Forumet - JORDEN är en IHÅLIG sfär! Video- och satellitbevis! Militärer, forskare, vittnen...

JORDEN är en IHÅLIG sfär! Video- och satellitbevis! Militärer, forskare, vittnen...

9709 0 84
.
INGÅNGAR till JORDENS INRE via NORDPOLEN och SYDPOLEN !!!

Inomjordingar och underjordiska civilisationer inuti Jorden !!!
(IT= Intra Terrestrials)

[y]

SATELLIT-bevis:

Japansk vädersatellit filmar här hålet vid Nordpolen, vilket syns tydligt 9 sekunder in i klippet här, ett par sidor ner:

http://hollowplanet.blogspot.com

STILLBILD av hålet, som leder ned till de underjordiska världarna, inomjordingarnas (UFO:s) tillhålsort:

http://bp0.blogger.com/_aiehmr8rGbE/R7p7VoUWcWI/AAAAAAAAADA/up6OYbntYIM/s1600-h/...

[y]

EXTRA! Nya bildbevis på hålet vid Nordpolen!

http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article785668.ab

[y]

Bild-bevis från Apollo 8 och Apollo 16 som visar hålet vid Nordpolen:

http://www.burlingtonnews.net/hollowearth.html
http://www.v-j-enterprises.com/janpicts.html

[y]

Satellitbilder från NASA som visar hålet vid Sydpolen:

http://www.librarising.com/hollow/aurora.html
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast09dec97_3.htm

[y]

Det riktigt skumma är ju att det inte finns några satellitbilder tagna av Nordpolen eller Sydpolen på Google Earth ...

Varför har inte Google fixat "skarvarna" på sina satelitbilder, som överallt annars på planeten?

Hmm...

[y]

VIDEO-filmer om Hollow Earth, vår ihåliga Jord, GRYMT SEVÄRDA:

The Hollow Earth: (4 min)



Hollow Earth Discovery special: (5 min)



Hollow Earth, DNA, hemlig symbolism i media: (9 min)



Faktum är att alla planeter i vårt solsystem är ihåliga!

Läs mer i punkt 10 om detta här nedan!

Läs också punkt 4, om alla vetenskapliga avhandlingar kring Jordens ihåliga sfär!

Läs gärna även punkt 6, om superhemliga underjordiska tunnelsystem till Jordens inre!

________________________________________________

[cool]

INNEHÅLL:

1. Inledning.

2. Vetenskapen och Hollow Earth.

3. Seriös media om Hollow Earth.

4. Vetenskapliga avhandlingar om Hollow Earth.

5. De fyra huvudmodellerna kring Hollow Earth.

[cool]

6. Hemliga underjordiska tunnelsystem!

7. Nordpolen och Sydpolen, strängt militärt bevakade!

8. Hollow Earth i alla kulturer och religioner!

9. Polarskenen kommer de facto från Jordens inre!

10. Alla planeter i vårt solsystem är ihåliga!

[cool]

11. Expeditioner som gjorts till Jordens inre!

12. Böcker om Hollow Earth att läsas On-Line!

13. Video-filmer som bevisar Hollow Earth!

14. Aktiva diskussionsgrupper kring Hollow Earth!

15. Slutsats.

[cool]

16. Till diskussion!

________________________________________________

[y]

1. INLEDNING:

Finns det liv och högstående underjordiska civilisationer inuti Jorden, som det så detaljerat skildras om i all världens urkundssamligar?

Finns det inomjordingar, dvs (IT)-Intra Terrestrials?

Finns det öppningar till Jordens inre vid Polerna?

Är de mystiska polarskenen i själva verket reflektioner från ljuskällor i Jordens inre?

Är det i själva verket därifrån UFO:s kommer ifrån?

Har den enorma militära bevakningen vid både Nordpolen och Sydpolen (civilt flyg strikt förbjudet över Polerna), något med ovanstående att göra?

