Forumet - Kommunism?

Kommunism?

2993 0 79

Spana också in:


Axelinaaas: kolla på alla kommunistiska regimer som funnits genom tiderna. Har någon ut av de funkat särskilt bra tycker du?
kolla på världen idag, tycker du att marknadsekonomin som den ser ut idag fungerar särskilt bra? nu syftar jag inte ens på skev resursfördelning, utan snarare på hur en konsumentdriven ekonomi flaskhalsas av det faktum att vi producerar för effektivt, vilket leder till överskott av arbetskraft, vilket leder till svagare konsumenter, vilket leder till mindre efterfrågan, vilket leder till mindre behov av arbetskraft, et cetra. ska man ifrågasätta huruvida ett system funkat historiskt måste man samtidigt fråga sig om de andra gjort det. och huruvida något funkar idag kan vara mer relevant än huruvida något annat fungerade under andra förutsättningar. det är tydligt att vi behöver en annan ekonomisk modell för att hantera det rådande läget, och det kan inte argumenteras bort med "men stalin!!1". kom med ett eget förslag som faktiskt fungerar i stället.

Jungman:
Vad har det moderna sveriges väldigt konservativa samhälle att göra med kommunism?

hög skatt, hög underförstådd tilltro till statens förmåga att lösa problem, hegemoni för social reformism, orealistiska kontraproduktiva välfärds- och jämlikhetsambitioner, väloljat propagandamaskineri, påtaglig åsiktskorridor med stor diskrepans mellan offentlig och privat opinion (se den ärkesvenska företeelsen flashback forum), konformitetskrav som orsakar psykisk splittring och försvagar motståndskraften mot överheten, historielöshet, total brist på förståelse och uppskattning av människans faktiska natur.

dagens sverige är ett skolboksexempel på essensen av kommunistisk ideologi, kommunistisk doktrin och kommunistiskt åsiktsklimat.

det finns förstås andra aspekter som även, och kanske bättre, kan hänföras till konservatism. 

player one:
kolla på världen idag, tycker du att marknadsekonomin som den ser ut idag fungerar särskilt bra? nu syftar jag inte ens på skev resursfördelning, utan snarare på hur en konsumentdriven ekonomi flaskhalsas av det faktum att vi producerar för effektivt, vilket leder till överskott av arbetskraft, vilket leder till svagare konsumenter, vilket leder till mindre efterfrågan, vilket leder till mindre behov av arbetskraft, et cetra. ska man ifrågasätta huruvida ett system funkat historiskt måste man samtidigt fråga sig om de andra gjort det. och huruvida något funkar idag kan vara mer relevant än huruvida något annat fungerade under andra förutsättningar. det är tydligt att vi behöver en annan ekonomisk modell för att hantera det rådande läget, och det kan inte argumenteras bort med "men stalin!!1". kom med ett eget förslag som faktiskt fungerar i stället.

marknadsekonomi är inte något "system" utan sakernas oreglerade tillstånd.

hela "förslag"-diskursen är kommunistisk eftersom den förutsätter centraliserad makt. 

det enda som i dagsläget går att göra för att dämpa marknadsekonomins problem är att avskaffa dess statliga sanktioner i form av upphovsrätt och byråkratiska hinder för uppstart av egenföretag. där har du ett förslag, eftersom det ligger inom ramarna för den centraliserade makten. liksom alla rimliga förslag går det dock ut på att minska den centraliserade makten.

thl*kt N.:

marknadsekonomi är inte något "system" utan sakernas oreglerade tillstånd.

hela "förslag"-diskursen är kommunistisk eftersom den förutsätter centraliserad makt. 

det enda som i dagsläget går att göra för att dämpa marknadsekonomins problem är att avskaffa dess statliga sanktioner i form av upphovsrätt och byråkratiska hinder för uppstart av egenföretag. där har du ett förslag, eftersom det ligger inom ramarna för den centraliserade makten. liksom alla rimliga förslag går det dock ut på att minska den centraliserade makten.
hur löser avreglering det problem som jag presenterade? den enda mekanismen som jag kan se som kan avråda situationen med din idé är att tillgång och efterfrågan minskar tillgången på människor medelst utsvältning. det är en lösning, men jag personligen tycker inte att det är en bra lösning på kort sikt. i synnerhet inte med tanke på att själva grundproblemet inte är brist på resurser, utan brist på incitament att nyttja dem.
och marknadsekonomi är visst ett system, sakernas oreglerade tillstånd vore att jag bryter mig in i din bostad, dödar dig och våldtar din fru, äter din mat, och sen går vidare till nästa byfåne som lägger tid och energi på att producera något när det inte finns några mekanismer för att hindra folk från att ta vad de vill ha. grejer som rättigheter är definitivt ett system, och marknadsekonomi förutsätter dels ett antal rättigheter, dels att de flesta respekterar dem. gissa vad som händer när du berättar för en majoritet av befolkningen att du saknar ekonomiska incitament att sälja skit till dem, och således tänker sluta göra det, med deras långsamma död som bieffekt. det är den marknadsekonomiska lösningen på problemet, och den är fullständigt onödig.

