Forumet - Kan religion & politik åstakomma den fred som fanns 1914

Kan religion & politik åstakomma den fred som fanns 1914

353 0 23
1914 TURBULENSENS TID BÖRJAR

Turbulensens tid: utmaningar i. en ny värld är titeln på en bok av Alan Greenspan som gavs ut 2007
I nästan 20 år var han chef för den amerikanska cen tralbanken, som övervakar hela USA:s banksystem Greenspan påvisar den tydliga skillnaden mellan världen före 1914 och världen efteråt:
"I alla redogörelser från tiden före första världs kriget verkar det som om världen före 1914 helt klart var på väg mot allt högre nivåer av civilitet och civilisation - det mänskliga samhället verkade kunna fortsätta utvecklas. På 1800-talet hade den mot bjudande slavhandeln upphört.
Det brutala våldet verkade vara på nedgång. ... Under hela 1800-talel skedde nya innovationer - järnvägar, telefonen, elek triskt ljus, biografen, bilen och ett oräkneligt anta hushållsapparater.

Läkarvetenskapen, bättre livsme. del och bättre tillgång på drickbart vatten hade ökas den förväntade medellivslängden. ... Den allmänni uppfattningen var att hela världen gjorde definitivtframsteg."

Men "första världskriget var ... mer förödande föl civilitet och civilisation än det fysiskt betydligt mei ödeläggande andra världskriget: den första konflikten krossade en ide. Jag har svårt att släppa tanken på åren före första världskriget, när människan:framtid verkade ograverad och utan gräns.
I dag är våra utsikter helt annorlunda än för hundra år se dan men är kanske något mer i överensstämmelse med verkligheten.
Kommer terror, global uppvärmning eller förnyad populism ha samma effekter på vår nuvarande era med livsförbättrande globalisering som första världskriget hade på den förra? Ingen vet svaret."

Greenspan drog sig till minnes ett uttalande från sin studietid som gjordes av ekonomiprofessor Benjamin M. Anderson (1886- 1949): "Vuxna som minns och förstår den värld som föregick första världskriget blickar tillbaka på den tiden med nos
talgi. Det fanns en känsla av trygghet som vi inte har haft sedan dess." (Economics and the Public Welfare)

I boken A World Undone, som gavs ut 2006, drar G. J. Meyer en liknande slutsats.
Vi läser där: "Det sägs ofta om historiska händelser att de 'förändrade
allt'.
När det gäller första världskriget [1914-19181 är det för en gångs skull sant. Det kriget förändrade verkligen allt: nationsgränser, regeringar och deras länders öde, men framför allt människors sätt att därefter se på världen och på sig själva.
Det blev ett slags tomrum i tiden som skar av efterkrigsvärlden från allt som varit."

Spana också in:

Erik112:

Inte om man får tro på historiker.


Om du menar turbulens inom krig så visst....


1800–1809

* 1800 War of the Castes in Haiti
* 1801–1805 First Barbary War
* 1801–1807 Temme War
* 1802–1805 Second War of Haitian Independence
* 1802–1805 Second Anglo-Maratha War
* 1803–1804 British Expedition to Ceylon
* 1803 Emmet's Insurrection
* 1803–1815 Napoleonic Wars
o 1803-1805 War of the Third Coalition
o 1805–1810 Franco-Swedish War
o 1806–1807 War of the Fourth Coalition
o 1806–1812 Russo-Turkish War
o 1807–1809 Anglo-Turkish War
o 1807–1814 Peninsular War
o 1807–1814 Gunboat War (aka Seven Years' War)
+ 1814 Norwegian-Swedish War
o 1807–1812 Anglo-Russian War
o 1808–1809 Dano-Swedish War
o 1809 War of the Fifth Coalition
+ 1809–1810 Tyrolean rebellion
o 1812 Franco-Russian War
o 1813 War of Liberation, 1813
o 1813–1814 War of the Sixth Coalition
o 1815 Neapolitan War
o 1815 War of the Seventh Coalition (aka the Hundred Days War)
* 1804–1806 First Serbian Uprising
* 1804–1810 Fulani War in Nigeria
* 1804–1813 Russo-Persian War, 1804-13
* 1804–1835 Black War
* 1805–1811 Egyptian Revolution
* 1805 Janissaries' Revolt
* 1806–1807 British invasions of the Río de la Plata
* 1806–1807 Ashanti-Fante War
* 1806–1811 Christophe's Secession
* 1806 Vellore Mutiny Vellore battle of independence from British
* 1806 Second Convict Rebellion
* 1807–1808 Janissaries' Revolt
* 1807–1818 Mtetwa Empire Expansion
* 1808–1809 Finnish War
* 1808–1809 Santo Dominican Restoration
* 1808 Bantam Conquest
* 1809–1825 Bolivian Independence War

