Forumet - Kapitalism vs. demokrati

Kapitalism vs. demokrati

7955 1 107
Marknadsekonomisk konkurrens mellan kapitalägare och företag leder till att små och ineffektiva företag med få resurser äts upp, eller konkurreras ut av storföretag. Den globala kapitalismen blir allt mer centraliserad ju längre den existerar, och "fri konkurrens" övergår i monopolkapitalism där hela marknader kan hamna i enstaka kapitalägares våld.

ETC publicerade för några dagar sedan en artikel om en kartläggning som gjorts över globala ägandeförhållanden. Här är några av de siffror som presenteras:

:

Lite drygt 1 300 storföretag visade sig äga nära 80 procent av den multinationella ekonomin. Det betyder att världens mäktigaste ägandekrafter ryms i en vanlig hörsal i en svensk grundskola.

Men undersökningen slutar inte där. En särskild ”supergrupp” av 147 företag – 0,3 procent av hela den multinationella företagsamheten – visade sig kontrollera över 40 procent av omsättningen bland alla företagen, det vill säga en liten grupp på 147 företag som dessutom är starkt knutna till varandra i ett nätverk av ägande, styr i praktiken makten över företag och marknader.


147 företag styr allt

147 företag har alltså idag makten över nästan halva världsekonomin. Med tanke på att dessa utgör 0.3% av alla världens företag blir man lite fundersam när kapitalismens förespråkare kallar sig "demokrater". Denna skeva maktfördelning går ju rakt emot demokratins tanke om folkstyre, där alla som ingå i "folket" har vars en likvärdig röst. Dessa företag har långt mycket mer makt än t.ex. den svenska staten har.

Det blir ännu tydligare hur odemokratisk kapitalismen är när man tittar på t.ex. Grekland. Där drog man tillbaka folkomröstningen om EU och IMF:s räddningspaket när man insåg att folket skulle rösta "fel" (dvs. mot marknaden och kapitalets vilja). Deras folkvalda president har tvingats avgå, och istället har en teknokrati installerats bestående av bl.a. ledare från den fascistiska militärjunta som en gång styrde landet, men som folket störtade. Demokratin i det kapitalistiska samhället verkar mest vara ett skådespel, när folkets vilja krockar med kapitalets är det ingen tvekan om vilket som kommer först...

ÄNDRAT 2012-10-09 12:47
Uppdatering: 2012-10-09

Idag har vi ett nytt exempel på hur demokratin ställs åt sidan när kapitalets intressen hotas. Idag besöker Tysklands förbundskansler Angela Merkel som representant för EU Grekland för att genomföra ytterligare nedskärningar och hjälpa storföretagen att plundra landet, och den grekiska staten har för första gången sedan militärdiktaturen (!) utlyst demonstrationsförbud. Man utför även "preventiva gripanden" runt om i landet, man griper alltså folk som inte begått något brott. I kapitalismen sträcker sig demokratin bara så långt som den sammanfaller med kapitalets intressen. Så fort dessa hotas sätts demokratin åt sidan.
Rödingajäveln:

Denna skeva maktfördelning går ju rakt emot demokratins tanke om folkstyre, där alla som ingå i "folket" har vars en likvärdig röst.


Du resonerar ju bara om makt utifrån ett socialistiskt perspektiv, jag förstår inte riktigt hur du förväntar dig kunna ge nya insikter till oliktänkande när du inte ens kan försöka ha en neutral utgångspunkt.
Dan_the_ironman:

Du resonerar ju bara om makt utifrån ett socialistiskt perspektiv, jag förstår inte riktigt hur du förväntar dig kunna ge nya insikter till oliktänkande när du inte ens kan försöka ha en neutral utgångspunkt.


Politik är inte neutralt och det finns inga neutrala utgångspunkter. Känns bättre att vara ärlig och öppen med vart jag själv står i frågan än att smyga med det, och tänker mig att folk förhoppningsvis respekterar det mer än någon som låtsas vara neutral. Jag är inte ute efter att lura folk till att bli socialister, socialism är inte en religiös sekt utan en politisk rörelse. Jag nöjer mig med att lägga fram fakta och min syn på den, och sen får folk själva skapa sig en uppfattning utifrån det.

Själv tycker jag det är ganska uppenbart att ägande ger makt idag, och det tror jag att de flesta förstår. Det är ju bara att titta vem som har makten på en arbetsplats, företagsägaren/-ägarna eller lönearbetarna?

Edit: Jag riktar mig förövrigt inte i särskilt stor utsträckning till oliktänkande, dvs. övertygade högermänniskor. Jag ser ideologisk övertygelse som något som till större del utgår ifrån ens egna ekonomiska intressen. De som är organiserade i högern har vanligtvis ett ekonomiskt intresse av det, och blir därför svåra att vinna över till min sida oavsett hur jag argumenterar. Jag är mer intresserad över att nå politiskt oengagerade arbetarungdomar som fattar att något är fel och att de däruppe fuckar med dem, men som inte organiserat sig ännu eller fått ett helhetsperspektiv på hur samhället fungerar. Eller de som kanske redan har börjat få sig en bra bild och vill göra något åt sin egen situation, men inte hittat nånstans att organisera sig.

