Forumet - köttavfall

köttavfall

467 0 16

Spana också in:

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/hygien/smittforandevardavfall

"Exempel på biologiskt avfall är vävnader, organ och identifierbara kroppsdelar från människa. Sådant avfall som har uppkommit i hälso- och sjukvården, från annan medicinsk verksamhet eller från forskning och undervisning och som kan medföra olägenhet för människors hälsa ska hanteras på särskilt sätt. Det ska hanteras enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken för att förhindra att olägenhet för människors hälsa uppstår."