[edit] 1810 - 1819

* 1810-1819 Colombian War of Independence
* 1810-1816 Argentine War of Independence
* 1810-1811 Anglo-Dutch Java War
* 1810-1817 Merina Conquest: Madagascar
* 1810-1820 Punjab War
* 1810 Chilean Revolt
* 1810 Conquest of Hawaii
* 1810-1818 Amadu's Jihad
* 1810 Lamu Expansion
* 1810-1821 Mexican War of Independence
* 1811 4th Cape Frontier War
* 1811 Ga-Fante War
* 1811 Banda Oriental Occupation
* 1811-1812 Korean Revolt
* 1811 Owu War
* 1811 Tecumseh's War
* 1811-1818 Ottoman-Saudi War
* 1811-1825 Independence of New Granada and Venezuela
o 1811-1823 Venezuelan War of Independence
o 1815-1816 Spanish reconquest of New Granada
o 1819-1820 Bolívar's campaign to liberate New Granada
o 1822 Ecuadorian War of Independence
o 1824-1825 Bolivian War of Independence
* 1812-1815 War of 1812
* 1813-1814 The Creek War
* 1814-1816 The Gurkha War
* 1814-1816 Ashanti Invasion of the Gold Coast
* 1814-1824 San Martin's War
* 1814-1826 Chilean War of Independence
* 1815 Second Barbary War
* 1815-1817 Second Serbian Uprising
* 1817-1864 Caucasian War
* 1817-1818 Third Anglo-Maratha War
* 1817-1819 Zulu Civil War
* 1817-1858 Seminole Wars
o 1817-1818 First Seminole War
o 1835-1842 Second Seminole War
o 1855-1858 Third Seminole War
* 1818-1819 5th Cape Frontier War
* 1818-1828 Zulu Wars of Conquest

[edit] 1820 - 1829

* 1820-1823 Spanish Civil War, 1820–1823
* 1821-1831 Greek War of Independence
* 1821-1823 Ottoman–Persian War (1821–1823)
* 1821-1837 Padri War in Indonesia
* 1822-1844 Haitian Invasion of the Dominican Republic
* 1823-1826 First Burmese War
* 1824 Peruvian War of Independence
* 1825-1828 Russo-Persian War, 1825–1828
* 1825-1828 Argentina-Brazil War, Brazil against Argentina Confederation and Uruguayan partisans.
* 1825-1830 Java War
* 1828-1829 Gran Colombia-Peru War
* 1828-1834 Liberal Wars
* 1828-1829 Russo-Turkish War, 1828–1829

[edit] 1830 - 1839

* 1830 July Revolution in France
* 1830-1831 Polish-Russian war following November Uprising
* 1830-1839 Belgian Revolution and the Ten days campaign
* 1831-1834 Siamese-Vietnamese War
* 1832 Black Hawk War
* 1832-1841 Egyptian–Ottoman War
* 1833-1840 First Carlist War
* 1834-1836 6th Cape Frontier War
* 1835 Toledo War
* 1835-1836 Texas Revolution
* 1835-1845 War of Tatters
* 1836-1839 War of the Confederation
* 1837-1838 Patriot War
* 1837-1838 Rebellions of 1837 in Canada
o 1837-1838 Lower Canada Rebellion
o 1837-1838 Upper Canada Rebellion
* 1838 Zulu–Boer War
* 1838 Missouri Mormon War
* 1838 Pastry War
* 1838-1839 Aroostook War
* 1839 Honey War
* 1839-1842 First Anglo-Afghan War
* 1839-1842 First Opium War
* 1839-1851 Uruguayan Civil War

