Forumet - Kan någon hjälpa mig med min jäkla uppgift?

Kan någon hjälpa mig med min jäkla uppgift?

2213 1 7
Börja med att kort redogöra för vilka idéer, tendenser och samhällsförändringar som präglade respektive epok (upplysningen, romantiken och realismen).

Ge sedan exempel på och resonera kring hur dessa idéer, tendenser och samhällsförändringar kommer till uttryck i skönlitteraturen. Fundera t.ex. kring: "Vad var det som präglade upplysningen och hur kan man se att Robinson Crusoe var skriven under den epoken?"Använd de skönlitterära texterna som finns bifogade i dokumentet Texter från olika epoker (notera att det är två texter från varje epok som du ska ta med i din analys). Citera eller ge konkreta exempel från de skönlitterära texterna när du ska belysa hur texten kan kopplas till sin samtid.

Inga kommentarer

Tråden har 7 svar. Sortera efter:

Bästa svaret

Spana också in:

Upplysningen: folk blev i allmänhet mer upplysta och man började förkasta religion och samhällets gamla värderingar.  Romantiken: Man längtade tillbaks till tiden innan industrialiseringen och skrev om riddare och medeltidateman. Realismen: Realismen som litterär epok varade från omkring 1830 till 1860. Den betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv.