Forumet - Kinsey-skalan - Dina sexuella tendenser (test)

Kinsey-skalan - Dina sexuella tendenser (test)

16748 0 147
Halloj,

Om ni inte hört talas om Kinsey-skalan så är det en skala över människors sexuella tendenser, utan att utgå från att det existerar sexuella läggningar i traditionell mening. Den fastslår snarare hur ens sexuella tendenser ser ut för tillfället och utgår från att sexualiteten är föränderlig och under ständig utveckling. 

Skalan går från 0-6 (+ X som står för asexualitet) och ser ut som ni ser i pollen. Som ni ser används termer som homosexualitet och heterosexualitet, men skalan utgår från att det finns flera olika grader av dessa läggningar för att visa på att människan inte nödvändigtvis är uteslutande hetero- eller homosexuell, utan att sexualiteten är mer komplex än så.

Ni kan testa er och se var ni hamnar på Kinsey-skalan här, rösta på det ni fick i pollen och sedan diskutera vidare. Hur ser ni på sexualitet och sexuella läggningar? Hur väl stämmer resultatet in på hur du upplever din sexualitet? Föds man som antingen hetero-, homo- eller bisexuell, eller är sexualitet snarare ett flytande begrepp som förändras övertid som Kinsey-skalan antyder?
Jag fick: "1. Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual"

Det stämmer nog ganska bra. Jag kan bli attraherad av kvinnor och utesluter inte tanken på att jag i framtiden eventuellt kan ha en sexuell/romantisk relation med en kvinna. I dagsläget dras jag dock huvudsakligen till män.

Spana också in:

Ja, rätt intetsägande frågor. Men hur ser ni på sexualitet då?

Personligen har jag svårt för att tro att vi föds med en sexuell läggning. Även om jag kallar mig själv för heterosexuell och känner att jag identifierar mig mest med heterosexualitet, så är jag fortfarande öppen för att det kan förändras. På så sätt håller jag med Kinseyskalan om att sexuella läggningar inte nödvändigtvis behöver vara skrivna i sten, utan att ens sexualitet förändras precis som allt annat kan förändras.

Ouppfostrad: men samtidigt så kan tron att sexualitet utvecklas efter miljö antyda på att sexualitet är ett val,
Mja. Alltså det är ju ungefär som "min traumatiska uppväxt är bakgrunden till att jag blivit aggressiv och våldsam". Det är ju inte nödvändigtvis ett val bara för att man påverkas av yttre faktorer.

Jag identifierar mig främst som heterosexuell för tillfället men om jag träffar "rätt person" kan jag mycket väl vara med en kvinna, liksom. Beroende på vad som händer runt omkring, vilka människor man möter osv så förändras en ju.

loquor: 4. Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual
Baserat på min historik stämmer detta inte men jag tyckte frågorna var lite snäva - till exempel finner jag kvinnor överlag mer estetiskt tilltalande än män och det känns som att det kunde ha påverkat mitt resultat, eftersom det var en av frågorna.

Jag har dock kommit fram till, på senare tid, att min egentliga "label" bör vara pansexuell.