[edit] 1840 - 1849

* 1841-1845 Siamese-Vietnamese War
* 1843-1872 New Zealand Wars
o 1843 Wairau Massacre
o 1845-1846 Flagstaff War (aka Northern War)
o 1846 Hutt Valley Campaign
o 1847 Wanganui Campaign
o 1860-1861 First Taranaki War
o 1863-1864 Invasion of the Waikato
o 1864 Tauranga Campaign
o 1864-1866 Second Taranaki War
o 1865-1868 East Cape War
o 1868-1869 Titokowaru's War
o 1868-1872 Te Kooti's War
* 1843-1849 Dominican War of Independence
* 1845-1846 First Anglo-Sikh War
* 1846 7th Cape Frontier War
* 1846-1849 Second Carlist War
* 1846-1848 Mexican-American War
* 1848-1866 Italian Independence wars
o 1848-1849 First Italian Independence War, Kingdom of Sardinia allied with other Italian states against Austria
o 1859 Second Italian Independence War, Sardinia and France against Austria
o 1866 Third Italian Independence War, Unified Italy against Austria
* 1848-1849 Second Anglo-Sikh War
* 1848-1849 Hungarian Revolt of 1848
* 1848-1851 First Schleswig War (aka First Danish-German War, aka Three Years' War)

[edit] 1850 - 1859

* 1851-1853 8th Cape Frontier War
* 1852 Brazil, Uruguay's Colorado government and Entre Ríos and Corrientes (Argentine provinces) against Argentine government under Brigadier General Juan Manuel de Rosas.
* 1852 Second Burmese War
* 1853-1856 Crimean War
* 1856-1857 Campaign of 1856-1857
* 1856-1860 Second Opium War
* 1856-1857 Anglo-Persian War
* 1857-1858 Indian Mutiny
* 1857-1858 Utah War
* 1857-1901 Caste War of Yucatán
* 1859 Austro-Sardinian War
* 1859-1863 Federal War (Guerra Federal) in Venezuela.

[edit] 1860 - 1869

* 1860-1873 Russian Conquests of Central Asia
* 1860-1861 Second Maori War
* 1861-1865 American Civil War
* 1861-1867 Franco-Mexican War
* 1863 Anglo-Satsuma War
* 1863-1865 January Uprising in Poland.
* 1863-1868 Japanese Civil War
* 1863-1866 Third Maori War
* 1864 Second Schleswig War (aka Second Danish-German War)
* 1864-1868 Snake War
* 1864-1870 War of the Triple Alliance (aka Paraguay War)
* 1865-1866 Chincha Islands War (Spain against Chile and Peru)
* 1866 Austro-Prussian War (aka Seven Weeks War)
* 1866-1868 Red Cloud's War
* 1868-1869 Boshin War in Japan
* 1868-1878 Ten Years' War

[edit] 1870 - 1879

* 1870-1871 Franco-Prussian War
* 1872-1873 Modoc War
* 1873-1904 Aceh War, Netherlands colonial war in Aceh (aka Thirty Years War)
* 1873-1874 Second Ashanti War
* 1874-1875 Red River War
* 1876-1877 Black Hills War
* 1877 Satsuma Rebellion in Satsuma, Japan
* 1877-1878 9th Cape Frontier War
* 1877-1878 Russo-Turkish War, 1877-78
* 1878 Lincoln County War
* 1878-1880 Second Anglo-Afghan War
* 1879 Anglo-Zulu War
* 1879-1884 War of the Pacific

[edit] 1880 - 1889

* 1880-1881 Gun War
* 1880-1881 First Boer War
* 1884-1885 Franco-Chinese War
* 1884-1899 the Mahdist War
* 1885 North-West Rebellion
* 1885 Serbo-Bulgarian War
* 1885-1887 Third Anglo-Burmese War

[edit] 1890 - 1899

* 1890 Dog Tax War in New Zealand
* 1890 First Franco-Dahomean War
* 1891 Chilean Civil War
* 1892-1894 Second Franco-Dahomean War
* 1893-1894 Rif War (1893)
* 1894-1895 First Sino-Japanese War
* 1895-1896 First Italo–Ethiopian War
* 1895-1898 Cuban War of Independence
* 1896 Anglo-Zanzibar War
* 1896-1898 Philippine Revolution
* 1897 First Greco-Turkish War, (aka the Thirty Days' War)
* 1897-1898 Anglo-Pathan War
* 1898 Spanish-American War
* 1899-1901 Boxer Rebellion in China
* 1899-1902 Second Boer War
* 1899-1902 Thousand Days War
* 1899-1913 Philippine-American War
Hovnarren:

Vad är det egentligen du vill få fram, Erik?