[y]

Många världsberömda personer är och har varit införstådda med Hollow Earth och att det finns liv och civilisationer inuti Jorden; såsom astronomen Edmund Halley (Halleys komet), matematikern Leonhard Euler, filosofen Platon, författaren Jules Verne, religiöse ledaren Dalai Lama, m.fl...

Bland alla de som redan har utforskat och detaljerat skildrat naturen och civilisationen inuti Jorden, kan nämnas bl.a. amiral Richard E. Byrd och forskaren Olaf Jansen, vars fantastiska skildringar kring Jordens paradisiska inre ni kan läsa om längre ner!

Faktum är att det finns 7 underjordiska världar (precis som det finns 7 himmelska världar), världar som lockar till sig allehanda ateister, materialister och demoner eftersom man där mycket lätt kan glömma Gud pga den artificiella livsstilen som erbjuds där, den superavancerade teknologin och den artificiella underjordiska tillvaron.

Det är faktiskt från underjorden som UFO:s med sina superavancerade farkoster (teknik som de verkar jobba med på Area 51), som drivs med antigravitationsteknologi, kommer ifrån.

Hemligheterna kring Hollow Earth, vår ihåliga Jord:

http://paranormal.about.com/library/weekly/aa090400a.htm
http://paranormal.about.com/cs/hollowearth/a/aa040504.htm

I vårt sökande efter liv i ytttre rymden, har vi helt glömt bort att vända våra blickar inåt istället; in i den inre rymden inuti Moder Jord. Vi har blivit indoktrinerade sedan barnsben till att tro att Jordens inre skulle vara obeboelig och att Jordens kärna skulle utgöras av ett enormt hett järnklot, men ingenting kunde vara felaktigare, bara substanslösa ateistiska teorier som aldrig har bevisats...

Vetskapen om att det existerar högtstående civilisationer inuti Jorden och detaljerade beskrivningar kring dessa finns i de flesta stora kulturer och gamla urkunder här på Jorden; såsom Tibet, Indien, Egypten, Island, Kina, Hopi-indianerna, Inuiterna och t.o.m. Vikingarna, bara för att nämna ett fåtal...

________________________________________________

[y]

2. VETENSKAPEN och HOLLOW EARTH:

Vetenskapliga referenser kring "Hollow Earth"-teorin:

http://www.loc.gov/rr/scitech/SciRefGuides/hollowearth.html

Tidskriften "Popular Science Monthly" om Hollow Earth:

http://www.hollowplanets.com/popsci01-n.htm

Astronomen Edmund Halley (Halleys komet) och matematikern Leonhard Euler var båda varma förespråkare för "Hollow Earth"-teorin:

http://www.lhup.edu/~dsimanek/hollow/morrow.htm
http://unmuseum.mus.pa.us/hollow.htm

[y]

Vetenskapsmannen Marshall B. Gardner beviljades år 1914 patent kring sin arbetsmodell av Hollow Earth-teorin, det näst viktigaste vetenskapliga dokumentet som dittills någonsin patenterats.

http://members.iimetro.com.au/~hubbca/01096102_1.pdf
http://members.iimetro.com.au/~hubbca/hollow_earth.htm

Dokumentets vetenskapliga signifikans överträffades endast av bröderna Wrights byggande av det första motordrivna flygplanet 1903. Gardners upptäckt
hemligstämplades och anses som en av tidernas största militära hemligheter...

Det pågår en hel del seriös vetenskaplig forskning kring Hollow Earth-hypotesen, som stödjer teorin att Jorden och de andra planeterna är naturligt ihåliga och expanderande:

http://blog.hollowearththeory.com
http://www.hollowearththeory.com/articles/impactCraters.asp

________________________________________________

[y]

3. SERIÖS MEDIA om HOLLOW EARTH:

"International Herald Tribune" om Hollow Earth:

http://www.iht.com/articles/2007/01/26/arts/idbriefs27K.php

"New York Times" om Hollow Earth:

http://www.nytimes.com/2007/01/28/books/review/Glenn.t.html?n=Top/News/Science/T...