player one:
hur löser avreglering det problem som jag presenterade? den enda mekanismen som jag kan se som kan avråda situationen med din idé är att tillgång och efterfrågan minskar tillgången på människor medelst utsvältning. det är en lösning, men jag personligen tycker inte att det är en bra lösning på kort sikt. i synnerhet inte med att själva grundproblemet inte är brist på resurser, utan brist på incitament att nyttja dem.

avskaffad upphovsrätt gynnar ekonomiska initiativ och tar bort faktorer som gynnar ekonomisk centralisering och stagnation. det är idag huvudsakligen storföretag som har upphovsrätt i sitt intresse. bestrider du detta?

utan upphovsrätt kan inte stora företag godtyckligt monopolisera varor. utan uppstartshinder ökar incitamenten för nya mindre företag.

detta leder till större jämlikhet, dvs mindre kapitalackumulation. detta betyder också mer kapitalcirkulation vilket stimulerar ekonomi och välstånd.

(jag har svarat på de begripliga delarna av dina inlägg och ignorerat det som är argumentationsfel eller rent nonsens. jag vet att du på nåt sätt försöker hävda att problemet med kapitalism är nåt annat än ekonomisk ojämlikhet, men du lyckas inte klargöra vad detta annat är för nåt, varför jag helt enkelt antar den vedertagna problematiseringen av kapitalism vilken utgår från ekonomisk ojämlikhet)

thl*kt N.: ge argument för din sak eller låt bli att propagera för ruttna människofientliga doktriner.
jaja, jag tänker mig en modifierad kommunism, med andra ord så måste man se över själva centralmakten som onekligen den främsta orsaken till att själva revolutionens syfte har stjälpts

den utopi jag förespråkar vore någon form av syndikalism, då skulle man kunna ha en kommunistisk ståndpunkt utan diverse tråkigheter i form av strukturellt förtryck osv

thl*kt N.:

avskaffad upphovsrätt gynnar ekonomiska initiativ och tar bort faktorer som gynnar ekonomisk centralisering och stagnation. det är idag huvudsakligen storföretag som har upphovsrätt i sitt intresse. bestrider du detta?

utan upphovsrätt kan inte stora företag godtyckligt monopolisera varor. utan uppstartshinder ökar incitamenten för nya mindre företag.

detta leder till större jämlikhet, dvs mindre kapitalackumulation. det medför också mer kapitalcirkulation vilket stimulerar ekonomi och välstånd.

(jag har svarat på de begripliga delarna av dina inlägg och ignorerat det som är argumentationsfel eller rent nonsens. jag vet att du på nåt sätt försöker hävda att problemet med kapitalism är nåt annat än ekonomisk ojämlikhet, men du lyckas inte klargöra vad detta annat är för nåt, varför jag helt enkelt antar den vedertagna problematiseringen av kapitalism vilken utgår från ekonomisk ojämlikhet)
problemet är väl i grunden att det redan skett en resursfördelning som gett den överväldigande majoriteten av resurser till storföretag, stater och andra variationer av den översta promillen. grejen med marknadsekonomi är att den gör en sak, väldigt bra, och det finns ingen anledning i sig att inte använda sig av dessa mekanismer, då de visat sig fungera. men marknadsekonomi som den fungerar idag håller inte, av de skäl som jag tidigare presenterat, så vi behöver en ny modell som utnyttjar marknadsekonomins styrkor, samtidigt som den löser problemet med tillgång-efterfrågan i ett system där det blivit för lätt att effektivt producera varor utan att använda sig av särskilt mycket arbetskraft.

din modell, i ett universum där den på något sätt magiskt fungerar utan att leda till något slags postapokalyptiskt krigslandskap där krigsherrar dikterar termerna, skulle bara resultera i att effektiviteten, som är marknadsekonomins enda styrka, begränsas på grund av att det inte finns incitament att producera varor på stor skala. den försvinner eftersom det är logiskt ur marknadssynpunkt. det är skit samma hur stor efterfrågan är på tandborstar, om det inte finns någon som kan betala för dem, och om du inte behöver arbetskraft för att producera tandborstar så förmedlar du inte vidare några resurser som kan hålla systemet i rullning. således finns det ingen ekonomi i att producera miljontals tandborstar, och det sker en återgång till att producera saker ineffektivt. det enda sättet som din modell skulle fungera på är om den som äger fabriken bestämmer sig för att på eget initiativ och utan ekonomisk kompensation bestämmer sig för att dela ut dem gratis, och jag tror inte att någon socialist skulle motsätta sig denna modell, då det väl är ungefär det som är målet. problemet är just att det inte funkar så, det är marknadsekonomin i sig som är hindret för det, och det är därför den inte fungerar i dagsläget. det har inget med storföretagen i sig att göra, eller staterna, eller byråkratin, det är en konsekvens av hur marknadsekonomi fungerar.