Forumet - Karl Marx

Karl Marx

578 0 4
Jag vet väldigt lite om gubben ifråga men enl Wiki... 

Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår, vilar, den andra grenen grundar sig i anarkismen. Marxism betecknar dels en politisk ideologi, dels en samling mer eller mindre icke-normativa samhällsteorier.

Spana också in:


Trevlig-Snubbe:
Det hade väl låtit som något i stil med att: proletärens diktatur förtycker arbetarna (proletärerna). Det är en extrem förenkling men det är också slutsatsen.
Karl Marx hade teorier angående industrisamhället som rådde under mitten av 1800-talet. Han hävdade att det industrialiserade samhället var präglat av kapitalism och lade även betoningen på ekonomiska aspekter och delade in människor i olika klasser utifrån deras relation till produktionsprocessen. 

I tidigare samhällen innan kapitalismen fick människan själv ta del av sin arbetsprodukt för att man själv hade nytta av det - man var med andra ord inte beroende av pengar. Men när det kapitalistiska systemet kom till, byttes arbetsprodukten mot en lön, menade Marx. Detta ledde till stora vinstmöjligheter, då de som hade ekonomi och möjlighet att investera i industri tjänade stora summor pengar. De pengarna man tjänat, investerade man mycket väl i ännu mer industri vilket var en annan ledande faktor till att industrialiseringen fick en drastisk ökning. De som blev mest framgångsrika var just storföretagare som ägde kapital och rikedom och det var dem som blev den nya överklassen i industrisamhället.
Marx menade att de sociala följderna av industrialiseringen var omfattande då arbetsklassen, de som tog arbete i fabriken, varken hade produktionsmedel eller kapital utan som fick arbeta för lön som knappt räckte till att kunna försörja sin familj. Han menade även att kapitalisternas och industriägarnas strävan efter vinst skulle framföras mer tydligt mellan de som ägde fabrikerna och produktionsmedlen och de som arbete och inte ägde någonting. De rika skulle bli rikare och de fattiga ännu fattigare, trots att det var på arbetarnas slit som kapitalisterna blev framgångsrika. 

Karl Marx teorier om klassklyftorna kan vi applicera till fenomenet boendesegregation, då det var uppenbart att överklassen (de som ägde företag och produktionsmedel) tjänande ofantliga summor pengar samtidigt som samhället växte och blev mer modernt tack vare industrialiseringen. Levnadsvillkoren för arbetsklassen blev tuffare och tuffare då de knappt tjänande någonting för att kunna försörja sig själva medan överklassen investerade mer och mer pengar på industrier. Det uppstod en tydlig skillnad mellan dessa två folkgrupper. Vi tror att det är den största anledningen till att boendesegregation uppstod då de rika och fattiga med störst sannolikhet inte levde under samma levnadsförhållanden och att de då bosätter sig vid olika områden.