Forumet - Islams syn på kvinnor?

Islams syn på kvinnor?

6247 1 21
Har alltid haft för mig att Islam, som religion har en snedvriden syn på kvinnan. Att kvinnan skulle vara en sorts ägodel, tillfredställa mannen och är lite som ett husdjur. Har jag rätt eller är jag helt ute och cyklar? 
Är detta sant vet jag inte hur mycket jag respekterar Islam som religion längre.
Alla abrahamitiska religioner (kristendom, judendom, islam) är mer eller mindre patriarkala och föreskriver att männen ska kontrollera "sina" kvinnor på olika sätt. De måste klä sig på ett sätt som inte frestar männen, vara oskulder och inte ha sex förrän de gifter sig (om de har det betraktas de som befläckade) etc. etc. Sen kan man väl tolka de heliga skrifterna inom respektive religion lite hur man vill, men att de har använts och dessvärre fortfarande används för att kraftigt inskränka kvinnors fri- och rättigheter torde ju inte vara särskilt kontroversiellt att påstå.
Ur koranen:

Sura 4:34: "Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har givit dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

Sura 33:59: Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg på så sätt att de lättare blir igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande.

Sura 2:223: Edra hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker när och som ni önskar - men sörj [först] för era själar.

Kvinnor ska svepa om sig med kläder för att inte bli ofredade. Ens hustru är en åker som mannen får beträda som han önskar. Visar kvinnor illvilja är det tillåtet att tillrättavisa dem handgripligen. Där har du islams kvinnosyn som tyvärr praktiseras i stor grad i det muslimska civilsamhället. Både i Sverige men kanske framförallt i den muslimska världen.

Det som skiljer islam från exempelvis kristendomen, som också har väldigt mycket tveksamma budskap, är att deras heliga bok koranen är guds ord medan bibeln bara är tolkningar av guds ord. Det finns alltså större utrymme för att välja bort segment när det gäller kristendomen än vad det gör när det gäller islam. Det som också skiljer religionerna är att den kristna världen genomgått upplysningstiden då religionen ifrågasattes, medan den muslimska världen aldrig gjorde detta. Man kan därför säga att islam generellt ligger ett par hundra år bakom kristendomen.

Slutligen ska man naturligtvis komma ihåg att det finns undantag när det gäller alla religioner. Muslimer som är precis som vilken svensk som helst. Kristna som är lika fruktansvärda som de värsta islamisterna. Men det är ingen slump att det just är inom islam och inom den muslimska världen som dessa antidemokratiska åsikter är mest utbredda. 

Spana också in:

Religioner (ofta i samarbete med samhället i stort) och i synnerhet de abrahamitiska religioner tycks ofta ha varit väldigt intresserade av makt över kvinnliga underliv på ett eller annat sätt.
 När det gäller islam så kan man precis som med de allra flesta trossystem utöver extremer så som Jehovas vittnen och scientologerna hitta flera varianter och variationer. Det är som svårt att säga att något mångdimensionellt som en världsreligion måste vara brutalt kvinnoförtryckande på det sätt jag antar du tänker på. Du känner kanske till berättelsen om Malala Yousafzai den pakistanska flickan och aktivisten för flickors rätt att gå i skolor som sköts i huvudet av talibanerna, hon är sunnimuslim men ställer för den sakens skull inte upp på talibanernas djupt reaktionära kvinnosyn. Men många gånger kan man säga att islam i något slags växelverkan med ännu äldre, tröga  institutioner  verkat ganska fjättrande kvinnor ja.
    Dessutom kan religion som fenomen i största allmänhet hindra en människa från att försöka välta omkull till sin natur fjättrande överbyggnader då man antar att dessa ingår i något slags gudomlig ordning, oavsett om det handlar om klassrelationer, patriarkat eller vad det nu må vara. Religionen kan verka som imaginära blommor på ens kedjor för att parafrasera Karl Marx lite.
   

