Forumet - Jämnlikhet inom kristendomen

Jämnlikhet inom kristendomen

2460 0 27

Spana också in:

Mangaaaan:

Har du en värdig källa på att är så?


1 Petrus 3:1 - "På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att, om några inte är lydiga mot ordet, de kan vinnas utan ord genom sina hustrurs uppförande."

Efesierna 5:22-24 - "Ni hustrur, underordna er era män på samma sätt som ni underordnar er Herren, eftersom en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är denna kropps räddare. Ja, liksom församlingen underordnar sig Kristus, så skall hustrur också underordna sig sina män i allting."

Kolosserna 3:18 - "Ni hustrur, fortsätt att underordna er era män, som det passar sig i Herren."

Dock glömmer många bort dessa skriftställen:

1 Petrus 3:7 - "Ni män skall på samma sätt leva tillsammans med dem enligt kunskap, i det ni visar dem ära som ett svagare kärl, det kvinnliga, då ni ju också är arvingar tillsammans med dem till livets oförtjänta gåva, för att era böner inte skall hindras."

Efesierna 5:25 - "Ni män, fortsätt att älska era hustrur, alldeles som Kristus också älskade församlingen och utlämnade sig själv för den"

Kolosserna 3:19 - "Ni män, fortsätt att älska era hustrur, och var inte bittra och hårda mot dem."

[love]
Misael:

1 Petrus 3:1 - "På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att, om några inte är lydiga mot ordet, de kan vinnas utan ord genom sina hustrurs uppförande."


Jag tycker det finns en väldigt bra förklaring till detta och det är att Petrus aldrig hade en fru. Har har gett sin åsikt om vad han tycker gäller. Det är inte Jesus som säger detta.

Det står också en intressant sak som Petrus har skrivit. Det är ett svar till församlingen i korint, där församlingen har ett problem med att kvinnorna "tjattrar" på gudstjänsten. Då skriver petrus att kvinnan ska tiga i och med gudstjänsten. Det använder vissa människor för att bevisa att inte kvinnor får vara präster. Det är inte jesus som skrivit detta för hade inte Jesus velat att kvinnor skulle predika, då hade inte dem första han talat med efter att han uppstått varit kvinnor. Han bad kvinnorna om att predika om att han uppstått. Det är det många missförstår i bibeln, att det är människor som skrivit om det dem upplevt med Jesus. Och så är det idag, om du och jag upplever samma sak så är det inte säkert att vi ger exakt samma bild till den vi talar med eftersom att du och jag är olika, och lägger mer vikt vid olika saker.
Mangaaaan:

Har har gett sin åsikt om vad han tycker gäller. Det är inte Jesus som säger detta.


Petrus hade Guds godkännande att skriva ner Guds ord. Han hade god kunskap i dom heliga skrifterna och stödde sig på Guds ord, inte sitt eget förstånd. Så det var alltså inte Petrus' åsikt, utan Guds åsikt i detta.

Mangaaaan:

Det är inte jesus som skrivit detta för hade inte Jesus velat att kvinnor skulle predika, då hade inte dem första han talat med efter att han uppstått varit kvinnor.


Tanken med att "kvinnan ska tiga i församlingen" är att hon inte ska undervisa i församlingen. Predika är något helt annat än att undervisa medkristna i Guds ord. Det var mannens uppgift. Å andra sidan hade kvinnan andra uppgifter inom församlingen än just att undervisa medkristna. Det kan tyckas "old fashion" men faktum är att det fungerar väldigt bra om man följer dom föreskrifter som gavs på den tiden hur församlingen skulle skötas. Man kan läsa om det bl a i Apostlagärningarna och Paulus' brev till Timoteus och Petrus.
Misael:

Petrus hade Guds godkännande att skriva ner Guds ord. Han hade god kunskap i dom heliga skrifterna och stödde sig på Guds ord, inte sitt eget förstånd. Så det var alltså inte Petrus' åsikt, utan Guds åsikt i detta


Dock så levde ju inte ens Petrus med Jesus. Jag tror att vem som helst kvinna eller man kan vara kallad till att undervisa och predika om guds ord!

Misael:

Tanken med att "kvinnan ska tiga i församlingen" är att hon inte ska undervisa i församlingen.


Har du läst grekiska? Brevet som korint skrev på grekiska till Petrus handlade om att kvinnan "nyah εμπόριο" alltså tjattrade. Det var lätt att identifiera vilka det var som pratade under gudstjänsten eftersom kvinnan satt på vänster sida i kyrkan.

Det är det som är församlingens brev till petrus.

Sen så frågar jag mig fortfarande varför Jesus pratar med 2 kvinnor utanför sin grav när han uppstått. Han ber dom att predika och undervisa om att han uppstått! Varför gör han det om det inte är meningen att kvinnan ska få göra det?
Mangaaaan:

Dock så levde ju inte ens Petrus med Jesus.


Hur har du kommit fram till det? Enligt bibeln var han en av de 12 ursprungliga apostlarna, dom första som följde Jesus och blev undervisade av honom.

Mangaaaan:

Jag tror att vem som helst kvinna eller man kan vara kallad till att undervisa och predika om guds ord!


Paulus skrev till den kristna församlingen i Korinth: ”Såsom i de heligas alla församlingar skall kvinnorna tiga i församlingarna, för det är inte tillåtet för dem att tala.” (1 Korinthierna 14:33, 34) För att vi rätt skall förstå det här skall vi begrunda Paulus råd i sitt sammanhang.

