Forumet - kollektivt ägda produktionsmedel är?

kollektivt ägda produktionsmedel är?

169 0 16

Spana också in:

Asha:

Positivt (Du röstade på detta alternativ)


Vid första anblick så inser folk inte produktionsmedlens oerhörda betydelse, men faktum är att de utgör kärnan i varje mänskligt samhälle.

Människan är det djur som producerar sina egna livsbetingelser. Varje mänskligt samhälle bygger på det faktum att vi inte längre som andra djur livnär oss direkt på det som naturen har att erbjuda. Istället så använder vi oss av verktyg för att ur naturen frambringa det vi behöver för att säkra vårt uppehälle och avancera vårt samhälle.

Vi är alla totalt beroende av dessa verktyg, redskap, maskiner. Därför är det orimligt att ägandet av dessa produktionsmedel ska vara privat. Ett klassamhälle innebär alltid att en grupp har en oerhörd makt över alla andra och därför kan livnära sig på andras arbete.

Kapitalismen är ett klassamhälle och som sådant alltid förtryckande, exploaterande och orättfärdigt.

Kommunismen bygger på gemensamt ägande vilket är rättfärdigt.

Den enkla varuproduktionens produktionssätt bygger på småborgerligt ägande, dvs. att enskilda personer (eller ex. familjer, kooperativ) äger produktionsmedel men brukar dem själva utan några makt- eller exploateringsrelationer. Sådana ägandeformer anser jag är helt okej, men jag tror inte att det är möjligt eller för den delen önskvärt att ett sådant produktionssätt ska bli dominerande produktionssätt (vilket det aldrig heller varit, trots att det existerat inom många klassamhällen).

Alltså, det bästa samhället - inte bara i moralisk bemärkelse utan framförallt också i rent praktiskt bemärkelse - är ett samhälle där det kommunistiska produktionssättet (gemensamt ägande) dominerar. Men där det också finns utrymme för småborgerliga produktionssätt, och andra tänkbara legitima produktionssätt.