Forumet - Kommer jorden att finnas kvar efter 2012?

Kommer jorden att finnas kvar efter 2012?

2171 0 32
"Fransk by invaderas av människor som tror på domedagsprofetior ... De tror att världen går under den 21 december 2012, då en 5125 år lång cykel i den forntida Mayakalendern når sitt slut." (BBC News)

Trots olycksbådande förut
sägelser av religiösa ledare, självutnämnda vetenskapsmän och andra av 2000-talets prognosmakare, kommer jorden att finnas kvar under mycket lång tid. Ja, jorden kommer att finnas kvar efter 2012.
Jorden kommer faktiskt att finnas kvar inte bara det året, utan också alla kommande år.

Bibeln säger: "Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar." (Predikaren 1:4, Svenska Folkbibeln)

Tänk också på orden i Jesaja 45:18: "Detta är vad JHWH har sagt, ... han som har format jorden och gjort den, han som gav den en fast grund, som inte skapade den förgäves utan formade den till att vara bebodd: 'Jag är JHWH, och det finns ingen annan."'

Skulle en kärleksfull pappa använda många timmar till att bygga en leksaksbåt till glädje för sin son eller ett dockskåp till glädje för sin dotter, bara för att förstöra leksakerna några ögonblick senare? Det skulle vara grymt!

På liknande sätt skapade Gud jorden i första hand till glädje för människan.
Till det första människoparet, Adam och Eva, sade Gud: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er."
Därefter sägs det: "Sedan såg Gud på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." (1 Moseboken 1:27, 28, 31)

Gud har inte övergett sin avsikt med jorden.
Han kommer inte att tillåta att jorden förintas. När det gäller allt JHWH lovat försäkrar han: "Det skall inte vända tillbaka till mig med oförrättat ärende, utan det skall utföra det som jag har funnit behag i och ha säker framgång i det som jag har sänt ut det till." (Jesaja 55:11)

Men JHWH ska "störta dem i fördärvet som fördärvar jorden". (Uppenbarelseboken 11:18) 1 sitt ord lovar han: "Det är de rättrådiga som skall bo på jorden, och det är de klanderfria som skall lämnas kvar på den.
Men de ondskefulla skall utrotas från jorden, och förrädarna skall ryckas bort från den."
(Ordspråksboken 2:21, 22)

När kommer det här att inträffa? Det vet ingen människa.
Jesus sade: "Om den dagen eller timmen vet ingen något, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." (Markus 13:32)

JHWHs vittnen försöker inte förutsäga när Gud kommer att tillintetgöra de onda.
Men även om de inte vet precis när "slutet" kommer är de vakna för "tecknet" på ändens tid, och de tror att mänskligheten lever i det Bibeln kallar "de sista dagarna". (Markus 13:4-8, 33; 2 Timoteus 3:1)

De är övertygade om att deras himmelske Fader och hans Son har full kontroll över händelseutvecklingen.
Under tiden predikar JHWHs vittnen de goda nyheterna om Guds rike, den himmelska regering som kommer att styra och förvandla planeten jorden till ett fridfullt paradis. Psalm 37:29 säger: "De rättfärdiga skall ta jorden i besittning" och "bo för evigt på den."


Eller ?

Spana också in:

Dan_the_ironman:

Jehova älskar mig


Skaparen JHVH Gud älskar alla, det är människan som vänder Honom ryggen genom att inte lyssna på vad Han säger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


qazedctgb:

nej jorden går inte under nästa år


Den kommer aldrig att gå under, däremot dessa:

Uppenbarelseboken 11:18
”Men nationerna blev vreda , och din egen vrede kom, och den fastställda tiden, då de döda skall bli dömda och då du skall ge lönen åt dina slavar profeterna och åt de heliga och åt dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och störta dem i fördärvet som fördärvar * jorden.” genomfördärvar. Jmf Upp 21:3 - 5
* Ordagrant ständigt

2 Petrus 3:7
”Men genom samma ord är de himlar och den jord som nu finns sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga människorna skall dömas och förintas”
Sempa:

Skaparen JHVH Gud älskar alla, det är människan som vänder Honom ryggen genom att inte lyssna på vad Han säger.


Eller de som utnyttjar hans ord för att få makt över varrandra, samt de som förleder barn (det finns över 27000 kända pedofiler inom JV, vänder inte de honom ryggen när de begår äktenskapsbrott, övergrepp samt just förleder barn?).
Sempa:

Varför är du oseriös?


Om du hade sett uppdrag gransknings special om JV och hur äldrebröderna behandlar våltäktsoffer hade du vetat att dessa siffror bekräftats av flera oberoende källor. Bland annat en före detta äldrebroder som efter att ett barn blev våldtaget lämnade sin post efter att andra äldrebröder ville att det inte skulle rapporteras till myndigheterna.