Forumet - konstruktiv matematik och diskret matematik

konstruktiv matematik och diskret matematik

182 0 3
konstruktiv matematik (medeltidslat. constructi´vus, av lat. co´nstruo 'bygga upp', 'bygga', 'konstmässigt åstadkomma'), benämning på flera olika matematiska riktningar som har det gemensamt att de ser matematiska objekt som i någon mening konstruerade av oss, inte som existerande oberoende av oss. Av ett bevis för att det finns ett objekt med en viss egenskap måste därför krävas att det ger en anvisning på hur man kan konstruera ett objekt med denna egenskap; det är inte tillräckligt att såsom i klassisk matematik ge ett indirekt bevis, t.ex. genom att härleda en motsägelse från antagandet att alla objekt saknar egenskapen ifråga. Även på definitioner ställs konstruktiva krav; exempelvis betraktas en talteoretisk funktion eller ett reellt tal såsom definierat först när man angett hur funktionens värde i princip kan beräknas för ett godtyckligt argument resp. hur talet kan approximeras med godtycklig noggrannhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Den konstruktiva matematikens logiska grundvalar har under senare år ägnats stor uppmärksamhet. Bl.a. har den svenske logikern Per Martin-Löf formulerat en intuitionistisk typteori, som även fått datalogisk betydelse genom att den gör det möjligt att extrahera program ur konstruktiva bevis. - NE

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Myksa:

Diskret är väl datororienterat?


Det stämmer att diskret matematik används tillsammans med datorer.