Forumet - ironi som klassmarkör

ironi som klassmarkör

6593 0 112
ironi är en humorform skapad av, och för, överklassen, övre medelklassen och akademiker. till skillnad från annan humor kräver ironin bakgrundsfakta inom det givna ämnesområdet, kunskap och förståelse av den kontext ironin riktar sig till/mot - om detta saknas uppfattas ironin oftast inte som ironisk. i de fall ironin inte uppfattas som ironi kan en tydlig klassmarkör urskiljas.

"För en gentleman passar ironin bättre än pajasfasoner. Den ironiske mannen skämtar för att roa sig själv, pajasen för att roa andra." - aristoteles

diskussionsunderlag:
använder du dig av ironi?
tillhör du också överklassen?
internet:

använder du dig av ironi?


lite för ofta ja

internet:

tillhör du också överklassen?


nee
men man kan tro det när jag oftast har några tusenlappar över/mån när räkningar etc är betalt av studielånet och många ur klassen knappt har en enda krona kvar, så jag är rik [cool]

Spana också in:

Knarko:

tell me more!


stil, kroppsspråk, bildning, status osv. utgör ditt samlade kulturella kapital - dvs. det kapital som inte är pengar vilka ger dig "förtur" i samhället. ett bra exempel är t.ex. författare och konstnärer som tillhör någon form av samhällelig kulturelit, spetsnålen för "finkultur", utan att nödvändigtvis dra in några stora pengar alls.

socialt kapital spelar också roll, vilka människor du känner och umgås med - och har kontakter hos.
Snowie:

Så man kan spela överklass fast man är obildad och fattig och räknas som det?


nej, och ja. man kan maskera sin klasstillhörighet, men det var inte vad jag menade eller syftade på.

det jag menade är att man kan genom att ha "rätt smak och stil" tillhöra en högre klass än någon som tjänar mer pengar. många industriarbeten är mer välbetalda än vissa akademikeryrken, trots det har akademikern högre status p.g.a. sitt kulturella kapital.
internet:

att inte känna klasstillhörighet är visst typiskt medelklassen.


Jag bryr mig inte om ifall ett viss beteende hör till en "klass." eller inte. Jag gillar inte begreppet och använder mig inte av det, annat än för att göra mig förstådd och för att diskursen innehåller det. En gång i tiden blev man även indelad i en "ras" och andra skojiga grupper för att generalisera så mycket som möjligt och reducera individen till denna grupp. Innan klassbegreppet kom delades folk upp på andra vis, eftersom människor har ett behov av att kategorisera saker och ting.

Och visst kan jag inte hindra dig från att i ditt huvud placera mig i någon klass, på grund av beteende eller dylikt och oavsett vad jag säger kan du säga att det är typiskt för denna "klass", men jag kommer aldrig acceptera det.
internet:

trots


Men om man nu är överklass, ehm jobbar som advokat, välutbildad osv, men inte vill vara överklass och har luffiga kläder, aspergergång och handlar på Lidl, är man då en sämre överklass än den ointelligenta obildade utklädda som vill va överklass?
Kan man vara downie och vara överklass, typ en downie med Carl-Jan stil.