"The Wall Street Journal" om Hollow Earth:

http://users2.wsj.com/lmda/do/checkLogin?mg=evo-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.... ays_us_pursuits

________________________________________________

[y]

4. VETENSKAPLIGA AVHANDLINGAR om HOLLOW EARTH: (On-line!)

Vetenskapsmannen Jan Lamprecht hemsida och suveräna bok vid namn "Hollow Planets", vars alla 19 kapitel kan läsas On-line på följande länk, där ni klickar in er på "Table of Contents" högst upp:

http://www.hollowplanets.com

Gå sedan in på "Free downloads",, klicka uppe på länken "Click here to read it" och läs avhandlingen "Hollow Planet Seismology vs Solid Earth Seismology", som bevisar att lava och seismiska vågor inte står i motsättning med en ihålig Jord; direktlänk här:

http://www.hollowplanets.com/journal/Seismic01.asp
http://holloworbs.com

Testa sedan själva med de seismiska simulatorerna, så förstår ni att Jorden inte är solid i centrum, och att "Hollow Earth" är den enda vettiga teorin.

[y]

Avhandlingen "Hollow Earth", av Raymond W. Bernard, Ph.D:

http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/index.htm

(Kapitel 1: Amiral Byrds upptäckter. Kapitel 2: Mysteriet kring de magnetiska och geografiska polerna. Kapitel 3: William Reeds bok, "Phantom of the Poles". Kapitel 4: Marshall B. Gardner's Book, " A Journey to the Earth's Interior". Kapitel 5: Nordpolen finns inte. Kapitel 6: Eskimåernas ursprung och Ultima Thule. Kapitel 7: UFO:s från Jordens inre. Kapitel 8: Slutsats)

[y]

Vetenskapsmannen Marshall B. Gardner kom år 1913 ut med sin revolutionerande vetenskapliga skrift; "A Journey to the Earth's Interior", där han med hjälp av sin polarforskning och astronomiska studier bevisade bortom alla tvivel att Jorden är en ihålig sfär:

http://www.bibliotecapleyades.net/tierra_hueca/earthinterior/contents.htm

[y]

Avhandlingen "Mysteries of the Inner Earth", av David Pratt:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/DP5/inner1.htm

[y]

Avhandlingen "Is Our Earth Really Hollow?", av Gerry Forster, som svarar på många frågor kring vetenskapens syn på Jordens inre:

http://onelight.com/forster/isourearth.doc
http://www.onelight.com/forster

[y]

Avhandlingen "Hollow Earth-Theory", av John C. Symmes:

http://olivercowdery.com/texts/1818symm.htm

Jorden är ihålig och beboelig inuti; en avhandling av John C. Symmes kring Jordens inre struktur och polargeografin:

http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/PGEO_2025n05_382-397-Griffin....

[y]

Bevis för att UFO:s kommer från Jordens inre; de är alltså inomjordingar (IT-Intra Terrestrials), inte utomjordingar:

http://www.ourhollowearth.com/Bernard/Chapter7-1.htm

[y]

Jordens inre sfäriska struktur och dess
gravitation:

http://www.facstaff.bucknell.edu/dgriffin/Research/PGEO_2025n05_382-397-Griffin....

http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/Hilarion_HollowEarth....

Hollow Earth är ett faktum; gravitationen och de magnetiska polerna:

http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=5

Polaröppningarnas läge, storlek och mystiska omgivningar:

http://www.ourhollowearth.com/PolarOpn.htm
http://www.v-j-enterprises.com/holmisc.html
http://www.v-j-enterprises.com/holearth.html

________________________________________________

[y]

5. De fyra HUVUDMODELLERNA kring HOLLOW EARTH:

Hollow Earth-teorins historia, de 4 populäraste huvudmodellerna kring den ihåliga Jorden:

http://www.hollowearththeory.com/articles/hollowEarthHistory.asp

________________________________________________

[y]

6. HEMLIGA UNDERJORDISKA TUNNELSYSTEM:

Läs här om superhemliga underjordiska tunnelsystem och grottor världen över som leder till de underjordiska civilisationerna:

http://paranormal.about.com/od/hollowearth/a/aa082905.htm
http://www.conspiracyarchive.com/UFOs/tunnels.html
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=10
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=12
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=21

