Forumet - Jaget, medvetandet, sinnet, astralkroppen och hjärnan...

Jaget, medvetandet, sinnet, astralkroppen och hjärnan...

4908 0 49

.

ANDE och MATERIA...

SJÄLEN (Jaget) är ägaren, den som ÄGER!

KROPPEN är ägodelen, det som ÄGS!

En ägodel kan ju aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själen!

SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, död, objekt!

Själen ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!

Utan själ, ingen celldelning!

Vi är alltså själen, vi som lever i kroppen; utan oss, inget liv i kroppen!

Glad

REINKARNATION:

Energin är evig (Energiprincipen), alltså är vi själar (minigudar) eviga,

precis lika eviga som Gud, som äger alla energier!

Eftersom själen är evig, så fattar de som är smarta, att vi måste ha levat någon annanstans INNAN vi föddes in i vår nuvarande kropp!

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo...nkarnation.htm

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo...tionslaran.htm

Detta innebär fullt logiskt, att vi även kommer fortsätta leva EFTER det att vi kilat vidare från vår nuvarande kropp!

John Lennon sa angående reinkarnationen, vårt byte av kropp när vi kilar vidare efter den fysiska döden:

"Det är ungefär som att gå ut ur en bil, och in i en annan bil"

Glad

VIDEO: En helig vis man, förklarar här vetenskapligt reinkarnationen; vad det är som händer efter den fysiska döden och skillnaden mellan oss själva (själen) och vår jordiska kropp:

http://youtube.com/watch?v=l_9pF_JOoYo 

Glad

KARMA-KONTOT:

Kroppen vi fick i detta liv berodde på karmakontot vi hade när vi "dog" senast i vårt förra liv, och kroppen vi kommer få i vårt nästa liv, beror likaledes på hur karmakontot ser ut, när det är dags att kila vidare härnäst:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo...n/11_Karma.htm

Det bästa ur ju givevis att tömma karmakontot helt, genom att leva ett andligt gudsmedvetet liv, så slipper man återfödas mer, eftersom det då inte finns några mer materiella belöningar eller straff att hämta, och då återvänder man till den eviga andliga världen, Guds rike, för att där leva i evig lycka i sin ursprungliga andliga kropp!

Glad

SJÄLEN, MEDVETANDET, SINNET:

Här kan ni läsa om vår verkliga identitet, själen, och om vårt medvetande, själens perceptionsförmåga, som genereras av den medvetna själen, och om våra subtila, finfysiska kroppar, som vi själar omges av:

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

http://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness

http://en.wikipedia.org/wiki/Mind

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtle_body

Dessa subtila skikt som omger själen ÖVERLEVER kroppens och hjärnans död och det är subtilkroppen som bär vidare oss själar till nästa existens, beroende på vårt medvetandetillstånd, vårt karmakonto och våra önskningar vid dödsögonblicket...

Glad

ASTRAL-KROPPEN:

http://hem.fyristorg.com/teosofi/Teo...ralkroppen.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_body

ETER-KROPPEN, AURAN:

Eterkroppen är förbindelselänken mellan vår fysiska och astrala kropp:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ether_body

VÅRA 7 CHAKRAS:

Människans 7 chakras är kroppens subtila knutpunkter, där livsenergin (prana) flödar genom en subtil huvudkanal (nadi) längs ryggraden, ungefär som blod genom blodkärl, och korrelerar med de primära endokrina körtlarna i kroppen.

Det är längs ryggraden som den fysiska kroppen möter eterkroppen genom våra 7 chakras:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chakra

http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra

JAGET/SJÄLEN = Den medvetna levande andliga individen, vi som lever i kroppen, subjektet, som upplever och relaterar till de fysiska och psykiska objekten i vår kropp och vår omvärld.

Vi är den evigt medvetna andliga gnistan, som är evigt konstant, det är exakt samma Jag i oss nu som när vi var ett litet barn!

Det är Jaget/själen som tänker tankarna, känner känslorna och minns minnena!