Att det var relativt lugnt i världen 1814

petsounds:

Herjarn våldtog precis din tråd. Haha, priceless. [bigsmile]


Relativt små krig 1913 och hanterbara för övrigt var det lugna gatan tills skottet i Sarajevo som satte igång krigens krig

Fanns inget 1914 som jag känner till utan första världskriget.

Sedan dess har det varit "världskrig" i ett.
Erik112:

Relativt små krig 1913 och hanterbara för övrigt var det lugna gatan tills skottet i Sarajevo som satte igång krigens krig

Fanns inget 1914 som jag känner till utan första världskriget.

Sedan dess har det varit "världskrig" i ett.


Så du menar att för att en period mellan 1900-1914 har varit relativt lugn så säger det något ?... Läs vår historia kanske.
Erik112:

Relativt små krig 1913 och hanterbara för övrigt var det lugna gatan tills skottet i Sarajevo som satte igång krigens krig


# 1901-1902 Anglo-Aro War Flag of the United Kingdom United Kingdom and Aro
# 1902-1925 War of Unification of Saudi Arabia Flag of Saudi Arabia Saudi Arabia
# 1904-1905 Russo-Japanese War Flag of Russia Russian Empire and Flag of Japan Empire of Japan
# 1904-1909 Black Patch War Flag of the United States USA
# 1905 Russian Revolution (1905) Flag of Russia Russian Empire
# 1906-1909 Pig War Flag of Serbia Kingdom of Serbia
# 1907 1907 Romanian Peasants' Revolt Flag of Romania Kingdom of Romania
# 1908-1909 Moroccan War Flag of Morocco Morocco
# 1908-1909 Persian Civil War Flag of Iran Iran
# 1909-1910 Second Rif War Flag of Morocco Morocco and Flag of Spain Spain
# 1909-1911 Nicaraguan Civil War Flag of Nicaragua Nicaragua
# 1909-1911 Wadai War Flag of France France and Ouaddai Kingdom
# 1910-1921 Mexican Revolution Flag of Mexico Mexico
# 1911-1912 Second Franco-Moroccan War Flag of France France and Flag of Morocco Morocco
# 1911-1912 Italo-Turkish War Flag of Italy Kingdom of Italy and Ottoman flag Ottoman Empire
# 1912-1913 First Balkan War Flag of Bulgaria Kingdom of Bulgaria, Flag of Greece Kingdom of Greece, Flag of Serbia Kingdom of Serbia, Flag of Montenegro Kingdom of Montenegro and Ottoman flag Ottoman Empire
# 1912-1916 Contestado War Flag of Brazil Brazil
# 1913 Second Balkan War
Herjarn:

Så du menar att för att en period mellan 1900-1914 har varit relativt lugn så säger det något ?... Läs vår historia kanske.


Slutet på 1913 och fram till oktober 1914 var det lugnt och man anade fina tider.

Innan dess var inte krigen av den omfattningen som efter 1914
Herjarn:

Så du menar att för att en period mellan 1900-1914 har varit relativt lugn så säger det något ?... Läs vår historia kanske.


JV påstår att 1:a världskriget kom helt oväntat och skulle därför vara ett tecken som står i bibeln att då är det slut som JV väntar på ganska nära. Tyvärr för dom så är Vakttornet dåligt pålästa i ämnet. Stormakterna rustade som galningar och alla visste att en storkonflikt snart skulle bryta ut. Man visste bara inte vad som skulle utlösa det.

Den som är mer kunnig i historia än Erik och många andra JV vet att det som Vakttornet skriver inte stämmer med verkligheten. Men den som bara tror på Vakttornets version av verkligheten missar givetvis att se det.

Det är stor humor att se när Erik t o m är framme vid slutet av 1913 för att försöka få till en liten period av fred. Vakttornet lär faktiskt att det var en klart märkbar period av fred så att ingen kunde drömma om att ett stort krig plötsligt skulle komma. Det är naturligvis BS.
sajman:

JV påstår att 1:a världskriget kom helt oväntat och skulle därför vara ett tecken som står i bibeln att då är det slut som JV väntar på ganska nära.


Aha, Jag anser faktiskt att dom flesta krig kommer oväntat och har alltid gjort det.sajman:

Det är stor humor att se när Erik t o m är framme vid slutet av 1913 för att försöka få till en liten period av fred. Vakttornet lär faktiskt att det var en klart märkbar

Of period av fred så att ingen kunde drömma om att ett stort krig plötsligt skulle komma. Det är naturligvis BS.


Of Coz! :) Man börjar klart att lära sig detta.