Världens nätverk av underjordiska tunnlar, land för land, som leder till Hollow Earth:

http://www.livinginthelightms.com/in_search_of_shambhala2.html
http://www.burlingtonnews.net/tunnels2.html

Vetenskapsmän har upptäckt ett massivt, mystiskt hål i Jordens yta:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/6405667.stm

________________________________________________

[y]

7. NORDPOLEN och SYDPOLEN, strängt MILITÄRT BEVAKADE:

Hollow Earth-teorin, Peter R. Farley:

http://www.ufodigest.com/hollowearth.html

"Satellite images are modified so that these entrance holes are not shown to the masses. The North entrance is guarded by CIA and military ships. The South entrance is blocked by ice and has it's access blocked or made further difficult by military bases and patrols..."

The Hollow Earth Insider, Dennis Crenshaw:

http://www.onelight.com/thei/VOLUME35.html

"The North and South Pole are probably the best protected areas of the world. Another "plane down" is a realistic scenario for any "unauthorized " travel in these controlled areas..."

Hollow Earth, Dr Joshua David Stone:

http://www.iamuniversity.ch/Agartha-In-The-Hollow-Earth

"Another interesting fact is that the United States government does not let planes fly over the poles. All flights are directed to go around the poles, and any airline pilot flying in these areas will tell you this..."

________________________________________________

[y]

8. HOLLOW EARTH i ALLA KULTURER och RELIGIONER:

Hollow Earth i världens kulturer och urkunder:

http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.crystalinks.com/hollowearth.html

Hollow Earth och Bibeln:

http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.librarising.com/hollow/heavenorhell.html

Hollow Earth och Tibet:

http://www.holloworbs.com/Seven_Days.htm
http://www.holloworbs.com/Ossendowski.htm

Hollow Earth och Indien:

http://www.holloworbs.com/HE_Puranas_Article.htm
http://www.vnn.org/editorials/ET0109/ET17-6886.html
http://www.holloworbs.com/Vedic_Culture_Remains.htm

Både i Tibet och Indien har man känt till i tusentals år, tack vare sina urkunder (beskrivs detaljerat även i de fornnordiska skrifterna), att Jordens innandöme rymmer underjordiska världar som är bebodda av oss tekniskt överlägsna varelser:

http://www.crystalinks.com/hollowearth.html
http://www.vnn.org/editorials/ET9912/ET29-5171.html
http://www.vnn.org/editorials/ET0002/ET16-5483.html

[y]

Hollow Earth och Inuiterna:

http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=23

Hollow Earth och Ariska invasionen:

http://www.holloworbs.com/aryan_invasion.htm

Hollow Earth och Hitler-Tyskland:

http://paranormal.about.com/od/hollowearth/a/aa022206.htm
http://www.vex.net/~nizkor/hweb/people/z/zundel-ernst/flying-saucers/expedition....

Hollow Earth och Teosofin:

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/hollow.htm#hol

Hollow Earth och Grand Canyon:

http://www.ufodigest.com/news/0507/grandcanyon.html

[y]

Hollow Earth och underjordiska städer:

http://www.crystalinks.com/secretcities.html
http://infinity.usanethosting.com/Heart.Of.God/HollowEarth/part7_4.htm

Hollow Earth och Area 51:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread264771/pg1

Hollow Earth och reptilvarelser, uppenbarligen hade David Icke rätt:

http://www.bedoper.com/reptilian/reptilian_hollow_earth.htm
http://www.holloworbs.com/india.htm

Hollow Earth i TinWiki:

http://tinwiki.org/wiki/Hollow_Earth

Hollow Earth och Agartha i Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Agartha

Hollow Earth och Agartha; Dr Joshua David Stone:

http://www.iamuniversity.ch/Agartha-In-The-Hollow-Earth

________________________________________________

[y]

