Forumet - kan vi uppnå jämställdhet utan socialism?

kan vi uppnå jämställdhet utan socialism?

8313 0 34
relevant fråga, då många som ser sig som vänster förespråkar fi, som inte är socialister. så frågan är egentligen, bidrar klassamhället med sina ekonomiska maktstrukturer till förtryck av personer baserat på deras kön, med den maktfördelning i resurser och kapital vi har idag? om så är fallet, kan vi inom ramarna för en borgerlig politik ändra på dessa förutsättningar? kan vi inom ramarna för en marknadsekonomi, med borgerlig politik, arbeta effektivt mot ett jämställt samhälle överhuvudtaget?

om svaret på någon av dessa frågor är nej (okej, ja/nej/nej, men ni fattar), vad fan sysslar fi med, förutom att stjäla mandat från partier som faktiskt kan arbeta för jämställdhet effektivt?
Ja, jag tror att man kan uppnå jämställdhet utan socialism. Jag är i dagsläget inte säker på om socialism är ett ideal som ur alla perspektiv faktiskt ställer människor jämlika och fria. Samma tvivel har jag dock inför liberalismen. 

Jag tycker det är som svårast att hitta olika fakta för som faktiskt ofingrerat visar på resultat utav konkreta politiska förändringar. Varenda sida talar alltid om sig själv som bäst och rätt - från dom får man ingen sanning, bara sagor som blivit bekräftade av en selektiv verklighetsbild till följd av en nästa dogmatisk ideologisk övertygelse. Ideologi är intressant, men bör snarast agera ideal. Som förklaringsverktyg är det desto mindre säkert, anser jag. Man försöker få världen runt omkring en att passa in i ens bild, snarare att få ens egen bild att passa verkligheten. Det kan bli väldigt kontraproduktivt. 
Frågan jag tror man först måste besvara är: Vad är grunden för den ojämlikhet som idag råder? För att sedan kunna gå vidare och fråga: Hur ska vi ändra på den?

Det finns olika tankar om grunden, och i den här frågan är det väl som mest relevant att kunna avgöra/ta reda på, vilka av dessa tankar och idéer som beskriver sanningen; en sanning om jämlikhetens beskaffenhet som inte är kontaminerad av människors vilja att något ska vara på ett visst sätt.

Spana också in:


player one: relevant fråga, då många som ser sig som vänster förespråkar fi, som inte är socialister. så frågan är egentligen, bidrar klassamhället med sina ekonomiska maktstrukturer till förtryck av personer baserat på deras kön, med den maktfördelning i resurser och kapital vi har idag? om så är fallet, kan vi inom ramarna för en borgerlig politik ändra på dessa förutsättningar? kan vi inom ramarna för en marknadsekonomi, med borgerlig politik, arbeta effektivt mot ett jämställt samhälle överhuvudtaget?

om svaret på någon av dessa frågor är nej (okej, ja/nej/nej, men ni fattar), vad fan sysslar fi med, förutom att stjäla mandat från partier som faktiskt kan arbeta för jämställdhet effektivt?
Nej, vi kan inte uppnå jämställdhet med socialism.

player one: nej, vi kan inte uppnå jämställdhet utan socialism
Tror att jag ligger närmast det här svaret. Jag tror att man kan ta bort rent juridiska ojämlikheter mellan könen inom kapitalismen som t.ex. att dela föräldraförsäkringen och dylikt. Jag tror inte att man kan få en jämlikhet i praktiken då hela kapitalismen som system förutsätter ojämlikhet och konkurrens mellan människor. Någon grupp kommer att äga mer och därmed att ha mer makt än andra. Någon grupp kommer att missgynnas. Olikheter mellan kön, olika folkgrupper, osv. och konflikter mellan dem kommer att späs på och kommer att finnas så länge vi har ett samhälle som bygger på konkurrens och ojämlikhet. Vilket kön som har mest makt, vilken folkgrupp osv. behöver inte vara statiskt, men ojämlikheten är inbyggd i systemet.
För övrigt, jag är socialist och förespråkar en fri marknad utan statlig inblandning över huvudtaget. Precis som andra socialister innan Marx och Engels, d. v. s. Ricardo, Hodgskin, Warren, Spooner, Proudhon etc. Marknadsekonomi implicerar inte kapitalism.