MEDVETANDET = Själens perceptionsförmåga. Det är själen som är medveten, och medvetandet genereras av den medvetna själen!

http://www.stephen-knapp.com/conscio...f_the_soul.htm

SINNET = (tankar, känslor, vilja, intelligens, personlighet) Temporär finfysisk, psykisk materiell energi, subtilkroppen, astralkroppen, som ständigt förändras! Det är i sinnet som våra tankar och känslor pågår och upplevs!

KROPPEN = (kött, blod, ben, hjärna) Temporär grovfysisk materiell energi, som ständigt förändras! Vart 7:e år har vi bytt ut alla kroppens celler, vilket bevisar att Jaget/själen som upplever barndomen, ungdomen och ålderdomen skiljer sig från kroppen...

SILVERSTRÄNGEN förbinder KROPPEN med SJÄLEN:

Precis som näring överförs från modern till fostret via navelsträngen, så överförs livskraften, livsenergin från själen till kroppen via den astrala silversträngen!

På samma sätt som navelsträngen avskiljs vid födseln, så avskiljs silversträngen vid döden. Fostret lösgörs och blir människa och själen lösgörs från människokroppen och blir återigen en ren andevarelse!

Veda-skrifterna, bibeln, taoismen, schamanismen, buddismen; alla dessa nämner att dödsögonblicket inträffar när silversträngen, som förbinder själen med den fysiska kroppen, bryts:

http://www.near-death.com/experiences/research12.html

http://www.akasha.de/~alfred/dream/cord.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_cord

HJÄRNAN vs MEDVETANDET:

Hjärnan fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselänk mellan den medvetna själen, dvs Jaget, och den fysiska kroppens sinnesorgan!

Hjärnan är ett instrument som själen nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen. Det är själen som transformerar hjärnans signalsubstanser till upplevelser, och det är alltså endast själen som kan uppleva hjärta och smärta!

Själens uppgift är att tolka om hjärnans impulser till själsliga upplevelser. Signaltrafiken mellan själ och hjärna går åt båda hållen:

1. Hjärnan skapar impulser från intryck som själen läser av och tolkar,

2. Sedan skickar själen tillbaks dessa tolkningar till hjärnan som omvandlar dem till kemiska reaktioner. Syftet med detta är att resultatet av våra själsliga upplevelser ska kunna vidarebefrodras till övriga organ i kroppen.

3. Det gör det möjligt för oss att kunna känna dessa själsliga upplevelser (känslor) fysiskt. Vi kan gråta, skratta, hjärtat slår snabbare, vi svettas osv, som ett resultat av känslan vi kände.

4. Även dessa reaktioner från kroppen kan skickas vidare tillbaks till själen och ge nya själsliga upplevelser. Så trafiken mellan hjärna och själ pågår kontinuerligt hela tiden.

Det enda som personlighetsstörningar pga HJÄRNSKADOR bevisar, är att det existerar en ömsesidig påverkan mellan hjärnan och psyket. Under inga förhållanden kan det tas som bevis för att hjärnan skulle vara ursprung till själva medvetandet och förmågan till att uppleva förnimmelser, känslor, tankar, etc.

Det är lika dumt att tro att medvetandet genereras av hjärnan bara för att personligheten förändras pga hjärnskador, som att tro att själva TV-programmet produceras inne i TV-apparaten, bara för att bild och ljus störs pga av skador i TV:n...

Tankarna är som signalen som går till TV:n och skapar bilden och medvetandet är det som skapar signalen.

HJÄRNAN kan jämföras med en DATOR, ett instrument som själen nyttjar för att kunna uppleva den fysiska världen...

Om min dator PAJAR så kan jag ju inte kommunicera med min omvärld längre...betyder det då att DATORANVÄNDAREN (Jaget/själen) därmed inte längre finns? Givetvis inte, datoranvändaren skaffar sig en ny dator i och med sitt kroppsbyte efter den fysiska döden!

Om min dator (hjärnan) får sig en ordentlig kyss, så är det väl inget konstigt om den börjar bete sig underligt...