9. POLARSKENEN kommer de facto från JORDENS INRE:

Polarskenen, både Norrsken och Sydsken, utgör de facto reflektioner av skenet från Jordens inre! Här satellitbilder från NASA av Sydskenet:

http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast09dec97_3.htm
http://hollowplanet.blogspot.com/2006/08/nasa-aurora-australis-images.html

Argument som bekräftar att polarskenen har sitt ursprung i Jordens inre:

http://www.sacred-texts.com/earth/jei/jei17.htm

Vetenskapsmannen Jan Lamprecht bekräftar här att polarskenen härrör inifrån Jorden; klicka in er på "Table of Contents" högst upp, och läs kapitel 10, The Aurora:

http://www.hollowplanets.com

Jan Lamprecht argumenterar vidare här kring polarskenens inomjordiska ursprung:

http://www.v-j-enterprises.com/janhol.html

"While digging through texts on the Aurora, I came across mention of calculations done by scientists. The problem they found was that the Sun could not be the cause of the Aurora. The problem being that we do not receive enough particles from the Sun in the upper atmosphere of the Earth to cause the Aurora.

Their calculations show that there are more "sun-like" particles up there in the atmosphere at the Poles than there should be by the action of the Sun alone. So they are stumped. But, if you look at Hollow Earth-theory, you'll have no problem accounting for this. There will be enough reflected light and emissions coming out from the hole (depending on the position of the central Sun). These particles are ALSO sun-like and they, plus the particles from the Sun cause the aurora.

One could ask oneself many questions about conventional Aurora theory. Like: Why are auroras only around the Poles? Surely there should be MORE particles arriving from the Sun at other places on the Earth than at the poles - which are so oblique. Why aren't there more auroras all over the place? Why only the poles?"

________________________________________________

[y]

10. ALLA PLANETER i vårt solsystem ÄR IHÅLIGA!

VIDEO-bevis: Hollow Earth: (3 min)




Mars är ihålig:

http://www.ourhollowearth.com/MarsIsHollow.htm
http://www.holloworbs.com/real_mars.htm

Saturnus är ihålig:

http://www.astrobio.net/news/modules.php?set_albumName=cassini&id=aal&op=modload... iew_photo.php
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA05427.jpg
http://www2.keck.hawaii.edu/news/science/saturn

Jupiter är ihålig:

http://www.giornaletecnologico.it:8080/gtgallerie/giove/pianeta/hst_jupiter_auro...

http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/jupiter_hotspot_020311.html

Venus är ihålig:

http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?image=10299197&wwwflag=2&imagepos...

http://www.holloworbs.com/Venus.htm

Merkurius är ihålig:

http://blog.hollowearththeory.com/2007/07/impact-crater-evidence-indicates-hollo...

Neptunus är ihålig:

http://hollowplanet.blogspot.com

Solen är ihålig:

http://www.thesurfaceofthesun.com

Månen är ihålig:

http://www.holloworbs.com/lunar_opening_at_malapert.htm
http://www.onelight.com/thei/hollowmoon.html
http://www.geocities.com/area51/hollow/8827/moonfacts.html

________________________________________________

[y]

11. EXPEDITIONER SOM GJORTS till JORDENS INRE:

Verifierade expeditioner som gjorts, med överste Richard E. Byrd och forskaren Olaf Jansen:

http://www.voyagehollowearth.com/arctic_explorers.html

Richard E. Byrds hemliga dagbok från en expedition till Nordpolen 1947, där han upptäckte livet inuti Jorden:

http://www.reversespins.com/byrd.html
http://www.v-j-enterprises.com/byrdiar.html
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=6
http://www.thehollowearthinsider.com/news/wmview.php?ArtID=8

Olaf Jansens resa till Jordens inre, där han levde under två år och hans slutsatser av det han upplevde där; "The Smoky God, a Voyage to the Inner World":

http://www.holloworbs.com/the_smokey_god.htm
http://www.librarising.com/hollow/smoky.html

