Forumet - Kartläggning av yrkeskriminella får skarp kritik

Kartläggning av yrkeskriminella får skarp kritik

565 0 60
"Irrelevant och tanklös - den kritiken riktas idag mot Skånepolisens kartläggning av yrkeskriminellas etnicitet.

- Det är mycket allvarligt. Det är omdömeslöst, eller snarare tanklöst, säger Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms Universitet.

Länskriminalen presenterade igår sin kartläggning av yrkeskriminella personer i södra Sverige. Av de 100 personer som är finns på den så kallade y-listan, har 77 invandrarbakgrund. Helt irrelevant information, enligt kriminologprofessorn.

- Det här är ett information som vi behöver för att se vilka som ingår i de olika kriminella nätverken. Det är vår underrättelsemässiga uppgift att presentera underlag för operativa insatser, säger Göran Landvall, operativ chef på länskriminalens underrättelsetjänst.

I rapporten presenteras endast information om ålder och etnicitet. Men inte socio-ekonomska faktorer, som enligt professor Jerzy Sarnecki är minst lika intressanta i sammanhanget.

- Familjeförhållanden är ett exempel. Men också annat som enligt mitt förmenande är mer relevant för polisens arbete, säger Jerzy Sarnecki."


​Länk.

Är brottslingars etnicitet irrelevant?
Observator:

Är brottslingars etnicitet irrelevant?


Ja, om man istället hänvisar till det som gör att deras etnicitet gör dom till brottslingar. Det är inte turkar som begår brott, det är personer som inte är en del av samhället som gör det. Och du är en person som inte är en del av samhället just för att du är en turk, ryss eller annan invandrare. Sen om det är svenskar i USA, armenier i italien eller turkar i sverige, det är mindre relevant. Integrationen i Sverige är inte den bästa, vi släpper in allt och alla, ger dom mat (Bidrag) varje månad och sen skiter vi fullständigt i vad som händer.

Spana också in:

LitenPenis:

Ja, om man istället hänvisar till det som gör att deras etnicitet gör dom till brottslingar. Det är inte turkar som begår brott, det är personer som inte är en del av samhället som gör det. Och du är en person som inte är en del av samhället just för att du är en turk, ryss eller annan invandrare.


Men kan det inte vara viktigt att kartlägga vilka grupper i samhället som har en större tendens att begå brott när det handlar om brottsförebyggande åtgärder?
Observator:

Men kan det inte vara viktigt att kartlägga vilka grupper i samhället som har en större tendens att begå brott när det handlar om brottsförebyggande åtgärder?


Grupper? Jo.
Etnicitet? Njae.
Det är tydligt nog när man delar in det i "Invandrare" och "Icke-invandrare", visst kan man väl gå ännu längre eftersom det finns kulturella skillnader mellan olika invandrargrupper. Tvivlar dock på att det lär vara värt det, ineffektivt och dyrt.
LitenPenis:

Absolut, poängen var att man inte behöver gå så långt att man kartlägger nationalitet. Precis som man inte kartlägger vilka brottslingar som läser Aftonbladet och vilka som läser Expressen.


Om jag istället frågar så här: är det en slump att 77% av dessa personer är invandrare? Eller kan det finnas ett slags mönster?
Observator:

Är brottslingars etnicitet irrelevant?


Nej, det är det inte.

Dock skulle jag vilja hålla med Sarnecki om att det är en ganska liten del av identiteten hos dem. Saker som torde vara bra mycket mer relevanta är ekonomisk situation, utbildningsnivå, och kön, då dessa är långt mer avgörande.
Observator:

Om jag istället frågar så här: är det en slump att 77% av dessa personer är invandrare? Eller kan det finnas ett slags mönster?


Naturligtvis är det inte en slump, dock är frågan om det är identiteten som "invandrare" eller identiteten som "lågutbildad fattig man" (där invandrare är VÄLDIGT överrepresenterade) som är avgörande.

Min undran är inte varför de tog med nationalitet, utan varför de valde att ta med nationalitet snarare än socioekonomisk bakgrund och kön.
Observator:

Gränsen borde alltså dras vid om man är invandrare eller inte?


Inte nödvändigtvis, dock är nationalitet ganska irrelevant. Skillnaden kan ju vara att man får med sig vissa kulturella problem från sina föräldrar, men då finns det endå många andra faktorer som spelar bra mycket större roll. Alltså är det onödigt att kartlägga nationalitet eftersom att det kostar pengar och ger väldigt lite tillbaks.

Egentligen diskuterar vi ju bara ordvalet, då artikeln menar att det är irrelevant att undersöka om brottslingarna är invandrare eller inte, där håller jag absolut inte med. Det är dock onödigt att ta reda på vart invandrarna kommer ifrån.

Jag tycker att "Invandrare" är en bra plats att dra strecket på, eftersom man där ser tydliga skillnader mellan en vanlig medborgare och en som har flyttat hit, lever segregerat, outbildat, fattigt och allmänt dåligt.
Stringburka:

Naturligtvis är det inte en slump, dock är frågan om det är identiteten som "invandrare" eller identiteten som "lågutbildad fattig man" (där invandrare är VÄLDIGT överrepresenterade) som är avgörande.


Men om nu rapporten visar att invandrare, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, är överrepresenterade när det gäller yrkeskriminella, kan den väl ge en fingervisning om vilka som begår brott i samhället. Med det i åtanke kan man titta mer specifikt på gruppen och se om det finns speciella faktorer som kännetecknar just den, så som fattigdom/arbetslöshet.
Observator:

Men om nu rapporten visar att invandrare, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, är överrepresenterade när det gäller yrkeskriminella, kan den väl ge en fingervisning om vilka som begår brott i samhället. Med det i åtanke kan man titta mer specifikt på gruppen och se om det finns speciella faktorer som kännetecknar just den, så som fattigdom/arbetslöshet.


Visst, men det förändrar inte min poäng: Varför inte snarare undersöka och rapportera om de med svag socioekonomisk bakgrunds överrepresentation i yrkeskriminalitet, oavsett etnicitet?

Jag skulle vilja påstå att det borde vara ganska mycket lättare att hitta lösningar som gäller för "de allra flesta lågutbildade låginkomsttagare" än som gäller för "de allra flesta invandrare", då invandrare på det stora hela har mindre likheter med varandra än vad trasproletariatet har.

EDIT: Det känns lite som CMR's idiotiska kampanjer om att förbjuda glassar som heter Nogger; man tar bort fokus från de verkliga problemen genom att sätta sned belysning på dem så att de framstår som annat än de är. Invandrares överrepresentation är ett problem, absolut, men den allra största delen av detta beror på deras överrepresentation i trasproletariatet (använder den termen lite löst här, helt enkelt för de allra svagaste i samhället, för att det är så jobbigt att skriva "de med dålig socioekonomisk bakgrund" hela tiden).
LitenPenis:

Inte nödvändigtvis, dock är nationalitet ganska irrelevant.


Nu gör du mig faktiskt förvirrad. Att du anser att nationalitet inte spelar någon roll har jag förstått, men borde man föra statistik över om brottslingen är invandrare: ja eller nej?

LitenPenis:

Skillnaden kan ju vara att man får med sig vissa kulturella problem från sina föräldrar, men då finns det endå många andra faktorer som spelar bra mycket större roll.


Ja, andra faktorer finns, men kultur kan spela stor roll. Om en majoritet av en grupp brottslingar har en viss nationalitet kan man ju få ett hum om att det här existerar ett problem, och sedan gå in och undersöka närmare om det finns kulturella skillnader som kan vara en anledning till att brott begås.