Datoranvändaren (Jaget) blir bara drabbad såtillvida att han inte längre kan kommunicera med den fysiska världen via sin dator (hjärnan), men Jaget och dess medvetande består!

Medvetandet står över fysikens lagar, eftersom det inte kan greppas av den fysiska världen. Man skulle vara tvungen att ändra på fysikens lagar om man vill göra gällande att elektriska impulser genererar någonting annat bortom elektromagnetiska fält!

Om kopplingarna inne i hjärnan inte fungerar som de ska så är det ju bara naturligt att vi själar inte längre kan kommunicera med omvärlden, på samma sätt som när transistorerna i radioapparaten har pajat, så kan inte radioapparaten längre omvandla och vidarebefordra radiovågorna som den tar emot.

Liksom radiovågorna inte dör eller upphör att existera bara för att radioapparaten slutat fungera, så upphör inte heller själens medvetandefunktion bara för att hjärnan slutat fungera.

På samma sätt som radioapparaten inte är orsak till radioprogrammet, utan bara är en transformator som omvandlar de strålformiga radiovågorna till fysiska ljudvågor, så är inte heller den fysiska hjärnan orsak till medvetandefunktionen, utan är precis som radioapparaten bara en transformator för de strålformiga medvetandeenergierna, som genereras av själen.

Glad

Spana också in:


hej är du snilleblixtens/död å återföds broder eller syster?

de finns inte minsta lilla vetenskapligt belägg för att vi har en själ. och alla dårfinkar som tror på själen har fortfarande inte kunnat förklara hur den är kopplad med den fysiska kroppen, hur informationsutbytet sker, var själen sitter, och hur något som inte ens är fysiskt kan vara kopplat till något icke fysiskt. det enda som finns är uråldriga och snurriga teorier som Descartes substansdualism. och ännu mindre att det existerar gudar (ja det finns flera det finns tusentals). och nej, personliga upplevelser, önskningar, tro, eller konspirationsteorier, går inte under kategorin ''belägg''. inte heller en youtube video. du kanske också ska läsa på om logik... att något är LOGISKT gör det inte SANNOLIKT. du använder inte logik rätt. det är som att jag skulle säga att om A = själen och B = existerar, så betyder det att själen existerar, eftersom att A + B = AB.

 

 


Själen: Gud är den störste vetenskapsmannen och logikern!!!
faktuellt påstående, kräver belägg.

Själen: Just det, ingen annan än Han har den tillräckliga IQ:n som krävdes för att designa och skapa vårt fantastiskt komplexa, lagbundna universum...
logiskt felslut att påstå att ''endast Han har X''.  vilken gud pratar du om förresten det finns ju tusentals. övrigt faktuellt påstående, kräver belägg.

Själen: Gud misslyckas aldrig
faktuellt påstående, kräver belägg.

Patrick:
faktuellt påstående, kräver belägg.

logiskt felslut att påstå att ''endast Han har X''.  vilken gud pratar du om förresten det finns ju tusentals. övrigt faktuellt påstående, kräver belägg.

faktuellt påstående, kräver belägg.

GUD ÄR ANDLIG, FYSIKEN ÄR MATERIELL... Glad

GUD BEVISAS med ANDLIGA METODER...Glad


Vår materiella vetenskap kan ALDRIG användas för att BEVISA om Gud finns eller inte. Det är lika OLOGISKT som att säga att man kan räkna ut med hjälp av multiplikationstabellen att man ska bli kär i en speciell person. Glad

Filosofer och forskare har emellertid konstruerat och BEGRÄNSAT VETENSKAPEN till att endast gälla MATERIELLA objekt, dvs det som vi på något sätt kan se och ta på. Och om det då finns något mer – som en ande eller en Gud – så kan vi inte med hjälp av vår materiella vetenskap upptäcka denna andliga verklighet. Glad

Oerhört många personer gör då här ett grundläggande fel. Bara för att vi definierat bort det andliga från vetenskapen, betyder det inte att det andliga inte finns!!! Glad


