Forumet - Kemi 2 problem. Titrering/Buffert

Kemi 2 problem. Titrering/Buffert

1560 0 3
Hej jag har jättesvårt för både titrering och buffert och undrade om någon kunde hjälpa mig att lösa 2 uppgifter samt förklara steg för steg så det möjligtvis går upp ett ljus för mig..

1:
Man vill bestämma koncentrationen av en ca 0,10 mol/dm³ ammoniaklösning genom att titrera med 0,100 mol/dm³ saltsyra.
20,00 cm³ ammoniaklösning förbrukar vid titrering 18,72 cm³ 0,100 mol/dm³ saltsyra. Beräkna ammoniaklösningens koncentration.

2:
Man vill bestämma koncentrationen av en fosforsyralösning. 15,00 cm³ av syran titreras med 0,100 mol/dm³ natriumhydroxidlösning och fenolftalein som indikator. Det går åt 24,56 cm³ av natriumhydroxidlösningen. Beräkna syrans koncentration.

Tack på förhand!!
(Förlåt mig så mycket för mitt sena svar!)

----------------

Uppgift 1

Reaktionsformel NH3+HCl→NH4Cl
Fysikalisk formel n=c×V
Koncentration saltsyra c[HCl]=0,1 mol/dm³
Volym saltsyra V[HCl]=18,72 cm³=(18,72/1000) dm³=0,01872 dm³
Substansmängd saltsyra n[HCl]=c[HCl]×V[HCl]=0,1×0,01872 mol=0,001872 mol
Substansmängd ammoniak n[NH3]=n[HCl]=0,001872 mol
Volym ammoniak V[NH3]=20 cm³=(20/1000) dm³=0,02 dm³

Koncentration ammoniak c[NH3]=n[NH3]/V[NH3]=(0,001872/0,02) mol/dm³=0,0936 mol/dm³

----------------

Uppgift 2

Indikator fenolftalein C20H14O4
Antal protolyssteg 2 st
Reaktionsformel H3PO4+2NaOH→Na2HPO4+2H2O
Fysikalisk formel n=c×V
Koncentration natriumhydroxid c[NaOH]=0,1 mol/dm³
Volym natriumhydroxid V[NaOH]=24,56 cm³=(24,56/1000) dm³=0,02456 dm³
Substansmängd natriumhydroxid n[NaOH]=c[NaOH]×V[NaOH]=0,1×0,02456 mol=0,002456 mol
Substansmängd fosforsyra n[H3PO4]=n[NaOH]/2=(0,002456/2) mol=0,001228 mol
Volym fosforsyra V[H3PO4]=15 cm³=(15/1000) dm³=0,015 dm³

Koncentration fosforsyra c[H3PO4]=n[H3PO4]/V[H3PO4]=(0,001228/0,015) mol/dm³≈0,0819 mol/dm³