I Första Korinthierna, kapitel 14, gick Paulus igenom sådant som hade med den kristna församlingens möten att göra. Han beskrev vad som skulle behandlas vid sådana möten och gav råd om hur de skulle ledas. (1 Korinthierna 14:1–6, 26–34) Vidare betonade han syftet med kristna möten – ”att församlingen” skulle ”få uppbyggelse”. (1 Korinthierna 14:4, 5, 12, 26)

Paulus anvisning om att ”tiga” förekommer tre gånger i 1 Korinthierna, kapitel 14, och riktas till tre olika grupper i församlingen, men varje gång av samma skäl – för att ”allting [skall] ske anständigt och med ordning”. (1 Korinthierna 14:40)

Först sade Paulus: ”Om någon talar med tungor, låt det begränsas till två eller högst tre, och turvis; och låt någon översätta. Men om det inte finns någon översättare, skall han tiga i församlingen och tala till sig själv och till Gud.” (1 Korinthierna 14:27, 28) Det här innebar inte att han aldrig skulle tala vid mötena, utan att det fanns tillfällen då han skulle vara tyst. Syftet med mötena – att uppbygga varandra – skulle ju inte uppnås om han talade ett språk som ingen förstod.

Andra gången slog Paulus fast: ”Låt två eller tre profeter tala, och låt de andra söka urskilja meningen. Men om en annan som sitter där får en uppenbarelse skall den förste tiga.” Det här innebar inte att den förste profeten måste avstå från att tala vid mötena, utan att han ibland skulle vara tyst. Då kunde den som fick den mirakulösa uppenbarelsen tala till församlingen, och syftet med mötet – att ”alla [skulle] bli uppmuntrade” – skulle uppnås. (1 Korinthierna 14:26, 29–31)

Den tredje gången riktade sig Paulus enbart till kvinnor och sade: ”Kvinnorna [skall] tiga i församlingarna, för det är inte tillåtet för dem att tala, utan låt dem underordna sig.” (1 Korinthierna 14:34) Varför gav Paulus systrar den här befallningen? För att bevara ordningen i församlingen. Han sade: ”Så om det är något de vill veta, låt dem då fråga sina egna män hemma, för det är till skam för en kvinna att tala i en församling.” (1 Korinthierna 14:35)

Kanske var det så att några systrar ifrågasatte vad som sades i församlingen. Paulus råd hjälpte systrar att akta sig för en sådan störande anda och att ödmjukt godta sin ställning inom den ordning om ledarskap som Jehova fastställt, i synnerhet i förhållande till sina män. (1 Korinthierna 11:3) Genom att tiga skulle systrar dessutom visa att de inte strävade efter att vara lärare i församlingen. I sitt första brev till Timoteus visade Paulus att det skulle vara opassande för en kvinna att göra anspråk på att få vara lärare i församlingen: ”Jag tillåter inte en kvinna att undervisa eller att utöva myndighet över en man, utan hon bör hålla sig i stillhet.” (1 Timoteus 2:12)

Betyder det här att en kristen kvinna aldrig får tala under ett församlingsmöte? Nej. På Paulus tid fanns det tillfällen då kristna kvinnor, kanske drivna av helig ande, bad eller profeterade i församlingen. Vid sådana tillfällen erkände de sin ställning genom att ha huvudet betäckt. (1 Korinthierna 11:5) Dessutom uppmanades både systrar och bröder att offentligt bekänna sitt hopp, något som fortfarande gäller. (Hebréerna 10:23–25) Förutom att systrarna gör det i tjänsten på fältet, förkunnar de sitt hopp och uppmuntrar andra under församlingsmöten genom att ge väl genomtänkta kommentarer när de inbjuds till det och genom att ta del i demonstrationer eller ha elevuppgifter i skolan i teokratisk tjänst.

Kristna kvinnor ”tiger” således genom att avhålla sig från att försöka ikläda sig en mans roll och undervisa församlingen. De ställer inte diskussionslystet sådana frågor som skulle kunna ifrågasätta deras myndighet som undervisar i församlingen. Kristna systrar som på rätt sätt fullgör sin uppgift i församlingen bidrar till att skapa en fridsam atmosfär i vilken ”allt [vid församlingsmötena kan] ske till uppbyggelse”. (1 Korinthierna 14:26, 33)
Misael:

Paulus anvisning om att ”tiga” förekommer tre gånger i 1 Korinthierna, kapitel 14, och riktas till tre olika grupper i församlingen, men varje gång av samma skäl – för att ”allting [skall] ske anständigt och med ordning”. (1 Korinthierna 14:40


Det förnekar jag inte. Men om man går tillbaka till orginal skriften på grekiska så står det nyah εμπόριο som betyder tjattra, dem tjattrade alltså i och med gudstjänsten.
Mangaaaan:

Det förnekar jag inte. Men om man går tillbaka till orginal skriften på grekiska så står det nyah εμπόριο som betyder tjattra, dem tjattrade alltså i och med gudstjänsten.


Misael:

Kanske var det så att några systrar ifrågasatte vad som sades i församlingen. Paulus råd hjälpte systrar att akta sig för en sådan störande anda och att ödmjukt godta sin ställning inom den ordning om ledarskap som Jehova fastställt, i synnerhet i förhållande till sina män. (1 Korinthierna 11:3)