Gud ingår inte i vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten! Glad

Många menar att vi aldrig får dra in någon Gud i verkligheten, därför att vi då blir ”ovetenskapliga”. Speciellt ateister, och de som börjat tänka ateistiskt, vill aldrig dra in Gud och de säger sig då vara mer vetenskapliga. Glad

Det sistnämnda är lika ologiskt som att säga att man är mer vetenskaplig om man räknat ut med matematik att man ska bli kär i någon viss person. Man gör sig skyldig till samma TANKEFEL båda gångerna. Vetenskap handlar alltså inte om huruvida andliga ting finns eller inte, även om många vill pressa in hela verkligheten i sitt inomvetenskapliga, icke-andliga tänkande. Glad


Det finns således inget inom filosofin eller inom vanlig, normal vetenskap som på något sätt utesluter Gud. Däremot finns det många tankar som människor funderat ut som används för att försöka “tänka bort Gud” från verkligheten. Dessa tankar kallar man felaktigt nog för ”vetenskap”... Glad

Helt emot allt vad LOGIK heter! Glad
GUD ÄR ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER! Glad

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen. Glad


Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap! Glad

Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella. Gud är ju som bekant alltigenom andlig, av andlig transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud! Glad

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid är dömda att misslyckas...Glad


Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den yttersta verkligheten låter sig nämligen inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder. Glad


Den alltigenom barmhärtiga Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat. Glad

I den här förgängliga materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter! Glad

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare...Glad
SKILLNADEN mellan ANDLIGA och FYSISKA bevis: 

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis. Glad


En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella "verklighet". En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella...Glad

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind...ungefär som att försöka bevisa färger för en blind! Glad
TILL DISKUSSION:

Ni som är ATEISTER, hur kommer det sig att ni UTESLUTER den andliga delen av verkligheten...?

Varför tror ni att den materiella världen är alltiallo, och varför tror ni att Gud är bunden av tid och materia?

Faktum är ju, att den materiella världen i grunden är en illusion...en skuggvärld, en drömvärld, en förvrängd spegelbild av den eviga andliga världen, som är den verkliga bestående verkligheten...

Glad

Själen: Gud är den störste vetenskapsmannen och logikern!!! 

Varför? 

Just det, ingen annan än Han har den tillräckliga IQ:n som krävdes för att designa och skapa vårt fantastiskt komplexa, lagbundna universum... 

Gud misslyckas aldrig!
Men ärligt talat: ska du förespråka en religiös ståndpunkt, så gör du ett bättre jobb om du inte talar om reinkarnation, som gillas bättre av "flummiga" halv-ateister än av religiösa människor. På detta vis blir det ju lika stor begreppsförvirring som en viss Annan användare använder sig av. Barnet är mer konsekvent. Förvirrad

Aaron: Ateisterna= Moderna Satanister

''Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren.[1][2] Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet,[3] men föreställningen om människor som ingått i pakter med Djävulen eller tjänat honom, direkt eller indirekt, kan återfinnas i Bibeln och bland kyrkofäderna. '' 

''Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.[1] Begreppet ateism spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar (eller högre makter)[2],[3] till aktivt avvisande av sådana.[4],[5] Ett par välkända engelskspråkiga uppslagsverk anger båda definitionerna samt preciseringar som ligger mellan dessa.[6]. Den svenska Nationalencyklopedins korta webbversion beskriver ateism som "åsikten att det inte finns någon gud",[7] medan även definitioner som "ateismens mera exakta innebörd kan vara t.ex. att satsen "det finns en gud" är falsk, eller att satser om Gud är meningslösa" redovisas i den långa versionen i bokbandet och på Internet (prenumerationsalternativet) [8].''

 

________________________________________

LOGISKA FELSLUT

''Ekvivokation är ett felslut som innebär att man använder ett ord i mer än en betydelse i samma argument.''

 ''Argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), är ett osakligt argument och därmed ett argumentationsfel eller felslut inom retoriken som handlar om en argumentatörs karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Ett ad hominem-argument kan antingen vara ett personangrepp eller ett genetiskt argument.

Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan.''


