Forumet - Kemi a hjälp (en uträkning av värme)

Kemi a hjälp (en uträkning av värme)

151 0 2
I en bägare finns 1.00 kg vatten som har temperaturen 90 grader C. Temperaturen i rummet är 21 grader C. Efter en timme i rummet har vattnet i bägaren kylts av till rumstemperatur. Beräkna värmeenergin som vattnet i bägaren har avgett till omgivningen. Vattnets specifika värmekapacitet är 4.18 * 10^3 J*kg^-1 *K^-1

nu står det i min bok hur man räknar ut detta men jag fattar det inte riktigt.

Man ska använda sig av formeln q = c * m * delta T

Celcius är omvandlat till kelvin här nedan så ni vet (-69K)


Uträkning:

q= 4.18 * 10^3 J*Kg^-1 * K^-1 * 1.00kg * (-69K) =

-2.884 * 10^5 J = - 288 J

När jag slår in detta på dosan så får jag inte detta resultat, vad gör jag fel?