Forumet - Konstepok!

Konstepok!

2304 0 9

Spana också in:

* Mannerism — 16th century
* Baroque — 17th century to 18th century
* Rococo — Mid-18th century
* Neoclassicism — 18th century to 19th century
* Romanticism — Late 18th century to 19th century
* Realism — 19th century
* Abstract expressionism
* Art Deco
* Art Nouveau
* Bauhaus
* Color Field painting
* Conceptual Art
* Constructivism
* Cubism
* Dada
* Der Blaue Reiter
* De Stijl
* Die Brücke
* Expressionism
* Fauvism
* Futurism
* Surrealism
* Lettrisme
* Lyrical Abstraction
* Minimalism
* Naive art
* Op art
* Performance art
* Pop art
* Suprematism
* Video art
1950s
* Abstract Expressionism
* Bay Area Figurative Movement
* Lyrical Abstraction
* New York Figurative Expressionism
* New York School
1960s
* Abstract expressionism
* Bay Area Figurative Movement
* Color field
* Computer art
* Conceptual art
* Fluxus
* Happenings
* Hard-edge painting
* Lyrical Abstraction
* Minimalism
* Neo-Dada
* New York School
* Nouveau Réalisme
* Op Art
* Performance art
* Pop Art
* Postminimalism
* Washington Color School
1970s
* Arte Povera
* Ascii Art
* Bad Painting
* Body art
* Artist's book
* Feminist art
* Installation art
* Land Art
* Lowbrow (art movement)
* Photorealism
* Postminimalism
* Process Art
* Video art
1980s
* Appropriation art
* Demoscene
* Electronic art
* Figuration Libre
* Graffiti Art
* Live art
* Mail art
* Postmodern art
* Neo-conceptual art
* Neoexpressionism
* Sound art
* Transgressive art
* Transhumanist Art
* Video installation
1990s
* Bio art
* Cyberarts
* Cynical Realism
* Digital Art
* Information art
* Internet art
* Massurrealism
* New media art
* Software art
* Young British Artists
2000s
* Relational art
* Street art
* Stuckism
* Superflat
* Videogame art
* VJ art

och sen olika tidiga Renaissance och äldre epoker än så

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


en konstepok är under en specifik tid då konstverken följer en viss stil, dock kan det vara flera epoker samtidigt. Därför är det bättre att kalla dem konststilar eller rörelser än epoker med tanke på hur osäkert det är när de börjar och hur definitonerna av de olika stilarna kan vara svåra att skilja på.