Och ja, jämställdhet kan uppnås både med och utan socialism.

Scenic World: För övrigt, jag är socialist och förespråkar en fri marknad utan statlig inblandning över huvudtaget. Precis som andra socialister innan Marx och Engels, d. v. s. Ricardo, Hodgskin, Warren, Spooner, Proudhon etc. Marknadsekonomi implicerar inte kapitalism.

Och ja, jämställdhet kan uppnås både med och utan socialism.
Ricardo är socialist? Marknadsekonomi är kapitalism enligt många e.g. Ayn Rand. Vad är det för böcker du har läst om socialism?

RobertHeinlein:
Ricardo är socialist?
Mja, inte en titel från honom själv, utan däremot från dess konsekvenser som bl. a. Hodgskin tog efter, men även Marx.

RobertHeinlein: Vad är det för böcker du har läst om socialism?
Jag kan rabbla upp en del, men det är egentligen irrelevant, därför nämner jag i huvudsak Hodgskins "Labourer Defended Against the claims of Capital" där han argumenterade för att statlig inblandning i den fria marknaden var anledningen till att arbetare erhöll mindre än den fulla produkten i lön.

För övrigt bör vi nog inte gå helt OT, utan vill du mer får du gärna skicka PM.

Qulikilavisier: Jag tycker det är som svårast att hitta olika fakta för som faktiskt ofingrerat visar på resultat utav konkreta politiska förändringar. Varenda sida talar alltid om sig själv som bäst och rätt - från dom får man ingen sanning, bara sagor som blivit bekräftade av en selektiv verklighetsbild till följd av en nästa dogmatisk ideologisk övertygelse. Ideologi är intressant, men bör snarast agera ideal. Som förklaringsverktyg är det desto mindre säkert, anser jag. Man försöker få världen runt omkring en att passa in i ens bild, snarare att få ens egen bild att passa verkligheten. Det kan bli väldigt kontraproduktivt.
Tumme uppHjärta
jag tror inte att en centraliserad tvångsbaserad utjämningsmekanism är kapabel att förverkliga någon meningsfull tolkning av jämställdhet (mer om detta nedan). i den mån den är praktiskt genomförbar är den ju själv beroende av godtyckliga avgränsningar. således befäster den skiktningar och motsättningar i samhället. jag tvivlar också på att den kan vara ett effektivt botemedel mot kapitalism då den exemplifierar monopol och resursackumulering.

vidare är begreppet jämställdhet kraftigt genomsyrat av rådande hegemoni. just feminismen illustrerar detta mycket tydligt, i och med att majoriteten även bland de mest hängivna och radikala anhängarna betraktar kvinnokampen som en fråga om kvinnors rätt att vara män, att utleva patriarkala eller åtminstone maskulina ideal. problemet är att begreppet är så grumligt i och med att det vilar på premissen att alla människor är likadana och vill samma sak. det är den härskande, normerande klassen som vinner på ett sådant tankeschema, som alltså är konservativt. istället bör man tala om anarki. det är fullt möjligt, rentav troligt, att ett anarkistiskt samhälle, ett samhälle utan tvång och hierarkier, ett harmoniskt och fredligt samhälle, skulle underkännas enligt egalitarismens kriterier. ändå är detta samhälle den enda rimliga och koherenta etiska standarden. därför är begreppet jämställdhet otjänligt som politiskt riktmärke.

jag har svårt att se hur anarki ska uppnås via socialism, men lika svårt att se hur det ska uppnås genom att släppa tyglarna för privata vinstintressen. förhoppningsvis finns en tredje möjlighet i global informationsfrihet som ersätter de traditionella organisationsformerna, distributionskanalerna och maktinstrumenten.
hur ofta ser man inte kampanjer i stil med "tjejer kan också driva företag och sno åt sig pengar!", "tjejer kan också utöva kampsport!" osv? jag ser det betydligt oftare än jag ser någon erkänna kvinnliga värden och vilja öka status för dessa.

men jag vet att vi inte har samma grundläggande syn på kvinnligt o manligt.