Forumet - Joomla hjälp

Joomla hjälp

367 0 11
Hej!
Jag håller p åatt överföra en joomla sida till mina localhost wamp server..
Jag har importerat sql filen och nu har jag en ny databas.
Jag ändrade username och password i config.php
men när jag försöker se på sidan kommer det här medelandet

"Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log."


Deras joomla version är väldigt gammal så jag försöker uppdatera den så fort jag fått det fungera. sen ska jag göra en ny tema till den.
Kan någon hjälpa mig få det fungera.?

Spana också in: