare har ruttna moraliska värderingar. Muslimer har exempelvis sina värderingar från sin gamla bok som skrevs av vildar på bronsåldern. Även kristna har dessa värderingar från sin gamla bok. Men även de som inte är religiösa har präglats av religiösa värderingar. Många människor som kommer ifrån andra länder har en helt annan syn på moralen än vad vi har. Det gör att de blir ett orosmoment i det land de flyttar till. 

- Är det farligt att låta människor med andra värderingar att komma till Sverige?

- Hur kommer det att påverka oss svenskar om tex. 70 år?

- Hur ska samhället motverka dessa amoraliska värderingar?

- Hur förenliga tror ni svenska muslimers värderingar är med mänskliga rättigheter om man gjorde en undersökning?

- Bör man inte göra en empirisk undersökning på detta och sedan ta bort allt statligt bidrag, hänga ut dessa församlingar och enskilda personer och grupper? På detta sätt kan man göra att de blir utfrysta från samhället.

- Är det rimligt att låta människor som kommer till Sverige genomgå ett ''moraliskt test'' där de måste svara på många moraliska frågor. Om de sedan inte klarar testet riskerar de att förlora uppehållstillstånd, och dessutom riskera utvisning på livstid. Genom att spara data om människor och vilka värderingar de har kan man även kontrollera dem enklare. De som inte har värderingar som är förenliga med mänskliga rättigheter får alltså inte flytta till landet.

I Sverige är inte enbart muslimer, kristna, och andra religiösa på frammarch, utan även nazister och rasister. Vi har både muslimer och sverigedemokrater i riksdagen. Några muslimer har velat motverka yttrandefriheten genom religiös lagstiftning. En annan sprängde sig själv i Stockholm. Nu har vi även andra extremister på gång, nämligen de vidervärdiga Kristna Värdepartiet, som vill forma lagstiftningen i sverige efter bibeln.

Varför ska vi ta hit religiösa och andra som inte är riktigt kloka när vi redan har riksdagsmän som går runt med järnrör på stan? Är det inte bättre att lösa de problem vi redan har?

Invandring riskerar att leda till moraliskt förfall. Välfärdssamhället kommer att försvinna tror jag.

Se gärna dessa videos innan vi börjar diskussionen. Vad tycker ni?

DEL 1

DEL 2


Spana också in:


Patrick:
Bevis, tack?
Invandrare har annan moral än oss. Oftast. Det är farligt
Mina föräldrar är invandrare, deras moral skiljer sig inte från Svenskars. Eftersom de är inte idioter. Idioter är de som tror att de kan göra vad som helst utan konsekvenser. Och idioti har ingen etnisk bakgrund, hudfärg, eller kön. Men det är idioter med invandrarbakgrund som får allt utrymme i media, tyvärr. 

Patrick: Det är farligt
Ibland. Men kulturellt homogena samhällen har också problem. Du ser världen med klassiskt västerländska värderingar och på klassiskt fundamentalistiskt vis har du hybris. Världen är subjektiv och kulturrelativism är ett faktum. Svälj den sura pistillen så du istället för att dogmatiskt snöa dig in på en liten och föga relevant aspekt av samhället, som dessutom är ohejdbar, kan lägga den energin på saker som faktiskt spelar roll.
Tycker att det är fel att peka ut enskilda individer då de mest är ett offer för politiska beslut. Invandringen förstör Sverige. Den skapar segregation, enorma kostnader, sociala problem, brottslighet, arbetslöshet, bostadsbrist, splittring i samhället, fientlighet mellan grupper och så vidare. Sverige måste minska invandringen. Ställa högre krav på de som ska komma hit. Exempelvis att de behärskar språket, respekterar våra värderingar och vet hur det svenska samhället fungerar. 
Sägmig Mentality: invandrare förstör inte, dom bygger upp Sverige, undersökningar visar på att invandrare kommer in ganska snabbt i samhället
Dummaste jag hört.

http://www.tino.us/2014/03/dn-debatt-online-publicerar-mitt-svar-pa-oss-alla/

"Enligt Socialstyrelsen går 57 procent av socialbidragen till utrikes födda hushåll, vilka utgör cirka 15 procent av befolkningen."

"Om utanförskapet skriver Oss alla: ”Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent.” De nämner inte att motsvarande andel bland män med svenskt ursprung är 86 procent. Andelen utan arbete är alltså dubbelt så hög även bland invandrare som varit i Sverige länge.
Statistiska Centralbyrån skriver: ”Utrikes födda förvärvsarbetar i betydligt mindre utsträckning än inrikes födda. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20–64 år.”


Den svenska nationalekonomins nestor Assar Lindbeck förklarar:

”Invandrare kommer till kommuner där de inte får arbete eller bostad. Och då får man inte de samhällsekonomiska vinster som man skulle kunna få av invandringen. Så slutsatsen är att en välfärdsstat av svensk typ med höga ingångslöner och en icke-fungerande bostadsmarknad – vi klarar inte hur stor invandring som helst utan att det blir stor arbetslöshet och socialbidragsberoende bland invandrare …. Så redan nu har vi problem. Det betyder att vi måste ha en reglerad invandring. Vi är ett rikt land med en välfärdsstat och vi är nio miljoner invånare i en värld där tre, fyra miljarder människor skulle betraktas som urfattiga. Det är klart ett sådant land inte kan ha fri invandring.”

Zodd

NEMI: 1743575_627109134008989_1069473004_n.jpg
ahahaha hah hahahahahaHjärtaMen nej, invandrare får det här landet att gå runt. Jag har träffat, känt och pratat med såväl yngre som äldre svenskar som ger intrycket av att vara bortskämda genom att hellre gå på bidrag än att ha jobb som på exempelvis mcdonalds, sitta i kassan på ica, köra taxi och så vidare. Mentaliteten om att vara högutbildad och absolut ha ett jobb enligt den utbildningen eller ingenting verkar inte vara särskilt ovanlig.


Patrick: Bör man inte göra en empirisk undersökning på detta och sedan ta bort allt statligt bidrag, hänga ut dessa församlingar och enskilda personer och grupper? På detta sätt kan man göra att de blir utfrysta från samhället.
Folk med sådana här idiotiska idéer borde hängas ut och blir utfrysta från samhället.
Patrick: tror jag.

Patrick: Välfärdssamhället kommer att försvinna tror jag
Så, spekulationer och åsikter med andra ord. Bra inställning, då jag förväntade mig att du snarare skulle säga att det du skriver är sanning som man sett andra påstå... Även förvånad över att du för en gångs skull inte bara pekar på islam utan även kristendomen och kristna väderpartiet (lol) så tummen upp för det.Hjärta

Kudhos: Eftersom de är inte idioter. Idioter är de som tror att de kan göra vad som helst utan konsekvenser. Och idioti har ingen etnisk bakgrund, hudfärg, eller kön. Men det är idioter med invandrarbakgrund som får allt utrymme i media, tyvärr.
Snacka om att förtala människor.
Ens moral har inte enbart med intelligens att göra. Det finns människor som är väldigt intelligenta men fortfarande har en usel moral. Sen är det där bara en halmgubbe. Det är nog ingen av oss här som menar att etnicitet, hudfärg eller kön har med intelligens att göra. Diskussionen handlar om människor som kommer till sverige som har en helt annan syn på vad som är rätt och fel.
Länken som NiklasW postade visar exempelvis att en stor majoritet muslimer har jävligt utdaterade värderingar. Det är ett problem, på samma sätt som rasism är ett problem.