Feberyra: Varför ska man respektera en religion förresten? Räcker det inte med att respektera människor och värna om att de ska få tro på vad de vill?
Jo det är klart. Men ville vara tydlig med att jag inte föraktar ett visst folk eller annat då allting nuförtiden kan tolkas som rasism på ett eller annat sätt.
titanicfanatic:
Jo det är klart. Men ville vara tydlig med att jag inte föraktar ett visst folk eller annat då allting nuförtiden kan tolkas som rasism på ett eller annat sätt.
Det gäller att göra skillnad på ideologier och människor. Jag kritiserar ideologin islam. Jag tycker att islam är hemskt, farligt och antidemokratiskt. Jag kommer kämpa för att minska islams spridning. Däremot betyder inte det att jag är emot varenda muslim eller har något personligt mot individerna. Jag ser det ungefär på samma sätt som jag ser politiska meningsmotståndare. Jag avskyr miljöpartiet och deras, i mina ögon, skadliga politik. Jag kommer arbeta för att miljöpartiets politik får så lite spridning som möjligt. Men! Det betyder inte att jag har något personligt mot varenda miljöpartist i Sverige. Gäller att skilja på person och åsikt. Åsikter ska man kritisera hur mycket man vill.

N.W: Det gäller att göra skillnad på ideologier och människor. Jag kritiserar ideologin islam. Jag tycker att islam är hemskt, farligt och antidemokratiskt. Jag kommer kämpa för att minska islams spridning. Däremot betyder inte det att jag är emot varenda muslim eller har något personligt mot individerna. Jag ser det ungefär på samma sätt som jag ser politiska meningsmotståndare. Jag avskyr miljöpartiet och deras, i mina ögon, skadliga politik. Jag kommer arbeta för att miljöpartiets politik får så lite spridning som möjligt. Men! Det betyder inte att jag har något personligt mot varenda miljöpartist i Sverige. Gäller att skilja på person och åsikt. Åsikter ska man kritisera hur mycket man vill.
Det var så jag menade och tänkte också. Du satte lite bättre ord på det. Kommer dock inte kämpa för spridningen av vissa partier eller så, bara inte vara positiv till det. Känns lite överdrivet på något sätt.
Det du inte verkar förstå är det att det NW och dazed säger är deras egna åsikter och tankar

ur koranen  

"[The Quran 17:36] You shall not accept any information, unless you verify it for yourself. I have given you the hearing, the eyesight, and the brain, and you are responsible for using them."

Läs en bra bok och skaffa dig din egen uppfattning.
Du är ju inte helt ute och cyklar. Sant är att islam främjar för kvinnors verkan i det traditionella samlivet, men exakt vart man vill dra gränsen till när detta övergår i förtryck är ju lite upp till en själv. Utefter västerländsk moralfilosofi finns det väl mycket som går att anmärka på i islamska länder.

Där modernitet brytit ny mark och religion förlorat sin inverkan över vanliga människors liv så har också kvinnan lyckats inta en friare roll. Exempel på de finns ju, men är långt, långt färre än sin västerländska motsvarighet där den råder i varje land. Och där den existerar så är den med största sannolikhet inte lika utbredd eller "fulländad" som i väst. Dvs, kvinnor i moderna muslimska länder är nog mindre frigjorda än i moderna västerländska länder.

Därtill befinner sig den musliska världen i en radikaliseringsprocess där islam fått en bredare politiskt kraft, mycket tack vare den breda allmogen som fortfarande är religiöst lagda och upplevt ett demografiskt uppsving under tidigare decenniers progression. Så de kvinnovänliga alternativen, som var få på förhand håller även på att bli färre just nu.


stereo total: när ska västerländska män fatta att dom är sjukt osofta mot kvinnor själva?
blicka inåt innan ni smutskastar andra pliz.
Tror du att det endast är män som beter sig illa till det motsatta könet eller kan situationen vara tudelad?

