Forumet - Klarar sig naturen till 2012?

Klarar sig naturen till 2012?

1104 0 21
Mayas kalender slutar 2012.Jag viskade i örat på den mäktige översteprästen Ituztehk 312e.kr i den mäktiga(IGEN) Tikal att 7 superdupernover går av samtidigt o tryckvågen når Tellus 2012.
Han sa blåser tryckvågen ut solen då näää atmosfären försvinner.

Därför slutar Mayakalendern 2012 så ta vara på tiden fram till dess slösa inte din tid med,,,,,,,,,
Enligt Mayakalendern så går vi nu från den fjärde dimensionen in i den femte. "The next step for mankind will be the last season in sin."

Spana också in:

Peacemaker:

Det är inget speciellt med det här baktunskiftet heller.


Tror jag inte heller.
Är mer bekymrad av det vi sysslar med i naturen.

Lambda89:

Tror du verkligen på domedagsprofetior skapade


Nej [bigcheers]

Tror inte på några domedagsprofetior, domedagen är bestående av 1000 år, då Jesus för fram mänskligheten till fullkomligheten.

Undergången fixar vi så bra på egen hand. [bigcheers]

20 år senare.jpg

1101060403_400.jpg

Erik112:

jag tror att det kan se tidigare p t a att naturförstöringen accelererar mer än allmänheten förstår.


Du brukar referera till forskarna som menar att vi är för sent ute. Att de forskarna även brukar påpeka att det fortfarande är långt in i framtiden, eventuellt 50-100 år kvar innan det bryter ut, det ignorerar du fritt, eller?

Erik112:

Har ingen av er förstått vad "domedagen " är?


Ett än så länge ej närvarande begrepp inom vissa religioner? Jo, det vet jag vad det är ...
Peacemaker:

Vad exakt sysslar vi med?


Gör du dig lustig, eller .....?

Ja bara i Sverige kan vi se att stränderna i skåne har i stort sätt försvunnet, t ex vi ledderups strandbad har sa 500 meter försvunnit och gedigna hus har bara försvunnit ner i havet, sedan är den globala uppvärmningen ett faktum, ingen vinter i södra Sverige de senare åren för att inte tala om Arktis, så jag undrar om du läser tidningar, hör eller ser nyheter och det har accelererat de senaste 10 åren.

Terorister, övergödningen, brist på biologisk mångfald, Lepra, ESBL, EHEC, TBE -bakterien, SARS, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ökade psykfallsfrekvens, svininfluensa, Ebola-viruset, fågelinfluensan/spanska sjukan som numera bevisligen smittas människor emellan i Pakistan - , nyare aidsvirus som också är resistent., globala uppvärmningen.
Temperaturhöjningen vid artisk och i djuphaven, sunami, 90% av de stora fiskarna är utdöda, ozonlagret, orkaner, terrorism, fiskdöden och havsbottendöden, det sura regnet, övergödningen, träddöden, svält, kärlekslösheten, omoralen, söndrade hem, Hjärt och kärlsjukdomar, pandemier som t ex hiv, Trali, Hepatit A, B, & C eller söndrade familjer, fetma håller på att bli en global epidemi, giftiga havsbakterien - Vibrio vulnificus, den stora politiska instabiliteten, värmebölje, flera kvälsrter, flira bakterier i mat och dricksvatten, nya sjukdomar, som badsårsfeber, mer algblomling, e t c.

I infektionssjukdomar dör mer än 160 gånger per år än i naturkatastrofer.
Istäcket i Arktis krymper för 6 året i rad.
Världshaven stiger, stormarna blir kraftigare och jordens medeltemperatur ökar.
Alpernas glaciärer har förlorat mer än halva sin ismassa sedan 1950-talet.
Naturliga klimatvariationer har alltid funnits, men nu pågår en klimatförändring utöver det normala.

Jordens temperatur och atmosfärens halter av koldioxid följs åt.
Isprover från Antarktis, med värden 650 000 år bakåt i tiden, bevisar detta. Isen avslöjar även att dagens koldioxidhalt är cirka 30 procent högre och ökar 200 gånger snabbare än någonsin tidigare under mätperioden.
Genom användning av fossila bränslen som bensin och andra icke förnyelsebara bränslen orsakar människan stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Detta ändrar förutsättningarna för liv på jorden.
I Sverige motsvarar utsläppen sex ton koldioxid per person och år.
Trafiken står för stora delar av detta och ökar dessutom stadigt.
Oroväckande klimatförändring - Källa: Rapporter från FN:s klimatpanel IPCC.
De senaste 90 åren har det dött 100 människor i timmen dygnet runt, i krig, hur många har inte stor sorg efter dem som i onödan lemlästats eller dödats. Och hur många dör inte till följd av epidemier p g a naturkatastrofer och krigen och mördade ledare i landet..
Som exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

BE WORRIED, BE VERY WORRIED.
Alltså: ?
VAR OROLIG, VAR MYCKET OROLIG?
Det skulle ta allt för stor plats att redovisa det som TIME för fram som grund för sin framsidesrubrik, den lyfter nämligen fram ett flertal exempel på hur vår planet nu kommit in i ett kristillstånd. Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

Det talas om att man förutser att havets vattennivå kan komma att höjas med otroliga sex meter! Det innebär nästan en ny ”syndaflod,” i alla fall en katastrof över hela världen. Forskare har ju varnat för att den kurs som jorden är inne på, är ödesdiger. Det är bara det att på senare tid har det gått mycket snabbare än förväntat. Bill Chameides, en framstående vetenskapsman, citeras i TIME: ?Saker händer mycket snabbare än någon förutsett.?
Även om forskarna nu blivit tagna med överrumpling, angående det som nu sker, så har inte den bibelläsare som trott på Bibelns profetiska ord blivit det.

De omvälvande katastrofer som Bibeln talar om skall prägla den yttersta tiden, har börjat. Jesu budskap till sitt folk är då: Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.? Luk. 21:28.
Källa:
http://www.time.com/time/covers/0,16641,20060403,00.html
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1176980,00.html
http://www.climateark.org/blog/2006/03/be-worried-be-very-worried.asp

Peacemaker:

Nej, det är bara ett baktunskifte enligt Mayas "long count"-kalender.
Händer var 394:e år, inget nytt.
Det är inget speciellt med det här baktunskiftet heller.


Det har jag inte heller påstått