Forumet - (Kom med förslag till) Miljöpartiets nya partiprogram

(Kom med förslag till) Miljöpartiets nya partiprogram

579 0 38
Hej!

Tänkte bara tipsa om att Miljöpartiet tydligen har släppt ett första utkast till partiprogram. Deras process är öppen, såväl ickemedlemmar som medlemmar kan påverka. Det gör man på http://partiprogram.mp.se

Här är ett kapitel som jag tycker är viktigt.

Vi människor lever på en planet med begränsade resurser, vilket sätter gränser för vårt handlande. För första gången i historien är mänsklig påverkan den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i miljön. Människan överskrider redan idag eller riskerar att överskrida naturens ramar inom bland annat dessa områden: uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, förändrad markanvändning, global vattenanvändning, försurning av haven, och spridning av luftpartiklar och miljögifter. Konsekvenserna av detta kan bli katastrofala för en stor del av mänskligheten. På sikt kan de förändra förutsättningen för liv på jorden.

Jag tänker att det är viktigt att tillväxtkritik finns kvar i det nya partiprogrammet, att arbetstidsförkortningen är stark och att partiprogrammet är queerfeministiskt. Har du någon hjärtefråga här?

Spana också in:

Blivande_japan:

varför? att man fokuserar mer på djur än tidigare behöver väl inte helelr betyda att man gör det på bekostnad av just querfrågor?


kan man fokusera på viktiga frågor och finna finanser till dessa utan att tumma på andra frågor så skall man ju såklart göra det, men det går väl sällan.
Blivande_japan:

så du menar alltså att miljöpartiet enbart engagerar sig i: miljöfrågor, djurfrågor samt querfrågor
samt att gratis kastrering av djur är viktigare än jämställdhet mellan alla människor oavsett sexuell läggning?


nej det menade jag inte, men de andra frågorna är för viktiga att göra avkall på.
jämställdhet är otroligt viktigt, men den är ändå på framfart.