Spana också in:

Rödingajäveln:

och tänker mig att folk förhoppningsvis respekterar det mer än någon som låtsas vara neutral.


Det var inte det jag menade, utan snarare att du utgår ifrån att ditt sätt att se på styre och demokrati är det enda riktiga. Man kan resonera utifrån andra synsätt också utan att "låtsas vara neutral"...

Rödingajäveln:

Jag ser ideologisk övertygelse som något som till större del utgår ifrån ens egna ekonomiska intressen.


Om du är så cynisk så är det ju ganska ironiskt att du är syndikalist, som ändå får ses som en ideologi som bygger på att människor i grunden är goda.
Dan_the_ironman:

Det var inte det jag menade, utan snarare att du utgår ifrån att ditt sätt att se på styre och demokrati är det enda riktiga. Man kan resonera utifrån andra synsätt också utan att "låtsas vara neutral"...


Demokrati betyder folkstyre, att kombinera det med marknadens diktatur är för mig märkligt och omöjligt oavsett vad liberaler påstår. Hur folkstyre går ihop med att vägra folk folkomröstningar när man är rädd att de ska rösta fel får du gärna förklara för mig?

Dan_the_ironman:

Om du är så cynisk så är det ju ganska ironiskt att du är syndikalist, som ändå får ses som en ideologi som bygger på att människor i grunden är goda.


Öh, nej det är syndikalismen inte alls. Syndikalism är ett sätt för arbetarklassen att organisera sig och bedriva klasskamp genom basdemokratiska fackföreningar, för att en dag överta produktionen och hela samhället och sedan omorganisera det efter vår vilja. Det är inte någon religion eller moralfilosofi. Jag är syndikalist eftersom jag är syndikalistiskt organiserad och tror på den syndikalistiska strategin för maktövertagande.
Rödingajäveln:

Hur folkstyre går ihop med att vägra folk folkomröstningar när man är rädd att de ska rösta fel får du gärna förklara för mig?


Hur går folkstyre ihop med att man inte ens får behålla det man skapar med sin egen kropp?

Det går att kolla på det ur flera synvinklar, och tro mig inget är mer nobelt eller korrekt än det andra.

Rödingajäveln:

Öh, nej det är syndikalismen inte alls. Syndikalism är ett sätt för arbetarklassen att organisera sig och bedriva klasskamp genom basdemokratiska fackföreningar, för att en dag överta produktionen och hela samhället och sedan omorganisera det efter vår vilja.


Och hur skall allmän ordning kunna existera utan någon som helst maktstruktur menar du?
Dan_the_ironman:

Hur går folkstyre ihop med att man inte ens får behålla det man skapar med sin egen kropp?


För att resurserna och råvarorna du använt till att skapa är allmänt ägda och du har därför ingen rätt att ta dem för privat bruk?

Dan_the_ironman:

Det går att kolla på det ur flera synvinklar, och tro mig inget är mer nobelt eller korrekt än det andra.


Jo. Om man anser att demokrati har ett egenvärde, vilket demokrater gör, så är det mer demokratiska också det mer korrekta.

Dan_the_ironman:

Och hur skall allmän ordning kunna existera utan någon som helst maktstruktur menar du?


Jag är inte mot strukturer, så jag vet inte vad du dillar om?
Rödingajäveln:

För att resurserna och råvarorna du använt till att skapa är allmänt ägda och du har därför ingen rätt att ta dem för privat bruk?


Om man nu kommit på en uppfinning då? Om du brutit åkermark så är väl den ändå din att bruka?

Rödingajäveln:

Jo. Om man anser att demokrati har ett egenvärde, vilket demokrater gör, så är det mer demokratiska också det mer korrekta.


Och vad är mest demokratiskt då menar du? Din uppfattning om vad som är det stämmer inte överens med alla andras.
Rödingajäveln:

Demokrati! (folkstyre, lika rösträtt) (Du röstade på detta alternativ)


Självklart, det är trist att se hur folk verkar tro att vi har tagit demokratin så långt som det går och att vi nästan har för mycket av den varan. Vi lever inte i den perfekta demokratin bara för att vi kan välja på både vanlig coca cola och zero. Vi får inte frysa utvecklingen, evolutionen.
höna:

så klart ofta 4 pers röstat kapitalism


Rödingajäveln är som vanligt oärlig i sin argumentation och sina pollar. Han tar sin egen utopi, och förutsätter att den fungerar, och jämför med något idag som han inbillar sig är ren kapitalism. Ren kapitalism bygger på två klara principer:

1. Rätten att äga.
2. Rätten att handla.

Är detta på något vis, i samma utopiska värld som rödingajäveln själv utgår ifrån, odemokratiskt? Är du dessutom medveten om att i den utopiska värld rödingajäveln förespråkar har du varken rätten att äga eller handla så som du själv föredrar? Sjukt vrickat [shake]