Patrick:
''Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren.[1][2] Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet,[3] men föreställningen om människor som ingått i pakter med Djävulen eller tjänat honom, direkt eller indirekt, kan återfinnas i Bibeln och bland kyrkofäderna. '' 

''Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter.[1] Begreppet ateism spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar (eller högre makter)[2],[3] till aktivt avvisande av sådana.[4],[5] Ett par välkända engelskspråkiga uppslagsverk anger båda definitionerna samt preciseringar som ligger mellan dessa.[6]. Den svenska Nationalencyklopedins korta webbversion beskriver ateism som "åsikten att det inte finns någon gud",[7] medan även definitioner som "ateismens mera exakta innebörd kan vara t.ex. att satsen "det finns en gud" är falsk, eller att satser om Gud är meningslösa" redovisas i den långa versionen i bokbandet och på Internet (prenumerationsalternativet) [8].''

 

________________________________________

LOGISKA FELSLUT

''Ekvivokation är ett felslut som innebär att man använder ett ord i mer än en betydelse i samma argument.''

 ''Argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), är ett osakligt argument och därmed ett argumentationsfel eller felslut inom retoriken som handlar om en argumentatörs karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Ett ad hominem-argument kan antingen vara ett personangrepp eller ett genetiskt argument.

Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas debattören inte ha hört. Motståndaren tvingas då lägga sin energi på att förklara vad den egentligen menar, och hamnar därmed i ett defensivt läge. Halmdockor kan leda till att en debatts fokus fjärmar sig från kärnfrågan.''

'Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter' - Satans främsta verktyg få människans verklighets uppfattning bort ifrån det gudomliga  och att inte tro på någon gud , Satan nekar 'Guds' existens . Kan du inget om satanism ? 

Satanism och ateism är inte synonyma ord. Slå upp dom i en ordbok. Du har fel och missbrukar ordens betydelse genom att påstå att de är synonymer.


För övrigtså är du till viss del både satanist och ateist.

 

Du är delvis satanist därför att du följer inte Bibeln fullt ut. Som nästan alla
religiösa så gör du din egen tolkning av bibelns budskap. Som många andra
religiösa så förkastar du moraliska värderingar som du inte anser vara
acceptabla och du omfamnar de värderingar som du gillar.

Alltså följer du inte Guds vilja. Alltså tjänar du satan.

För det andra så vad betyder det att följa GUDS vilja? VILKEN Gud? Det finns tusentals
olika gudar. Det finns förmodligen gudar som vi inte ens känner till att de ’’funnits’’.
Du skriver att satans främsta verktyg är att få människans verklighetsuppfattning
bort från det gudomliga. eftersom du förmodligen inte tror på alla gudar som
har existerat, och eftersom det även är omöjligt (vi känner inte till exakt
alla gudar), så är även du styrd av satan och även delvis ateist eftersom du inte tror på alla gudar.

 


Patrick

För det andra så vad betyder det att följa GUDS vilja? VILKEN Gud?

 

HUR KOMMER DET SIG DÅ...Glad

...att över hela världen, i alla tider, i alla kulturer och i alla samhällen (ända sedan vi skapades vid skapelsens begynnelse), så är det just Gud, vår Skapare, som man spontant utbrister, ropar efter eller ber till, när man: Glad

1. Ligger på dödsbädden, inför sista smörjelsen... Glad

2. Uppnår klimax i sänghalmen... Glad

3. Krigar i skyttegraven vid fronten... Glad

4. Drabbas av nån katastrof eller tragedi... Glad

5. Skådar något väldigt vackert eller storslaget... Glad

6. Blir hastigt överrumplad eller chockad... Glad

7. Ser landslaget i final under straffsparksläggning... Glad

Och så vidare, och så vidare...Glad


Ateister...hur kommer det sig att man inte istället ropar efter spaghettimonstret, kakmonstret, Foppa, Zlatan, AIK, moster Gabriella, Reinfeldt eller något annat världsligt under dessa situationer... Glad


Varför ber man överallt spontant till Gud? Glad

Givetvis för att Han existerar. Glad


Några invändningar? Glad