Forumet - Kärnkraft - behålla eller avveckla

Kärnkraft - behålla eller avveckla

2179 1 19

Spana också in:

Avveckla. Inom rimlig tid förstås. Det finns mycket bättre alternativ som inte kan orsaka någon katastrof hur mycket "mänsklig faktor" man än lägger på". Med "inom rimlig tid" menar jag att man först ska bygga upp nog med alternativa energi-källor (sol, vind etc + batteri).

Ser fö. att detta är framtiden, alltså att det är såhär det kommer bli för dom allra flesta länder som förlitar sig på kärnkraft och all annan icke-förnyelsebar energi. Nu kommer det såklart antagligen inte hända under vår livstid - men runtom i världen börjar det redan tas steg mot renare energi (titta exempelvis på kina, england och frankrike vad gäller målsättning för elbilar vs bilar med förbränningsmotor).

Btw, det finns redan länder där minst hälften av all energi är förnyelsebar, så detta är ingen otrolig osannolik fantasi.


Hjärta
Avveckla och bygg ut sol vind och vatten. Men spelar egentligen ingen roll då Finland bygger ett nytt just bredvid Skellefteå där jag bor. Kärnkraft är dessutom fossilt utan koldioxidutsläpp så bättre än kol i alla fall som är fossilt med koldioxidutsläpp. Här i Norrland klarar vi oss med förnyelsebart i alla fall bra att satsa på förnyelsebart där det går. 
Jag tror på kärnkraft för att det är en energikälla som kan producera enorma mängder elektricitet, det ger en jämn elförsörjning så att nätet funkar optimalt. Med 4:e generationens kärnkraft kommer man att kunna använda uranet 100gånger istället för en gång med 3:e generationen vilket ger enorma miljövinster. Fortsätter man att utveckla kärnkraften kan den bli mer och mer ren och mer och mer effektiv så att man behöver betydligt mycket mindre uran och brukarna får mer el, det blir säkrare i längden för alla inblandade då uranet får en lägre radioaktivitet när den används flertalet gånger.

Vindkraft dödar fåglar, det är ineffektivt, speciellt eftersom att vindkraftverket slitits ut efter ca 20år så man måste montera ner den och sätta upp ett helt nytt. Det tar på naturens resurser på många vis och vi kan förvänta oss att vi hur som helst inte får el var dag så att elen är utslagen emellanåt och under längre perioder.

Solkraft är extremt ineffektivt på dessa nordliga breddgrader, visst kan man ha lite solkraft men det ihop med vindkraft kommer aldrig kunna ersätta kärnkraften med samma funktionsdugliga elnät vi har idag.
Att avveckla kärnkraftverken i Sverige kan bli ett problem för oss då vi inte har tillräckligt med energiproducering med sol, vind & vatten-verk(en) (ev mer energiproducerande men har noll koll atm).

Om vi skulle leka med tanken att vi har tillräckligt med sol, vind & vatten-verk som kan producera energi som kan försörja oss 10+ miljoner invånare i detta avlånga land så skulle jag definitivt avveckla alla kärnkraftverken i detta land och förbjuda det totalt!

Jag har inte kärnkraft som levrantör för energi, utan jag tror på det naturliga & hoppas att alla kommer att göra det!
Går inte att stabilt försörja ett land som Sverige idag på helt förnybar/ofarlig energi, och troligtvis inte på väldigt lång tid.

Behålla, är självklart, nästintill fakta, inte en chans att Sverige har råd att bygga ut sol, vind eller vatten för att 100% försörja oss.
Ni som säger avveckla inom rimlig framtid, fusionsenergi lär ta över, detta är inte heller ofarligt men man får ut bra mycket mer energi än dagens energikällor.

Dessutom, skulle vi avvecklat kärnkraften hade vi köpt snuskig ful el från polen elr. liknande så fort vi har ihållande dåligt väder...