Forumet - KEMI reaktioner!

KEMI reaktioner!

80 0 1
1. Mekanismen för reaktionen mellan kvävedioxid och kolmonoxid för att bilda kväveoxid och koldioxid antas vara:
NO2+NO2->NO3+NO långsam
NO3+CO->NO2+CO2 snabb

a. Skriv det förväntade hastighetsuttrycket för denna mekanism
b. Skriv reaktionslikheten för totalreaktionen.

2. Rita en graf av [A] veresus tid för nollte, första, och andra ordningens reaktioner. Använd grafen för att jämföra reaktionsordningarnas halveringstider.
Vad skall jag göra i den här uppgiften??


SNÄLLA HJÄLP!
Jag fattar noll!!
TACK:)