Språket man talar i underjorden liknar sanskrit, enligt Olaf Jansen:

http://www.holloworbs.com/olaf_on_sanskrit.htm

Många har genom åren rest till Jordens inre och återgett följande märkliga resor:

http://paranormal.about.com/cs/hollowearth/a/aa040504.htm

Expeditioner som är på gång:

http://www.ourhollowearth.com/VoyagetoHollowEarth.htm
http://www.phoenixsciencefoundation.org/APEX.htm
http://www.voyagehollowearth.com/hollow_earth_trip_itinerary.html

________________________________________________

[y]

12. BÖCKER om HOLLOW EARTH att läsas ON-LINE:

Boken "The Phantom of the Poles", William Reed:

http://www.sacred-texts.com/earth/potp/index.htm

Boken "Is the Earth Hollow?", Dennis Crenshaw:

http://www.onelight.com/thei/theiintro.html

Boken "The Hollow Earth Enigma", Barry Dunford:

http://www.sacredconnections.co.uk/holyland/hollowearth.htm

Boken "Messages From the Hollow Earth", Dianne Robbins:

http://www.onelight.com/mikos/flyerhe.htm

[y]

Boken "Resan till Jordens medelpunkt", Jules Verne: :

http://www.online-literature.com/verne/journey_center_earth

Boken "Hollow Earth", David Standish:

http://www.amazon.com/Hollow-Earth-Imagining-Fantastical-Civilizations/dp/030681...

Ännu fler böcker om Hollow Earth och dess underjordiska världar:

http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_/104-8823734-1106312?initialSearch=1&url=searc...

http://subterraneus.blogspot.com
http://www.gutenberg.org/etext/3007

________________________________________________

[y]

13. VIDEO-FILMER som BEVISAR HOLLOW EARTH:

Sätter upp en separat tråd med alla filmer...blir alldeles för mycket annars...

________________________________________________

[y]

14. Aktiva DISKUSSIONSGRUPPER kring HOLLOW EARTH:

Här följer ett par mycket aktiva, intressanta diskussionsgrupper kring Hollow Earth, vår ihåliga Jord, där man kan hålla sig väldigt väl uppdaterad:

http://groups.yahoo.com/group/allplanets-hollow/messages?o=1

http://www.abovetopsecret.com/forum/searchresults.php?cx=010913664321846374563%3... #931

________________________________________________

[y]

15. SLUTSATS:

Den vetenskapliga myten om att Jordens kärna skulle utgöras av ett enormt hett järnklot, kan härmed alltså avlivas!

JORDEN ÄR BEVISLIGEN IHÅLIG!!!

Faktumet att Jorden bevisligen är en ihålig sfär (Hollow Earth), precis som de andra planeterna, motbevisar ju automatiskt de absurda ateistiska hokuspokus-teorierna kring Big Bang och evolutionen, så det bara skriker om det...

För hur i hela friden skulle de underjordiska världarna och inomjordingarna därnere ha kunnat uppstå ur en blind IQ-befriad hokuspokus-smäll och lite flummande bakterier...

Snacka om SJUKT VRICKAT!

________________________________________________

[y]

16. TILL DISKUSSION:

Visste ni att Jorden är en ihålig sfär, även känd som Hollow Earth?

Visste ni att det inuti Jorden existerar underjordiska civilisationer och inomjordingar (IT=Intra Terrestrials)?

Visste ni att Hollow Earth verkar hemlighållas av militären och Google Earth?

Snacka om att vi blivit förda bakom ljuset...

[y]

Kära moderatorer, vänligen, lås eller flytta inte denna tråd...

För det första så är den här tråden en total omarbetning och förbättring av den gamla; mycket läsarvänligare, bättre strukturerad med punkter, och dessutom har jag avlägsnat ett 30-tal länkar till filmer, eftersom sidan blev otroligt seg att ladda ner...går inte ens med äldre datorer...

Den förra tråden kan ni härmed låsa!

Tack för er förståelse!

Spana också in:

Dödsguden:

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Dödsguden:

Ja, det var inget dagsverke direkt, om man säger så...


Jaja, jag måste nog börja acceptera att människor är människor, du får dock lite respekt att du fortfarande orkar med detta, dock kan jag säga att du aldrig kommer att övertyga mig med sådana där "bevis".