Bööööörg: När ska västerlänska kvinnor fatta att de också är osofta? Sover
När ska människor av båda könen överallt i världen fatta att det finns saker som är osofta och som måste rättas till och att man inte kan använda dubbla måttstockar eller för den delen, som ju vissa gör, lasta grupper av människor för allt dåligt som pågår? Kanske bättre och mer konstruktivt att prata om vilka människor som har tillräckligt med makt för att driva på förändring, oavsett kön och nationalitet, och varför de inte gör tillräckligt för att världen ska bli mer rättvis för alla? Bara lite tankar sådär...

Feberyra:
När ska människor av båda könen överallt i världen fatta att det finns saker som är osofta och som måste rättas till och att man inte kan använda dubbla måttstockar eller för den delen, som ju vissa gör, lasta grupper av människor för allt dåligt som pågår? Kanske bättre och mer konstruktivt att prata om vilka människor som har tillräckligt med makt för att driva på förändring, oavsett kön och nationalitet, och varför de inte gör tillräckligt för att världen ska bli mer rättvis för alla? Bara lite tankar sådär...
Tumme upp

Feberyra:
När ska människor av båda könen överallt i världen fatta att det finns saker som är osofta och som måste rättas till och att man inte kan använda dubbla måttstockar eller för den delen, som ju vissa gör, lasta grupper av människor för allt dåligt som pågår? Kanske bättre och mer konstruktivt att prata om vilka människor som har tillräckligt med makt för att driva på förändring, oavsett kön och nationalitet, och varför de inte gör tillräckligt för att världen ska bli mer rättvis för alla? Bara lite tankar sådär...
Tumme upp

Feberyra: Alla abrahamitiska religioner (kristendom, judendom, islam) är mer eller mindre patriarkala och föreskriver att männen ska kontrollera "sina" kvinnor på olika sätt. De måste klä sig på ett sätt som inte frestar männen, vara oskulder och inte ha sex förrän de gifter sig (om de har det betraktas de som befläckade) etc. etc. Sen kan man väl tolka de heliga skrifterna inom respektive religion lite hur man vill, men att de har använts och dessvärre fortfarande används för att kraftigt inskränka kvinnors fri- och rättigheter torde ju inte vara särskilt kontroversiellt att påstå.
Jag sätter ett plus på detta så slipper jag tala så mycket själv. Ja, islam liksom kristendomen och judendomen har en låg syn på kvinnor i praktiken, även om det inte nödvändigt alltid stöds av religionen som teori. Det har liksom alla religioner integrerat sedvänjor från det land där de uppstått i sitt trossystem, även om sedvänjorna egentligen kan skiljas ut från religionens ideologi som sådan, och i deras fall har de uppstått i ett område med en nomadiskt beduinkultur som inkluderar alla ett patriarkats sedvänjor. Man kan omtolka dessa religioner så man exkluderar de här sedvänjorna, men oftast har de inte tolkats så i praktiken. 


Jag blir trött av blotta diskussionen om att slöjan ska anses vara något positivt: även om det anses vara det av sina förespråkare och även i många fall av sina bärare, så är det en symbol för könsdiskriminering av det solklart enkla skäl att enbart det ena könet bär det och upplever sanktioner om det inte gör det. 
Men kort sammanfattat: det handlar inte om islam som sådan, det handlar om en patriarkal könssyn, och islam precis som kristendomen hör till de religioner som har innefattat en patriarkal könssyn, därför att religioner inkluderar inte bara sin gen ideologi, utan också kulturen i det område där de uppstått inom religionen. 

Feberyra:
När ska människor av båda könen överallt i världen fatta att det finns saker som är osofta och som måste rättas till och att man inte kan använda dubbla måttstockar eller för den delen, som ju vissa gör, lasta grupper av människor för allt dåligt som pågår? Kanske bättre och mer konstruktivt att prata om vilka människor som har tillräckligt med makt för att driva på förändring, oavsett kön och nationalitet, och varför de inte gör tillräckligt för att världen ska bli mer rättvis för alla? Bara lite tankar sådär...
Tumme upp